Konyv: A ho’oponopono es a csaladallitas


Konyv: A ho’oponopono es a csaladallitas

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 476825409
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,61

MAGYARÁZAT:Konyv: A ho’oponopono es a csaladallitas

Bert Hellinger felfigyelt arra, hogy testi-lelki bajaink kialakulását nem lehet csak a saját életünk eseményei alapján megérteni. Úgy tűnik, mintha sorsunk elválaszthatatlanul összefonódna a kibővített családunk tagjainak sorsával. Mintha lenne egy közös családi lélek, egy olyan energiamező, amelyben mindenki benne foglaltatik, aki csak a kiterjedt családhoz, az ún. A családállítás irodalmában mindkét elnevezéssel találkozhatunk. A tagokból összeállt új egész, mint minden rendszer, több mint részeinek összege, és megvannak a maga működési mechanizmusai. Ebbe a nagy egészbe ágyazódik bele az egyes ember élete, és sokszor oly módon irányítja azt, hogy az illető arról nem is tud. A pszichoanalízis, a hipnózis, a tranzakció analízis, és a családterápia módszereit saját eseteinek alapos tanulmányozásával és megfigyeléseivel ötvözve túllépett a hagyományos nyugati pszichológia megszokott fogalmi keretein, és új módszerével rövid időn belül igen látványos sikereket ért el. A kilencvenes években Németországban, től pedig világszerte futótűzként terjedt el a szisztemikus-fenomenologikus konyv: A ho’oponopono es a csaladallitas, közismertebb nevén a Hellinger-féle családállítás ill. Közben kiderült, hogy a Hellinger által megfogalmazott törvényszerűségek nemcsak a családokra, hanem más életfontosságú csoportokra, szervezetekre ill. Ezekben a rendszerekben is ugyanúgy, vagy hasonló módon lehet a módszert alkalmazni. A munkahelyi és egyéb szervezetekben, rendszerekben végzett ilyen munka a szervezetállítás nevet kapta. Ilyen csoportot alkotnak pl. Hellinger és munkatársainak megfigyelése szerint mindegyik esetben létrejön a jobb híján közös léleknek nevezett rejtett összeköttetés hálózat.

A Hellinger-féle családállítás ennek a mezőnek a megkérdezése. A külföldi és a hazai tapasztalatok szerint a családállítás rendkívül erőteljes, pontos és hatékony. Egyrészt új fényben láttatja az életünket nehezítő bajokat, betegségeket, kudarcokat, másrészt lehetővé teszi, hogy ezeket a terheket sokszor a katarzisig is mélyülő érzelmi átéléssel mintegy letegyük. Mindez csoportos és egyéni foglalkozás keretében is megtörténhet. A családállítás Hellinger saját, és a módszer kidolgozásában aktívan résztvevő, főleg pszichoterapeuta kollégáinak megfigyelésein alapul. Mindezzel szinte egy időben kezdett el foglalkozni az angol konyv: A ho’oponopono es a csaladallitas és filozófus Rupert Sheldrake az összetartozó lények, az állatcsoportok tagjai, az állat és gazdája, és az összetartozó, egymással kötődésben élő emberek között is létező láthatatlan összeköttetéssel. Az ő elmélete szerint ez egy energiamező, melynek köszönhetően az egyedek, ill. Hogy ez az egymásról való tudás létezik, arról sokunknak van saját tapasztalata. Sheldrake mindezt számos, a nyugati tudomány kritériumainak is megfelelő kísérlettel bizonyította ő morfogenetikus mezőknek nevezi az összetartozó élőlények közötti láthatatlan hálót. Hellinger megfigyelései szerint a családi lélekben, ill. Ha a Hellinger-féle törvények ismeretében vizsgáljuk meg, hogy miért nem sikerül úgy élnünk, ahogy szeretnénk, nagyon gyakran derül ki az, hogy a családunkban megsérült a rend, a családállítás három törvényének valamelyike, és a rendszerben, azaz a családi lélekben beindulnak a kiegyenlítő jóvá tevő akciók és működésmódok.

