Konyv: A magyarok


Konyv: A magyarok

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 319056259
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 6,61

MAGYARÁZAT:Konyv: A magyarok

Tetteink, amelyekkel év alatt alaposan elszúrtuk történelmünket A népszerű nem zsidó, nem náci, nem szabadkőműves és nem kommunista szerző már könyve alcímében elárulta, miről is szól műve: őseink olyan tetteiről, amelyekre sokszor máig büszkék vagyunk, holott éppen azzal rontottuk el a történelmünket. Biztos, hogy jól tettünk magunknak, amikor még államiságunk előtt bekalandoztuk Európát és mint bérelhető verőlegények és rablók lettünk híresek és rettegett zsákmányszerzők? Vagy jót tett az országnak az es parasztlázadás és annak brutális leverése? Mi történt Mohács előtt és után, hogyan szállt el a magyar nemzeti függetlenség? Miféle belső ellentétek tették lehetetlenné győzelmét, és mi lett azután? Mennyiben ártott az ország egységének az es kiegyezés és az hogyan vezetett el nyílegyenesen Mi volt a két háború között a "polgárok elárulása", és milyen tragédiákhoz vezetett az a folyamat? És mintha ez mind még nem lenne elég, a szerző utószavában írja: "Nem bírjuk elviselni az igazságot és semmiből sem tanulunk Részletes keresés. Bor, delikát. Egészség, életmód. Expressz Konyv: A magyarok. Folyóiratok, magazinok. Gazdaság, üzlet. Gyermek- és ifjúsági könyvek. Hobbi, otthon, szabadidő. Idegen nyelvű könyvek. Informatika, számítástechnika. Játék, ajándék. Műszaki könyvek. Napjaink, bulvár politika. Naptárak, kalendáriumok. Nyelvkönyvek, szótárak. Sport, természetjárás. Akciós könyveink árkategória szerint. Akciós könyveink engedmény szerint. Hírlevél feliratkozás És értesülj mindenről elsőkézből. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot ide kattintva olvashatja el. A hírlevélre önszántamból iratkozom fel. Raktári kód:. Méret [mm]:. Tömeg [g]:. A magyarok 7 fő bűne. Nemere István. Anno Kiadó. A szerző további művei. Ehnaton és Tutanhamon - A fáraók titokzatos élete I. Konyv: A magyarok a XX. A Turul nemzetsége. TOP Könyv Egyéb. Asszonyok jogarral. A kategória további termékei.

Gyáni Gábor. A történeti tudás. Ügynökhistóriák a Lajtán innen és túl. A Magyar Királyság a kora újkorban. Az abszolutizmus konyv: A magyarok. Strandkönyvek könyvakció online akciós szabályzat. Jutalomkönyv szemed fényének könyvakció online akciós szabályzat. Bajnokokról a bajnokság alatt akció online akciós szabályzat. Készítette: Overflow.

Ennek a hamar népszerűvé vált könyvnek az elkészítését majd 9 változatlan kiadásban ismételt közrebocsátását főképpen az tette szükségessé, hogy a helyesírási szabályzatnak korlátozott terjedelmű szójegyzéke természetszerűleg nem elégíthette ki az átlagosnál igényesebb elsősorban a nyomdai, a szerkesztőségi és az iskolai írásgyakorlat szükségleteit. A Helyesírási tanácsadó szótár kedvező hatását és széles körű elterjedtségét ismerve, az MTA Helyesírási Bizottságában már a helyesírási szabályzat Egyetértett ezzel a szándékkal az Akadémiai Kiadó is. Tárgyalja az olyan széles körben ismert szakszavakat, mint az ellentét, hasonlat, megszemélyesítés stb. A szaktudomány körébe tartozó kevésbé ismert terminusokat is magyarázza, pl. A funkcionális stilisztika szemléletének és eljárásmódjának megfelelően közli egy-egy stílusjelenség meghatározását, felsorolja lehetséges fajtáit. Megadja a jelenségek stilisztikai funkcióit, azaz stílusértékét. Hatásukat szépirodalmi konyv: A magyarok, próza- és versrészletekkel gazdagon illusztrálva. A lexikon segíti a szépirodalmi és egyéb művek megértését, valamint elemzését, esztétikai értékelését. Fogalmazás közben támogatja a hatásos és szép kifejezésmód kialakítását. A Stilisztikai lexikont haszonnal forgathatják az érettségire készülő diákok, a főiskolák és az egyetemek magyar szakos hallgatói, a tanárok és mindenki, akit a stilisztika egy-egy kérdése érdekel.

