Konyv: A foldrajz bosszuja


Konyv: A foldrajz bosszuja

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 916064501
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 7,62

MAGYARÁZAT:Konyv: A foldrajz bosszuja

In Focus Fókuszban. Internetes ár: Ft. Elérhetőség: Raktáron Várható szállítás. Robert D. Kaplan egy olyan világ körüli utazásra invitálja az olvasót, amelyben a múlt, a jelen és a jövő térképre nyomva jelenik meg a szemünk előtt. Az utóbbi években, évtizedekben a technika összezsugorította világunkat, konyv: A foldrajz bosszuja csak egy kattintásra vagyunk a megismerni kívánt helyektől. Igaz, ez a technikai fejlődés sokban megkönnyíti a dolgunkat, azonban nem törli el a földrajzi ismeret szükségességét, sőt csak még jobban felerősíti azt. Kaplan kalauzolásával megtudjuk, miért fontos most is elővenni az iránytűt és ráhelyezni a térképre: hogy tájékozódhassunk, és ne vesszünk el a jelen információözönében. Ez a könyv konyv: A foldrajz bosszuja a térkép és az iránytű is egyben. A szerző az egyetem elvégzése után igazi kalandor életet folytatott: bejárta a Közel-Keletet, Kelet- és Dél-Európát, volt politikai kockázatelemző, geopolitikai elemző, számos bestseller szerzője, politikai újságíró és riporter. Lawrence Freedman. Napjainkban már senki nem gondolja, hogy a stratégia kizárólag haditervek kovácsolását jelenti, s a tábornokok szűk körén kívül mindenki mást hidegen hagy. Mi több, a köz Várható szállítás: munkanap. Zbigniew Brzezinski. Amerikának meg kell újulnia ahhoz, hogy megőrizze a hiteles, elfogadott hegemón státuszát. Brzezinski imperatívuszát azzal támasztja alá, hogy e program tétje a geopolitikai stabilitás kudarc esetén re a nemzetközi rend egy széttagolt, keleti konfliktusoktól terhelt csatározássá változna, amelyben sem Amerika, sem Európa nem lenne képes érvényt szerezni akaratának. Brzezinski a Str Bartholomew Sparrow. Brent Scowcroft több mint harminc éven át jelentős befolyást gyakorolt az amerikai külpolitikára. Központi szerepet játszott az amerikai csapatok vietnámi kivonásakor és az amerikai-kínai kapcsolatok történelmi jelentőségű áttörésekor. Az idősebb Bush elnököt arra buzdította, vessen véget Kuvait megszállásának, valamint dolgozott a szovjet birodalom összeomlására adott szakszerű nyugati válasz kia Robert M.

Gates, és hajlamosak vagyunk hinni neki, mert ötven, közszolgálatban töltött év "konyv: A foldrajz bosszuja" teszi ezt a kijelentést. Védelmi miniszterként, CIA-igazgatóként, egy texasi egyetem rektoraként, valamint több nagyvállalat igazgatótanácsi tagjaként maga is alakítója volt az állami kormányzati és a magánszektor intézményrendszereinek. Richard Aldous. Reagan a sármos, közvetlen politikus sosem félt erős és szellemileg magabiztos tanácsadókkal körülvenni magát. A politikai ellenfelei is csodálták ezért. Sokakban élt az a tévhit, hogy az Amerikai Egyesült Államok Thatcherről is sokan gondolták kezdetben, hogy csupán egy elegáns nő, akivel Ön elavult böngészőt használ! A jobb felhasználói élmény érdekében kérjük, frissítse böngészőjét.

To browse Academia. Remember me on this computer. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Need an account? Click here to sign up. Download Free PDF. Történelem 5. Márk Sólyom. György Németh. A short summary of this paper. A történelem ismeretével széles körű általános műveltséget szerezhetsz. EMMI-rendelet 2. Az ő általuk megteremtett módszertani kultúra ösztönzést és példát adott e tankönyv készítőinek is. Ugyancsak köszönetet mondunk azoknak az íróknak, költőknek, képzőművészeknek, akiknek alkotásai tankönyveinket gazdagítják. Köszönjük azoknak a tanároknak és diákoknak a munkáját, akik hasznos észrevételeikkel és javaslataikkal hozzájárultak e tankönyv végső változatának kialakításához. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Konyv: A foldrajz bosszuja tankönyvvé nyilvánítási eljárásban közreműködő szakértők: Dr. M inden embernek van személyes élettörténete. A szüleinkkel, nagyszü- leinkkel történt dolgok együtt családtörténetet alkotnak. A család tagjai naplókban, fényképalbumokban vagy régi videókon is megörökítették a fontos eseményeket. Ezek a család történetének forrásai. Történelme nemcsak az egyéneknek, családoknak, hanem a népeknek, orszá- goknak és együtt az egész emberiségnek is van.