Más szóval működésbe lép a Hellinger-féle rendszer-lelkiismeret, melynek megnyilvánulásaként pl. Mivel ilyenkor az okok nem a saját élettörténetben vannak, mindaddig eredménytelenek maradhatnak a testi és lelki kezelések, amíg a fenti rejtett, tudattalan fogadalom a napvilágra nem kerül, és fel nem oldódik. A ma még újszerűnek ható módszer eddig számos terápia-rezisztens esetben hozott gyors és látványos javulást. Sokszor megszűntek a saját élettörténet alapján érthetetlen depressziók, teljesítménybeli és kapcsolati kudarcsorozatok, öngyilkossági hajlamok, és amennyiben még nem alakultak ki gyógyíthatatlan irreverzibilis változások, a testi betegségek is javultak. Azaz, mi számít a Hellinger-féle családállítás rendszerében életbevágóan nehéz sorsnak: Ilyen, ha valaki nem tudott megszületni, vagy megszületett, de viszonylag hamar, az élet delelője előtt meghalt. Ha valakit nagy, életbevágó sorscsapások és veszteségek értek, ha valaki nagy bűnt követett el, és vezekelnie kellett vagy kellene, ha valakit ténylegesen kitagadtak vagy mintegy töröltek a családi köztudatból. A testvéreink — mégpedig az összes, mindegyik, akikkel az egyik szülőnk közös. A szülők és az ő testvéreik, a nagyszülők és testvéreik, esetenként a dédszülők, továbbá a szülők, nagyszülők, dédszülők házassága előtti fontos kapcsolatok. Ez az ember- ill. Ehhez egy kis kitérőt kell tennünk: Minden olyan párkapcsolatban, ahol felmerül, hogy a két ember együtt adja majd tovább az életet, kialakul a kötődés nevű lelki kapocs, melynek sokszor kevés köze van a szeretethez vagy a szerelemhez, azoktól teljesen függetlenül létezik. Ha egy ilyen kötődés bármilyen oknál fogva és bármilyen események keretében megszűnik, az a léleknek fáj — ismerjük a rossz házasságok végét jelentő váláskor a várt megkönnyebbülés helyett átélt mély fájdalmat. Ha a szülőm vagy a nagyszülőm előző kapcsolata átadja valamilyen oknál fogva a helyét annak az embernek, akitől az életem van — például meghal, és ezzel teszi szabaddá a helyet, vagy valamiért nem sikerül együtt maradnia vele - azzal ténylegesen hozzájárult ahhoz, hogy én legyek.

Mivel egy kötődésből kiszakadni fáj, ezért ezzel a fájdalommal ő is árat fizetett az életemért. Ezzel a fájdalommal nyeri el az illető a helyét a kiterjesztett családunkban, azaz ahogy Hellinger nevezi, a klánunkban. Minden ember számára a szülei és a családja jelenti az élete szempontjából a legfontosabb köteléket. Van, hogy egy sorsátvállalás áll az útjában annak, hogy egy gyerek a család részének érezhesse magát. Van, hogy a szülők sorsátvállalásai, az ő történetük nem engedi, hogy ideális környezetet konyv: A ho’oponopono es a csaladallitas a gyereküknek, aki így csak sok hiány és fájdalom árán tud felnőni. Ha pedig az ember nem tudja érzelmeiben is átélni, hogy kapott egy életet, és úgy kapta, ahogy azt adni tudták, akkor gyökértelenné "konyv: A ho’oponopono es a csaladallitas" boldogtalanná válik. Valami mindig hiányozni fog, mégpedig valami nagy és lényeges. Ám, ha látja, hogyan alakítja minden ember életét a Sors nevű nagyhatalom, az övét ugyanúgy, mint a szüleiét, hogyan működnek az élet, a szeretet és a rend törvényei mindannyiunk életében, akkor talán megérti, hogy mindent megkapott tőlük, amit csak adni tudtak.

Amit pedig nem tudtak megadni, ami fájt, hiányzott, az az élete ára. Talán sikerül a szívével is megértenie, hogy a gyökereiből kapja meg mindazt, ami az élethez kell, testének anyaga, lelkének energiái szülein, nagyszülein, dédszülein és azok szülein keresztül érkeztek el hozzá. És ha tudattalan gyereki szeretetből nem gondolja, hogy más sorsát és érzelmeit kell cipelnie, akkor leteheti az átvett sorsot, kezébe veheti a saját életét, és csinálhat belőle valami nagyon jót, hogy családtagjai lássák, érdemes volt továbbadni neki. A legnagyobb ajándékot, amit ember csak embernek adhat. A Hellinger-féle családállítás hatékonyságát azok a pozitív változások igazolják, amelyek az eddigi foglalkozások résztvevőinek életében akár azonnal, akár néhány hónap elteltével indultak el, ill. A nyolcvanas évek közepére kidolgozott, és azóta is folyamatosan fejlődő Hellinger-féle családállítás hatásosságát a kilencvenes évek végétől kezdték el vizsgálni. A nemzetközi eredmények a Német Rendszerállítók Társaságának weboldalán olvashatók. Jelenleg a világon eddig végzett kutatások eredményeinek összegyűjtésén, és egy nagy nemzetközi hatásvizsgálat lefolytatásán dolgozunk. Mint szerte a világban, terjed a családállítás nálunk is. Divatcikk lett belőle, és mint a divatcikkek esetében szokásos: van eredeti, és van olcsóbb kópia is. Sokszor szerencse dolga, hogy ki mihez jut hozzá, ám nem árt ebben az esetben is legalább olyan körültekintéssel választanunk, mintha autógumit, cipőt, vagy más tárgyat, ill. A Hellinger-féle családállítás erőteljes módszer. Nagyot lehet vele használni, és nagyot lehet vele ártani "konyv: A ho’oponopono es a csaladallitas." Érdemes olyan családállítás vezető szakemberhez fordulnunk, aki több éves, a nemzetközi normáknak is megfelelő alapos képzésen esett át, levizsgázott, és diplomával is rendelkezik. Továbbá az is jó, ha tudja, képzettségének megfelelően milyen problémák orvosolását vállalhatja el, ismeri a saját kompetenciájának határait, és rendelkezik konyv: A ho’oponopono es a csaladallitas megfelelő pszichoterapeuta ill.