Hatottak rá történelmi események, kulturális hatások és divatjelenségek is. A Családnevek enciklopédiája a magyar tudományos ismeretterjesztő irodalomban elsőként foglalja össze mindazokat az ismereteket, amelyeket a kutatás mindeddig megfogalmazott a vizsgált nevekről. A kézikönyv a leggyakoribb családnevet konyv: A magyarok föl. Elmondja a nevekről gyakoriságukat, eredetüket, változási folyamatukat és jelentésüket. Utal földrajzi elterjedésükre, bemutatja a XIX. A kötet részletesen ismerteti a magyar nevek mellett a leggyakoribb német Jung, Klein, Schmidtszláv Novák, Gyuricza, Petrovics és román Argyelán, Marosán, Moldován családneveket is. Az eredet kifejtése során a szerző minden esetben megadja a főbb jelentéstani típusokat: - pogány egyénnévi eredetű Bács, Csete- keresztnévi eredetű Benedek, Laczkó, Lázár- nép- vagy népcsoportnévi Besenyő, Kun, Orosz- helynévi eredetű Dunai, Erdélyi, Pesti- életmódra, vagyoni helyzetre vonatkozó Bujdosó, Gazdag, Pór- külső-belső tulajdonságra utaló Csonka, Sánta, Szakáll. Ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek saját vagy ismerőseik családnevének keletkezési és használati körülményei iránt, és kíváncsiak a nevekben megőrzött nyelvi, kulturális, művelődéstörténeti értékekre. Hajdú Mihály az ELTE BTK emeritus professzora, a több mint fél évszázados kutatói munkája során tucatnyi könyvben és monográfiában adta közre vizsgálatainak eredményeit.

Keresztneveink családi és földrajzi névi vonatkozásai miatt pedig nélkülözhetetlen könyve a szakembereknek. A nevek történetét látványosan egészítik ki a rokon neveket és a nevek becéző alakjait bemutató ábrák. Ez a hiánypótló kötet egybegyűjti a hazánkban leggyakrabban használt keresztnevek minden magyar vonatkozását. A Rejtőző nevek lexikona a kifejezésekben megbúvó személyek életrajzi lexikona, amely meglehetősen bő terjedelmű szócikkekben közli a frazémához kapcsolható összes fontos művelődéstörténeti tudnivalóit. Szerepelnek a kötetben föltalálók Diesel, Daguerre, Foucaultfelfedezők Kopernikusz, Mercator, Magellánmitikus alakok Ádám, Dávid, Kasszandratörténelmi személyiségek Kossuth, Maginot, Monroetudósok és művészek Alkaiosz, Celsius, Jászai Marivalamint a nevükhöz kapcsolódó ismeretek sokasága. Az életrajzok, illetve fogalommagyarázatok a legközérthetőbb stílusban íródtak, élvezetesen, az érdekességeket is előadva avatnak be az egyetemes és a magyar művelődéstörténet megannyi - személynevekhez kapcsolódó - tudnivalói körébe. A személynevek és fogalmak egyesített betűrendes mutatójával, a felhasznált irodalom jegyzékével kiegészített lexikon - széles körben beszerezhető, főképp fiataloknak ajánlható kézikönyv.

A kötet felépítése a következő: A részletes példasorok először föltárnak egy-egy helyesírási jelenséget, és ez alkalom arra, hogy olvasóink kipróbálják, le tudják-e vonni a konkrét esetek sokaságából a törvényszerűséget. A példasorokhoz aztán könnyen kikereshetik a szabályt, mert mindkettőt azonos számmal jelöltük. Lehetnek olyan olvasóink is, akik előbb a szabályokat szeretik megismerni, és utólag tanulják meg hozzájuk a példákat. Ilyen esetben fordítva kell eljárni: először a szabálygyűjteményt kell megnézni, és a megfelelő ponthoz ki kell keresni az azonos számmal jelzett példasort. Sok feladatot kínálunk, és mindegyikhez megoldást is. Valamennyi fejezet végén feladatgyűjtemény szolgálja a megoldást. A kötet végén az egész anyag áttekinthető táblázatok segítségével. Gyűjtői helyzetem kétségtelenül kedvező volt. Törzsökös szegedi, alsóvárosi parasztszülék gyermekének születtem, tehát a szegedi népnyelv anyanyelvem. Művem forrása elsősorban alighanem én magam vagyok. Öregek között nevelkedtem. Gyermekkoromban még olyan jelenségeknek lehettem tanúja, amelyeket az első világháború teljesen elsöpört. Kapcsolataim azóta sem szakadtak meg egy pillanatra sem a szegedi nyelvi hagyományokkal, a tájszólás közösségével. A szegedi népnyelvvel tudatosan egyetemi éveim legelején kezdtem foglalkozni. A gyűjtést azóta is konyv: A magyarok, ha nem is mindig rendszeresen folytattam. Egy és más meg is jelent belőle. Az anyag szótári feldolgozásához tavaszán fogtam hozzá. Mint ismeretes, már van több, egyetlen tájegységről gyűjtött szótárunk. Először Csűry Bálint munkája, a Szamosháti Szótár jelent meg. Ezt követi mindjárt Wichmann György Csángó szótár-a, helyesebben szógyűjteménye. Végül legújabban jelent meg Kiss Géza műve, az Ormánysági Szótár, amelyet Keresztes Kálmán gondozott és egészített ki. Ez utóbbi szegedi szempontból azért is jelentős, mert ö-ző vidék szóanyagát dolgozza fel, és sok érdekes hangzásbeli és szóföldrajzi analógiát nyújt.

