Konyv: A Masodik Vilaghaboru tortenete


Konyv: A Masodik Vilaghaboru tortenete

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 365590261
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 11,58

MAGYARÁZAT:Konyv: A Masodik Vilaghaboru tortenete

"Konyv: A Masodik Vilaghaboru tortenete" ellenőrzött. A második világháború az emberiség történetének legnagyobb [1] és legtöbb halálos áldozattal járó [2] fegyveres konfliktusa. A legelterjedtebb álláspont szerint kezdete az konyv: A Masodik Vilaghaboru tortenete A háborút azonban egyesek már A háború Európában A világháborúban a szövetségesek és a tengelyhatalmak álltak egymással szemben. Kezdetben javarészt a tengelyhatalmak győzedelmeskedtek a csatákban, majd ben mind a kelet-európai, mind a csendes-óceáni, mind az afrikai fronton a szövetségesek törtek előre, és végül a tengelyhatalmak teljes vereséget szenvedtek. Az európai, ázsiai és afrikai földrészen vívott harcokban közel hetven nemzet vett részt, ennek következtében több mint 73 millióan vesztették életüket, beleértve a megölt civileket és az elesett katonákat is. A háború kitöréséhez nagyban hozzájárult az első világháború után, a Párizs környéki békeszerződésekkel versailles-i békeszerződés ; trianoni békeszerződés ; saint-germaini békeszerződés ; sèvres-i békeszerződés kialakított világpolitikai helyzet. A világháborút végigkísérték mindkét tömb részéről a civil lakosság és a hadifoglyok elleni erőszakos cselekmények. A megszállt területeken a hadviselő felek rendre terrorizálták a helyi lakosságot, melyek közül kiemelkednek a japánok által Kínában és Mandzsúriábana németek által az elfoglalt szovjet területeken és a szovjetek által Kelet-Európában elkövetett visszaélések. A nyugati szövetségesek terrorbombázásokat hajtottak végre Németország és Japán ellen, melyek sokszor rengeteg halálos áldozattal jártak, mint DrezdaHamburg és Tokió esetében. A világháború végén két atombombát dobtak Japánraami több százezer ember szörnyű halálát eredményezte. A világháború során több népirtás is történt, de az áldozatok számát és az elkövetés módszerét illetően kiemelkedik a több millió zsidó származású ember életét követelő holokauszt.

A világégés után a győztesek Európában a nürnbergi perbenmíg a Távol-Keleten a tokiói perben háborús bűnösnek ítéltek német és japán vezetőket. A világháborút a hadviselő felek többsége számára lezáró párizsi békét ben kötötték meg. Európa térképét átrajzolták, a Szovjetunió jelentős területeket szerzett. Lengyelország határait nyugatabbra tolták, és cserébe német területekkel kárpótolták az országot. A háború után megromlott a két korábbi szövetséges, a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok viszonya, és egy új világméretű konfliktus, a hidegháború korszaka kezdődött el. Az — közötti időszakot egyesek a második harmincéves háború időszakának nevezik. Hasonló szemléletben írt könyvet Ravasz István is. Az első konyv: A Masodik Vilaghaboru tortenete következtében drámaian megváltozott Közép- és Kelet-Európa térképe. Mivel az első világháborút követő forradalmi években a bolsevik típusú hatalomátvétel Oroszországon kívül kudarcot vallott, mintegy válaszként több ország közvéleménye jobbra tolódott. A húszas évek végétől és a harmincas évek elejétől kezdve a térség politikai és gazdasági válsággal sújtott országai sorra autoriterré váltak: vagy egyszemélyes, monarchikus diktatúrává Jugoszlávia, Románia és Bulgária esetében ún. Bár a pacifizmusnak rengeteg támogatója akadt, [13] [14] ugyanakkor több, a vesztes oldalon álló, valamint a világgazdasági válságban jelentősen meggyengült országban irredenta és revíziós irányzatokat képviselő pártok kerültek hatalmi pozícióba, élükön diktátorként viselkedő vezetőkkel. Ők kedvük szerint befolyásolhatták népüket, ellenőrzésük alá vonták a médiát és elhitették országuk lakóival, hogy talpra állítják meggyengült országukat.

