Konyv: A magyar tortenelem rejtelyei sorozat 14. kotet - Karolyi, a voros grof


Konyv: A magyar tortenelem rejtelyei sorozat 14. kotet - Karolyi, a voros grof

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 444037755
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 18,98

MAGYARÁZAT:Konyv: A magyar tortenelem rejtelyei sorozat 14. kotet - Karolyi, a voros grof

Mint a tobbieket is - ezt is els6sorban a diakoknak, tanaraiknak, de termeszetesen az erdekl6de kozonsegnek is szanom. Munkam alatt, tanarkent sokszor tapasztaltam effele osszefoglalas hianyat, amelyet csak faradtsagos konyv: A magyar tortenelem rejtelyei sorozat 14. kotet - Karolyi tudtam potolni. Ez a kotet segiteni szeretne a hozzam hasonlo helyzetben levekon. A kotet else reszeben a magyar csatak alfabetikus sorrendje helyezkedik el a kezdetektol Ezek az utkozetek, csatak tobbnyire benne vannak tortenelemkonyveinkben, csak nehany unikum. A masodik reszben az kozotti korszak utkozeteit mar osszefoglaloan es alfabetikus rendben is leirtam. Itt mar nehezebbe valt a feladatom, hiszen a magyar hadsereg szinte mindig az osztrakkal karoltve harcolt, s vett reszt peldaul az else vilaghaboruban, Katon kis fejezet szol a tanacshatalom harcairol, csakugy, mint a II. Az utols6 reszben - hiven pedagogus mivoltomhoz - az altalam kivalasztott nehany csata leirasa kovetkezik, amely talan azert lesz basznalhato, mert szoveggyuitemenyeinkben elegge elhanyagolt ez a terulet, A kotetet a szerepldk aifabetikus sorrendje zarja, Remelem, hogy a konibbi konyveimhez hason16an segiteni fogok a tortenelem tanitasat szinesebbe, pontosabba es megbizhatobba tenni.

Bela L resz Kezdetektol A csata hosszan elnyult, mert az elen menetelok visszafordultak, s tobbszor is visszavetettek a hajdukat, de azok Bocskai biztatasara megismetcltek a tarnadasaikat, A nyolcadik roham ingatta meg a csaszari lovasokat, akik megfutottak. A gyalogosok szekervar mage huz6 dtakde felrobbant a loporuk, ezutan a reseken benyomul6 hajduk nem kegyelmeztek senkinek sem. Otto kiraly Ulmban sereget gyiij~ tott, amelyhez Konrad herceg is csatlakozott, s odagytiltek a svabok es a csehek is. A korabeli szerzok ugy veltek, hogy a magyarok amenetelf nemet sereget hatulrol tamadtak meg. Konrad herceg frankjai azonban visszavertek a voros grof tamadast, s ekkor indult meg Otto a danta tamadasra, A nemet nehezlovassag rohamanak a magyar sereg nem tudott ellentallni, s megfutott. A nemetek - tolUk szokatIan m6don - illd6ztek a menekiil6ket, s a felbomlo csapatokat erosen - megritkitottak, A nemetek teljes gyozelmet arattak, s vezereink is fogsagba estek. Nehany nap rmilva a kiraly Regensburgban vegeztette kioket. Aprilis IO-en I. Rakoczi Gyorgy vezere, Z6- lyomi David itt verte szet a gyiilekezo paraszthadakat.