Mindhárom kiváló munka értékét hangsúlyozva, és módszertani tanulságaikat már itt is hálásan elismerve, csak arra szeretnék rámutatni, hogy szerkesztőiknek helyzete könnyebb volt az enyémnél. Olyan társadalom szókincsét dolgozták fel ugyanis, amely foglalkozását és népi műveltségét konyv: A magyarok sokkal egységesebb, konyv: A magyarok és egyszerűbb Szeged népének társadalmi és szellemi, földrajzi és gazdasági sokrétűségével, konyv: A magyarok gazdagságával szemben. A szegedi szókincs felgyűjtése tehát kiterjedt és szövevényes munka, de éppen ezek a nehézségek kétségtelenül fokozzák a feladat érdekességét és bizonyára fontosságát is. Szócikkeket közöl műfajokról, esztétikai, irodalomelméleti, verstani, és stilisztikai fogalmakról, továbbá korszakokról és irányzatokról. Arra is vállalkozik, hogy a középiskolai tananyagban szereplő írók és költők tevékenységét, művészetét egy-egy szócikkben értékelje, jelentőségüket méltassa. A legfontosabb mitológiai alakok is felbukkannak benne, sőt a magyar irodalomban jelentős szerepet játszó intézményeket és folyóiratokat is bemutatja.

A szócikkekben konyv: A magyarok meghatározások után szükség szerint részletező leírás, példa, idézet és történeti áttekintés olvasható. A szerzők - valamennyien gyakorló középiskolai tanárok - e könyv összeállításával a fogalmak és életművek újragondolásához is szeretnének hozzájárulni, szerepet vállalva az ideológiai és politikai indíttatású szélsőségek eltüntetésében, a tárgyilagos tankönyvek és közhasznú kézikönyvek megteremtésében. Szótárunk úgynevezett kínálati szótár, az olvasó ösztönös nyelvérzékére és nyelvi tapasztalataira bízza, hogy a címszóhoz ajánlott magyar konyv: A magyarok közül kiválassza a mondatába leginkább illőt. Idegen szavak magyarul című kiadványunknak a fenti magyarító szótári feladata mellett van egy másik hasznos szolgáltatása is. A benne található 10 régi és új idegen szónak a jelentését is megadja a felsorolt magyar megfelelők által. Ezért eredményesen forgatható egy-egy nem világos jelentésű vagy félreismert idegen szó értelmének pontos meghatározásához. Új tankönyvünk nemcsak a magyar nyelvtörténet újdonságait közvetíti, hanem azokat a nyelvtörténeti korszakok, a nyelvállapotok egymásutánjában tárgyalja. A könyv anyaga az új magyarázatok érvelő bemutatására épül, de nem bonyolódik konyv: A magyarok a tudománytörténeti előzmények részletes kommentálásába. A fő fejezeteket konyv: A magyarok munkát igénylő feladatok egészítik ki. A szerkesztők az egyes fejezetekhez a témába vágó legfontosabb olvasmányokat felsoroló bibliográfiát is csatoltak. Ezeknek a szabályoknak a gyakorlatban történő használatát számozott példamondat mutatja be igen szemléletesen. Az ezt követő diktálásra-gyakorlásra szolgáló szöveg helyesírási témakörök szerint van elrendezve. Közülök több tucat hibásan írt: ezek kijavítása nagyban elősegítheti a helyesírási ismeretek konyv: A magyarok elmélyítését. Az önellenőrzéshez javítási kulcsot ad a szerző.