A Rendszerakadémia képzettjei közül azok, akik a családállítás képzéstől függetlenül jogosultak gyógyító tevékenységre, a családállító terapeuta minősítést kapják. Akiknek nem ilyen irányú végzettségük, hanem másféle egyetemi ill. Amennyiben az a probléma, amivel a kliensük jelentkezik, gyógyító tevékenységet igényel, továbbküldik olyan kollégákhoz, akik az alapképzettségüknél fogva jogosultak rá, hogy az illetőt a Hellinger-féle családállítással, ill. Egyre több orvos és konyv: A ho’oponopono es a csaladallitas küldi el kliensét családállításra. Ilyen esetekben tisztelettel meghívom a hozzám küldött személy kezelőjét is, hogy vendégként vegyen részt a csoportos munkában, legyen jelen kliense állításán, hogy aztán az eredményeket fel tudják használni a további pszichoterápiában. A tapasztalatokból és visszajelzésekből tudunk visszakövetkeztetni arra, hogy általában milyen esetekben érdemes családállításra jönni. Itt jegyezzük meg, hogy dacára annak, hogy a hatásvizsgálatok szerint a családállítás általában pozitív változásokat hoz, mégsem reális azt gondolnunk, hogy a módszer minden kliens és minden probléma esetén teljes megoldást jelent. Ezért ha egy családállító túl sokat ígér, garantálja a biztos sikert, akkor jobb, ha egy olyan után nézünk, aki ismeri a módszer és a saját kompetenciája határait. A testi és lelki bajok hátterében ugyanúgy állhat a saját élettörténetben keresendő ok, mint a fentiekben ismertetett többnyire tudattalan sorsátvétel. Az is gyakran előfordul, hogy a sorsátvétel következtében a kliensnek gyerekkorától kezdve olyan attitűdjei, viszonyulásmódjai, kapcsolati mintázatai alakulnak ki, melyek hajlamosabbá teszik arra, hogy pszichésen sérüljön. Ilyen esetekben az aktuális állapotot, tünetet, elakadást kiváltó ok egyaránt kereshető a családi lélek működésében és a saját élettörténetben, tehát mindkét szinten szükség van intervencióra. Ilyenkor a családállítás és a pszichoterápia kombinációját javasoljuk. Saját több mint tíz éves családállítói tapasztalataim és a nemzetközi irodalom alapján a következő esetekben szokott pozitív változásokat hozni a családállítás:.

A tapasztalatok szerint az ilyen és hasonló problémákkal jelentkezők esetében hozott pozitív változást a Hellinger-féle családállítás. Ha valakinek a téma feldolgozásához további pszichés támogatásra van szüksége, akkor olyan pszichoterapeutákat ajánlunk, akikkel hosszabb ideje van munkakapcsolatunk, és tudjuk, hogy a családállítás eredményeit is felhasználják a pszichoterápiás munkában. Családállítás Dr. Angster Mária pszichoterapeuta.