A negyoras tuzersegi parbajban Bern felulkerekedett, 12 majd szuronyrohammal foglalta el az ellenseg allasait, akik cl15bb lassan, rnajd fejvesztve meneldiltek. Petnehazy David husz3tjai es Girolamo Lodron horvat lovasai, valamint Diinewald altabornagy dragonyosai es vertesei ellenalltak, majd Peter Mercy altabornagy es Palffy Janos kiszabaditottak a szorult helyzetbe kcrult csapatokat es fenyes gycSzelmet arattak. Nagy lovascsata bontakozott ki a Budaorsi- es a Csiki-hegyck kozott, mely a kereszteny szovetsegesek gyozelmevel vegzlidott, s a torokok sorsukra hagytak a budai V8r vedcSit. Matyas magyar kiralyt Boroszlo varosaban zarta korul IV. Kazmer lengyeI kiraly es Ulaszlo cseh kiraly serege. Matyas oldalan mintegy 10 ezren, az ellenfeleknel 15 ezren voltak. Matyas a varosbol kivonulva vedte a falakat, amelyeket az ostromlok nem akartak megtamadni, Elelemszerzesuket Matyas alvezerei meghiusitottak, igy a lengyel es a cseh sereg dolgavegezetlen vonult vissza. Bar hadosztalya ketszeres tUleroben. Ujabb es ujabb rohamot inditottak a magyar es szlovak honvedek, s attortek az ellensegen, amelyik halottat es sebesultet hagyott maga utan, BRAS SO - A Barcasag kozpontja, majd Brass6 megye szekhelye, rna Romaniaban van. Schlik altabornagy esapatai itt verik meg Pulszky Sandor alezredes, nemzetOrokbol es nepfelkelokbol all6 hadtestet, amely megfutott a csataterrol, 14 cs csAK -- Var es varos Ternes varmegyeben, rna ROInaniaban, ahol Karoly kinily hadv zerei Debreceni Dozsa es Aba nb. Amade fia Janos es a Borsa nb. Kopasz nador kozotti csata, melyet a kiraly hada nyert meg. A csata utan a Borsak tartomanyurasaga osszeomlott, a kiraly pedig veglegesen megszilarditotta hatalmat, b A magyar esapatok letszama ezer fo volt, mig az oroszok mintegy hatszoros ruleroben voltak.

A I11U yar csapatok kemenyen harcoltak es jelentekeny vesztese- 1ck t okoztak a tamado can csapatoknak. A tuzersegi parharc utan nehany kozak- es orosz ezred a magyarok hataba a voros grof, erre a hadsereg egy reszet alkot6 nepfoikelok menekulesbe kczdtek, s csak a Mariassy Janos vezette hadosztaly tudott rendezetten visszavonulni. A torok lovassag a csata kozben megfutamodott, igy a kereszteny szovetsegesek maroknyi hada nagy gyozelmet aratott, elfoglalta az oszmanok hatrahagyott taborat is. Istvan ifjabb kiraly hive, a Csak nb. Peter itt gydzte le az Istvanhoz hiitlenne valt Kaa nb. Laszlo erdelyi vajdat es testveret, Gyulat, Hervoja bosnyak vajda oszman segedhadakkal verte meg A magyar vezerek fogsagbaestek, s Hervoja a szemelyes ellenseget, Csupor Palt kivegeztette. A csaszariak embert, a mRgyarok mintegy rot veszitettek. Ulaszlo len- ycl kiraly hadat, 19 b UIAszl6 magyar kiraly hadait61, amelyeket Szapo! A Bethlen Gabor erdelyi fejedelem altai ujjaszervezett seregek itt vertek meg Bouqoi csaszari generalis labancait. Bouqoi maga is elesett a harcokban, Bethlen pedig Nagyszombat fele nyomult. Folro ~u,s~aban. Jaso~gott Hennk oszlrAk { rgr6f es 'bajor herceg altal vezetett nemet sereget.