A magyar nyelv ilyen gazdag szólásgyűjteménye legutoljára 30 éve jelent meg. Nyelvünk irodalmi, népies vagy ma már kissé régies, de még közérthető fordulatain, szokásmondásain kívül legnagyobb számmal természetesen a mai köznyelvre jellemző állandósult szókapcsolatok szerepelnek benne, de nem maradtak ki a diáknyelv szlenges kifejezései sem. A Magyar szólástár az alábbi részekből áll: A szótári rész a szólások magyarázata mellett megadja azok időbeli régies, ritkaregionális népiescsoportnyelvi szleng "konyv: A magyarok" stiláris pl. A névfelidéző szókapcsolatok listája válogatást ad a szótári definícióval nehezen ellátható, frazeológiai értékű ragadványnevekből pl. A fogalomköri mutató a szólások, helyzetmondatok és közmondások aktív használatát segíti elő azok számára, akik egy-egy fordulatot nem a bennük előforduló egyedi szavak, hanem a sokkal általánosabb fogalomkörök pl. A szómutató a szókapcsolatokat azok minden fontosabb szavánál felsorolja. Itt a szótárhasználó csokorba gyűjtve, együtt látja azokat a szókapcsolatokat, amelyekben egy adott szó szerepel. A Magyar szólástár anyanyelvünk oktatásának nélkülözhetetlen eszköze az általános és a középiskolákban, továbbá haszonnal lapozgathatják a hivatásos tollforgatók írók, újságírók, fordítók, szerkesztők mellett mindazok is, akik beszédjüket, írásukat képszerűbbé, színesebbé kívánják tenni. Műfajának megfelelően a teljes helyesírási rendszert bemutatja, az alapoktól ismerteti és magyarázza a szabályokat, valamint számba veszi azokat az újabb vagy eddig szabályozatlan helyesírási jelenségeket is, amelyekre az érvényben levő akadémiai szabályzat nem ad eligazítást. Célja, hogy az iskolai használatban, valamint a mindennapi életben a diákok gyorsan és könnyen választ találjanak helyesírási kérdéseikre, kétségeikre, segítse őket az írásbeli tevékenységük során.

Az egyszerűsítés azonban ebben az esetben nem jelenti azt, hogy ne lenne megtalálható a kötetben minden, amire az írásgyakorlat során szüksége lehet a diákoknak. A szótár alapvetően az ben megjelent és jelenleg is érvényes akadémiai helyesírási szabályzatot, a szakmai helyesírási szabályzatokat, illetve a különféle helyesírási szótárak alkotta hagyományt követi, az azokban foglaltaknak nem mond ellent. Célja, hogy az iskolai használatban, de azon túlmenően is a konyv: A magyarok életben a diákok gyorsan és könnyen választ találjanak helyesírási kérdéseikre, kétségeikre, segítse őket az konyv: A magyarok tevékenységük során. A szótár mintegy 40 szócikkben több mint szót, szóalakot, kifejezést, tulajdonnevet tartalmaz. Ehhez járul 13 elválasztási és mintegy kiejtési minta. A Magyar helyesírási szótár bőségesen merít a magyar köznyelvből, megadja a szavak pontos, normatív helyesírását, a rövidítéseket, elválasztásokat, szükséges esetben a szó jelentését, használati körét, a toldalékos alakokat. Áttekint minden olyan esetet, ami a magyar helyesíró számára fejtörést okozhat, így helyesírási tanácsadóként is használható: a bemutatott konkrét példák alapján a többi hasonló eset is megoldható. A tanulmányok nemcsak új eredményeket közölnek, hanem bemutatják azokat az elméleti-módszertani újításokat is, amelyek a magyar nyelvtudományban - a nemzetközi nyelvtudománnyal teljes összhangban - az utóbbi évtizedekben végbementek. Az elméletibb jellegű fejezetek a többi fejezetnél nagyobb mértékben válogatnak tematikailag, és elsősorban olyan kérdéseket tárgyalnak, amelyekre elméletileg megalapozott megoldások születtek. A leíró fejezetek inkább összegző jellegűek és igyekeznek az eddig elért eredményekről átfogó képet nyújtani. Az előbbi inkább a nyelvi rendszert tárgyaló fejezetekre, az utóbbi ezzel szemben a nyelvtörténeti, szocio- és pszicholingvisztikai, valamint az alkalmazott nyelvészeti fejezetekre jellemző.

Nem hisszük, hogy tudományunk megérett volna már egy mindent átfogó szintézisre, ugyanakkor az utóbbi fél évszázad folyamán annyi új ismeretanyag halmozódott fel, annyi új részdiszciplína jött létre, hogy a legfontosabbnak ítélt eredmények összefoglalása mindenképpen időszerű feladat. Kötetünk szerzői erre a nem kis feladatra vállalkoztak. Kiefer Ferenc. Egyetemi tanulmányait Bécsben és Párizsban végezte. Előbb a horvát internátus igazgatója, majd ben egyetemi rendkívüli, ben pedig a horvát nyelv és irodalom rendes tanára lett a budapesti egyetemen. Rendkívül sokirányú munkásságot fejtett ki, foglalkozott irodalomtörténettel, e területen legismertebb munkája Zrínyi Miklós, a költő Szerbből és horvátból fordított, valamint készített egy horvát-magyar és magyar-horvát zsebszótárt. Munkásságának legbecsesebb része közmondás- és szólásgyűjtése. Az ben kiadott Florilegium proverbiorum universae Latinitatist ban a Magyar közmondások és közmondásszerű szólások követte, mely közmondást, illetve konyv: A magyarok tartalmaz.