A legrégebbi koroktól kezdve fontosnak tartották az emberek, hogy elődeik és a maguk múltjának legfontosabb eseményeit feljegyezzék. Emlékét továbbadják a következő nemzedéknek, amelyik mindig kíváncsi volt arra, kik voltak az ősei, mi történt azelőtt, hogy ők megszü- lettek volna. A múlt mindaz, ami korábban megtörtént. Történelemnek azt nevezzük, amit a múlt kutatásával foglalkozó történészek feltárnak és bemutatnak ebből. Miért jó ezzel a tantárggyal foglalkozni? Először is, mert a történelem érdekes! Olyan, mint egy izgalmas utazás sok-sok új élménnyel és ismerettel. Olyan embe- rektől tanulhatsz, akik száz vagy ezer évvel ezelőtt éltek! Aki ismeri és érti a történelmet, könnyebben eligazodik a mai világban. Dönté- seinket sokszor korábbi események tapasztalatai alapján hozzuk meg. A történelem megismerésével az általános műveltséged is bővül. Sokkal több min- dent megértesz majd egy-egy történelmi filmből, regényből vagy játékból. Utazásaid során számos olyan híres épülettel, várral, szobrokon megörökített történelmi szerep- lővel fogsz találkozni, amelyek és akik ismerősek lesznek a tanultak alapján. Az a célunk, hogy a történelemtanulás érdekes és vonzó tevékenységgé konyv: A foldrajz bosszuja a számodra. Éppen ezért a tankönyvünkben sok érdekes történetet találsz majd. Ezekből megismerheted azt, hogyan éltek és hogyan gondolkoztak régen az em- berek, köztük az akkori gyerekek is. A tankönyvben számos eredeti forrást olvas- hatsz, amelyek a tananyag jobb megértését, az ismeretek elmélyítését szolgálják. Ezeket a piros Œ--Ž. Ismereteket nagyon sok helyről szerezhetsz. A régi dolgokról megkérdezheted a szüleidet, nagyszüleidet, kutathatsz könyvtárban, interneten, múzeumokban vagy akár a lakóhelyed környékén is. Konyv: A foldrajz bosszuja, sok örömet fogsz találni a történelem tanulásában. A történelem forrásai 8 2. Őskori elődeink 11 3. Bölények a falon. Az őskori kultúra 14 4.

Barlangokból a falvakba 17 5. A holdévektől a napévekig 20 6. Az első városok Mezopotámiában 23 7. A Nílus völgyében. Hétköznapok és ünnepek 26 8. Történetek a Bibliából 29 9. Miről mesélnek az ókori görög mítoszok? Olümposztól Olümpiáig 41 Az ég, a tenger és az alvilág urai Olvasmány 44 Athén és Spárta 45 Nevelés az ókori Hellászban 48 A görög—perzsa háborúk hősei 50 Barátok és ellenségek Olvasmány 53 Athén virágkora 54 Költők, szobrászok, tudósok 57 Történetek Róma alapításáról és harcairól 66 A pun háborúk 69 A köztársaság válsága 72 Julius Caesar 75 Császárok a birodalom élén 78 Tábori élet a római hadseregben Olvasmány 81 Séta a császárkori Rómában 82 Bérházak, villák és lakóik Olvasmány 86 Élet a Római Birodalomban 87 A kereszténység kialakulása 94 A keresztény vértanúktól a keresztény császárokig 97 A Római Birodalom bukása Európa a középkor kezdetén A frankok királya császár lesz A keresztény egyház a középkori Európában A román és gótikus stílus Olvasmány Az iszlám: új vallás és birodalom születik Földesurak és jobbágyok A lovagok világa Középkori ostromgépek Olvasmány A városi levegő szabaddá tesz Városok az évszázadok sodrában Az újjászülető Európa A középkor ezer éve Összefoglalás V. Hunor s Magyar, két dalia Táltos, életfa, turulmadár Olvasmány A puszták vándorai A mindennapi élet színterei A honfoglalás Az ősi magyar harcmodor Olvasmány Amikor konyv: A foldrajz bosszuja magyarok nyilait rettegte Európa István a mi urunk!

Küzdelmek a magyar királyság megszilárdításáért Támad a tatár! Az ország újjáépítése a tatárjárás után Mit őrzünk az Árpád-korból? Az ember megjelenésétől az első birodalmak kialakulásá- ig tart. Bár az őskori ember még nem tudott írni, művészetét a mai napig is megcsodáljuk. A barlangrajzok, a konyv: A foldrajz bosszuja szobrocskák és gondosan megmunkált eszközök is bizonyítják, hogy ők már értelmes emberek voltak. Az őskor végén alakult ki a földművelés, az élelemtermelés. Ötezer évvel ezelőtt a folyóvölgyekben létrejött az egyipto- mi, mezopotámiai, kínai és indiai birodalom. Találmányaikat a mai napig használjuk. Nagyszerű alkotásaik, mint amilyenek az egyiptomi piramisok vagy a kínai nagy fal, az emberiség közös kincsei. Ebből a fejezetből megtudhatod,… ƒƒmivel foglalkoznak a régészek. Eközben azt is megtanulod, miként lehet ƒƒegy hallott vagy olvasott történet lénye- gét összefoglalni. A történelem forrásai Mátyás királyról sok népmese szól.