R - Telepules es var Brasso megyeben, rna Romaniaban, a Peter vezette, kiraly part jan allo csapatok legyoztek a Kdszegi Henrik horvat-szlavon ban es a Gut-Ke1ed nb. Joachim tarnokmester altai iranyitott lazad6kat. Koszegi Henrik holtan maradt acsatateren, fiai es Joachim viszont elmenekultek. "Konyv: A magyar tortenelem rejtelyei sorozat 14. kotet - Karolyi" polgardi csatanak is. A Bern I'lirancsara tamado jobbszarny bekeritess~l fenyegett~ azztrakokat, ezert Puchner visszavonult egeszen Szebenig. Rakoczi Ferencet kovot8 fclke16k gyozelmet arattak a csaszariak felett. Elobb l lunyadi vereseget szenvedett, majd nehany nap mulva, n gcrosodve, legyozte Mezidet. A U rokoket koveto erdelyi es havasalfoldi csapatok, Bathori Z j mond fejedelem, Bocskai Istvan, Vitez Mihaly es KiIlly Albert vezetesevel ezt a visszamaradt reszt szetverte, a yurgyev6i varat pedig bevette. Andras magyar kiraly fia, Kalman, es felesege, valamint a magyar vezer, Fila is fogsagba esett. MeZi5seg Boes falu mellett, Zemplen m~gyeben. Vasvari is elesett a csataban. HoI a zl~vCltst:gesek, hoI a torok6k tortek elore. A szovetsegesek rr tarnadtak a szultant vedelmezd torok szekervarat, de a '27 janicsarok fergeteges puskanize kiiizte oket.

Vegiil mindket fel a voros grof, a csata eldontetlen maradt. Januar an, Guthi Istvan kuruc ezereskapitany szekelyekbdl alIo hadserege vereseget szenvedett Tige csaszari ezredtOl. Kun Laszlo es az orszagbol kivonulo kunok kozotti esata. A kunok vezere Oldamer volt, aki a kiraly ellen fellazadt kunokat vezette. Laszlo kiraly legyozte a kunokat es a Tisza bal part jan egeszen Szalankemenig tildozte oket. Februar en gr. Bela vezere, a Heder nb. Bela unokaja elmenektilt. Szead-ed Din rumeliai beglerbeg csatazott. A torokok mintegy ezren voltak, a magyar csapatok valamivel kevesebben. A magyar nehezlovassag rohamat a janicsarok visszavertek, majd a szpahik akartak bekeriteni Hunyadi kisebb hadar, A negyedik oraban Hunyadicsataba dobta a harci szekereket, s megfutamitotta a torok jobbszarnyat, majd utana az egesz sereget. JUnius l-l-en Nagy Antal szeremsegi r uaezthada itt verte meg a nandorfehervari orseget. A magyar csapatokat II nryk Dembinski tabornok iranyitotta, s szamuk mintegy ezer fore tehetd. Az osztrakokat Windischgratz vezette, mintegy 30 ezren voltak. Az elsa napon Dembinski paruncsai csak megkesve jutottak el a masodik vonalban allo 31 hadosztalyokhoz, igy azok nem foglaltakel helyeiket, a harcban az ellenseg folenybe keriilt. Klapka pedig. A szabadsagharc addigi legnagyobb csatajaban vegulaz osztrakok gyoztek, A honvedek embert veszitettek, foglyul esert. A csaszariak mintegy tOt vesztettek.

A rna- - gyarok csak allasaik feladasara kenyszerultek, de harckeszseguket megoriztek, s nehany nap rmilva megindithattak a diadalmas tavaszi hadjaratot. Megszallni azonban nem tudtak, azert visszavonultak Petervaradra. A magyar balszarny elorenyomuIt. I K OOO seregetdl, A kezdetben derekasan kitarto magyar 'Hupatokat a csaszari lovassag szinte legazolta. Salumon 30 zaszloalj, Geza 4 megyei zaszloalj felett parancsuokolt, A befagyott Tiszan atkelo herceget a sereg egy re- " clhagyta, de az arulok jo reszet a kiraly emberei levagII k. A torokok betortek ,I ~ I" l 'lybe, Ali rumeliai beglerbeg vezetesevel, A kortarsak zerint 40 ezer torok es 15 ezer havasalfoldi harcos volt a rogben, A betores hirere Bathori Istvan erdelyi vajda a magyar, szekely, rnoldvai es szasz csapatokat is fegyverbe 33 szolitotta, s ugyanekkor Kinizsi Pal ternesi ispan a zsoldosaival indult Ali ellen. A hatoras kiizdelemben a magyar csapatok szinte mindenutt vesztesre alltak, ekkor azonban rnegjelent Kinizsi es zart rendben halado nehezlovassaga, kiknek a rohama elsoporte a torokoket. L - Telepules Kis-Kiiktilld varme gyeb en, rna Romaniaban, A besenyok egy hegyen sancoltak el magukat, onnan ontottak nyilaikat a magyar seregre. Szabolcs-Szatmar-Bereg mey6ben. Uros Istvan szerb fejedelmet. A csaszariaknak katonaja esett el, vagy sebesult III g, a magyar sereg katonat veszitett.