Elfelejtett jelszó. Belépés folyamatban Részletes keresés kategória. A mezők bármelyike illeszkedjen. A mezők mind illeszkedjen. Olyan problémával küszködik, amelyre nem talál megoldást? Ha csak rágondol is, úgy érzi, ördögi kör rabja? Egyedül nem jut dűlőre? Úgy érzi, nincs tovább, élete zsákutcába jutott? Susanne Hühn könyve feltárja annak titkát, hogyan vethet véget ennek a kilátástalannak Bővebb ismertető Termék adatok Beleolvasó Bolti készlet Vélemények. Bolti készlet. Ez a termék törzsvásárlóként akár Ft. Legyen MOST törzsvásárló. Személyes ajánlatunk Önnek. Anatómia és sportmasszázs - A legfontosabb masszázstechnikák lépésről lépésre - a faszciamasszázs szerepe a teljesítmény fokozásában Josep Mármol; Artur Jacomet. A kis vadóc Susanne Hühn. Verbális önvédelem Barbara Berckhan. Ho ́oponopono - A hawaii megbocsátó szertartás Ulrich Emil Duprée. A ho'oponopono és a családállítás Ulrich Emil Duprée. Varázslatos kristálymandalák Fedezd fel a szakrális formák és a kristályok erejét! Judy Hall. Egy ágyban az árnyékoddal - Pokol vagy Mennyország? Párkapcsolati tipológia Molnár Rita. Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még. Tökéletes látás szemüveg nélkül Harry Benjamin. Ékszerek térfonással Sieglinde Holl.

Baj van a gyerekemmel? A legfinomabb ünnepi ételek Frank Júlia. Angyalok - Angels Sri Chinmoy. Kim John Payne. Te mitől félsz? Bátran élni "konyv: A ho’oponopono es a csaladallitas" Félelmeink és gátlásaink leküzdése Almási Kitti. Részletesen erről a termékről. Bővebb ismertető Termék adatok Beleolvasó Bolti készlet Vélemények. Bővebb ismertető. Termék adatok. Cím: Gondtalanul - Boldogság 3 lépésben. Szerző: Susanne Hühn. Cimke felhő. A kis vadóc. Gondtalanul - Boldogság 3 lépésben. Olvasson bele a Gondtalanul - Boldogság 3 lépésben c. Bolti készlet Amennyiben az Ön által választott könyvesbolt neve mellett szerepel, kérjük kattintson a bolt nevére, majd a megjelenő elérhetőségeken érdeklődjön a készletről és foglalja le a könyvet. Baja, Family Center Líra Könyvesbolt. Líra Nagykereskedés. Kiadó Kereskedelmi rendszer. Athenaeum Kiadó. Corvina Kiadó. General Press Könyvkiadó. Magvető Kiadó. Manó Könyvek Kiadó. Menő Könyvek Kiadó. Partvonal Kiadó. Rózsavölgyi és Társa Kiadó. Szépmíves Könyvek Kiadó. Líra bolthálózat. Líra Könyvklub. Törzsvásárlói rendszer. Líra nagykereskedelem. Hírdetési lehetőségek. Segítség Adatkezelési szabályzat Oldaltérkép. Minden jog fenntartva © Líra Könyv Zrt.

A weblapon található információk közzétételéhez, másolásához a működtetők írásbeli beleegyezése szükséges. Susanne Hühn könyve feltárja annak titkát, hogyan vethet véget ennek a kilátástalannak tűnő helyzetnek egy egyszerű, három lépésből álló szertartással. A lépések végrehajtása elegendő ahhoz, hogy világosan lássa érzéseit és vágyait, valamint azt, hogy milyen hétköznapi cselekedettel járulhat hozzá problémájának vagy gondjainak megoldásához. E módszer segítségével teret enged az önben lakozó erőnek és bölcsességnek. A való életből vett példák sora illusztrálja, milyen sokféleképpen történhet meg a csoda, s bátorítja az olvasót, hogy bízzon saját teremtőerejében. A www. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a konyv: A ho’oponopono es a csaladallitas. További információért kérjük olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat. Termékek Menü. Katt rá a felnagyításhoz. Susanne Hühn: Gondtalanul - Boldogság 3 lépésben. Leírás és Paraméterek Vélemények. Leírás és Paraméterek. Susanne Hühn: Gondtalanul - Boldogság 3 lépésben Susanne Hühn könyve feltárja annak titkát, hogyan vethet véget ennek a kilátástalannak tűnő helyzetnek egy egyszerű, három lépésből álló szertartással. Olvass bele:. Erről a termékről még nem érkezett vélemény.

Írja meg véleményét! Írja meg véleményét. Az Ön neve:. Értékelés: Rossz Kitűnő. Kapcsolódó termékek. Horváth Éva - Szepesi Dóra: Boldog szülő, boldog gyermek. Kívánságlistára teszem. Hasonló termékek. Utolsó példány. Ilse Biberti: Segítség! Richard Webster: A siker 7 titka. Allan Pease: Illünk egymáshoz? Konyv: Gondtalanul - Boldogsag 3 lepesben.