A magyarok I lynn Komaromot felszabaditottak, de a csaszari "konyv: A magyar tortenelem rejtelyei sorozat 14. kotet - Karolyi" vi zavonulasat nem tudtak megakadalyozni. A magyar csapatok Gorgei es Klapka vezetesevel 35 alltak ellent az osztrak-orosz hadaknak, s a valtakozo kimenetelu, 12 aran at tart6 utkozetben vegul is a kiindulo allasaikat megtartottak. Gorgei a csataban egy granatszilanktol sulyos fcjserulest szenvedett. A kezdeti sikerek ellen ere nem sikerult megvalositani az elkepzelest es Klapka, aki a csatat iranyitotta elrendelte a magyar csapatok visszavonasat adunai hidfObe. A labaneok rot, a kurucok t veszitettek. Frigyes es a maynr partiitok hadatol.

Kezdőlap » Történelmi » A magyar történelem rejtélyei sorozat Tényleg igazságos volt Mátyás király? Mi a valóságalapja az Erzsébet királyné és Andrássy Gyula körüli pletykáknak? Hogyan próbálta befolyásolni az európai történelmet Rákóczi Ferenc? Valóban koncepciós per áldozata lett Báthory Erzsébet? Milyen rejtélyek merülnek fel Mohács körül? Miért kellett romba dőlnie az ostromlott Budapestnek, és hogyan menekült meg a pesti gettó? A fentiekre és még sok egyéb izgalmas történelmi talányra derít fényt új sorozatunk. Közérthetően, olvasmányosan válaszolja meg azokat a kérdéseket, amelyek évtizedek, évszázadok óta foglalkoztatják a történészeket éppúgy, mint a közvéleményt. A gazdagon illusztrált köteteket az adott téma neves kutatói, szakértői írták. Termékek keresése Cikkek keresése. Bejelentkezés Regisztráció. A magyar történelem rejtélyei sorozat Hermann Róbert: A magyar történelem rejtélyei sorozat 8. Alapár konyv: A magyar tortenelem rejtelyei sorozat 14. kotet - Karolyi Ft. Ár 1 Ft. Szabó János: A magyar történelem rejtélyei sorozat Bálint Csanád: A magyar történelem rejtélyei sorozat 7. Bern Andrea: A magyar történelem rejtélyei sorozat Biczó Piroska: A magyar történelem rejtélyei sorozat 6. Buzás Gergely: A magyar történelem rejtélyei a voros grof Csorba László: A magyar történelem rejtélyei sorozat Fodor István: A magyar történelem rejtélyei sorozat 5. Romsics Ignác: A magyar történelem rejtélyei sorozat 3. Kovács László: A magyar történelem rejtélyei sorozat 4. Várkonyi Gábor: A magyar történelem rejtélyei sorozat 9. Ungváry Krisztián: A magyar történelem rejtélyei sorozat Zsoldos Attila: A magyar történelem rejtélyei sorozat Tóth Ferenc: A magyar történelem rejtélyei sorozat Hajdu Tibor: A magyar történelem rejtélyei sorozat Fónagy Zoltán: A magyar történelem rejtélyei sorozat Zeidler Miklós: A magyar történelem rejtélyei sorozat Legyen Ön az első, aki hozzászól!

Írja meg kérdését, észrevételét! Létrehozva: www. Tájékoztatást kérek e-mailben az alábbi esemény ek ről: Ár-figyelés Ha a termék ára ez alá csökken: Ft. Készlet-figyelés Ha a termék elérhetővé válik készleten. Kossuth Kiadó Zrt. Vásárolni kívánt mennyiség: db. Még nem érkezett hozzászólás.