Az első ilyen diktátor a Noha Olaszország a győztes oldalon állt az első világháborúban, más győztesekhez képest viszonylag keveset nyert, és az olasz államhatalmat az as években jelentősen gyengítették a folyamatos sztrájkok. Mussolini ben került hatalomra, a fasiszta párt elnökeként. A diktátor kezdetben ellenségesen viszonyult a németekhez: Az évtized közepén azonban az olaszok fokozatosan közeledtek a németekhez, és ban Mussolini bejelentette a Berlin—Róma tengely létrejöttét. Egy évvel később pedig csatlakoztak ahhoz az antikomintern paktumhozamelyet ban kötött meg Japán és Németország. Az első világháborút lezáró versailles-i béke megalázó feltételei és a nagy gazdasági világválság hozzájárult ahhoz, hogy az Adolf Hitler vezette Nemzetiszocialista Német Munkáspárt ban hatalomra jutott Németországban. Hitler, a korábbi katona a nemzetiszocialista párt élén került hatalomra ban, rögtön elkezdve a "Konyv: A Masodik Vilaghaboru tortenete" Birodalom fölépítését. Így ben felmondta a békeszerződés által előírt katonai korlátozásokat, és gyors fegyverkezésbe kezdett. Az első világháború következményeként Oroszország "konyv: A Masodik Vilaghaboru tortenete" a nagyhatalmak sorából. A bolsevik hatalomátvétel és a vele járó polgárháború óriási veszteségekkel járt, egyesek 13 millióra teszik a szocialista rend felépítésével járó emberveszteséget.

Mivel ez a térség nyersanyagban gazdag, de iparilag és gazdaságilag is elmaradott volt, nagyszabású ipari beruházásokkal, erőltetett ütemben javarészt a falusi parasztság rovására hajtottak végre fejlesztéseket. A háború során a sztálini diktatúra től került a nyugati szövetségesekkel egy oldalra, de néhány dologban emlékeztetett Hitler nemzetiszocialista Harmadik Birodalmára: Sztálin is bebörtönöztette és kivégeztette valós vagy vélt ellenségeit, köztük a Vörös Hadsereg számos tisztjét, és ugyanúgy koncentrációs és munkatáborok hálózatát Gulag tartotta fenn. Spanyolországban ben kikiáltották a köztársaságot. Öt évvel később sikertelen puccsot hajtottak végre Manuel Azaña elnök ellen José Sanjurjo tábornok vezetésével. A csak részben sikeres puccskísérlet után kitört a spanyol polgárháború. A lázadó nacionalisták puccskísérletét több konzervatív csoport is támogatta, mint például az Autonóm Jobboldal Spanyol Konföderációja CEDAde támogatták a monarchisták, a karlisták és a fasiszta Falange is. A nacionalistákat támogatták a karlista és alfonzista monarchisták, a konzervatívok, a fasiszta falangisták és a legkonzervatívabb liberálisok, valamint Németország és Olaszország. Egyes források szerint ez volt a második világháború főpróbája. Benito Mussolini fel szerette volna éleszteni a Római Birodalom nagyságát és tekintélyét.

Ennek egyik következménye volt, hogy ben megtámadta Etiópiátés ezzel kitört az abesszíniai háborúamely egy évig tartott és olasz győzelmet eredményezett. Nagy-Britannia és Franciaország — noha a megbékéltetési politika hívei nem gyengültek meg — katonai garanciákat ígért Lengyelországnak egy német támadás esetére lengyel-brit közös védelmi egyezmény és a francia-lengyel katonai szövetség. Nem sokkal a háború kirobbantása előtt Sztálin elfogadta Hitler javaslatát egy megnemtámadási szerződés megkötésére. Az Lengyelországot a megállapodás értelmében felosztották a két érdekszféra között. Az Egyesült Államokban az as években egy sor semlegességi törvényt fogadtak el. A Távol-Keleten a Japán Birodalom folytatta a század elején megkezdett terjeszkedési politikáját. Konyv: A Masodik Vilaghaboru tortenete Lengyelország elleni német támadásra a közvetlen ürügy egy átlátszó provokáció, a gleiwitzi ma: Gliwice rádióadó elleni támadás szolgáltatta, amikor lengyel egyenruhába öltözött németek elfoglalták a határ menti kisváros rádióállomását. Az Egyesült Királyság és Franciaország már korábban megállapodott, hogy Lengyelországot nem hagyják Csehszlovákia sorsára jutni. Mivel ez nem valósult meg, az Egyesült Királyság és Franciaország is hadat üzent Németországnak, [40] de kisebb összetűzéseken kívül nem történtek háborús cselekmények, ezért hívják ezt furcsa háborúnak drôle de guerre. A német Wehrmacht gépesített csapatai a légierőtől támogatva gyors ütemben nyomultak előre, szétzilálva a keményen küzdő, konyv: A Masodik Vilaghaboru tortenete korszerűtlenségük miatt esélytelen lengyel erőket. Szeptember én a szovjet haderő is átlépte a határt és megszállta a Molotov—Ribbentrop-paktumban megállapított területeket. A német—szovjet csapások alatt az ország nem tudott sokáig ellenállni.

Szeptember én Varsó kapitulált, [43] [44] Lengyelországot pedig a németek és a szovjetek felosztották egymás között, és ezzel megszűnt a keleti front. Eközben a német—szovjet diplomáciai kapcsolatok és a gazdasági együttműködés [46] [47] fokozatosan leállt, [48] [49] és a két állam elkezdte a háborús előkészületeket. A Szovjetunió elleni támadás tervét már elején jóváhagyták, és a Barbarossa kódnevet kapta. Három hadseregcsoportot szerveztek meg: Vorosilov marsall északnyugatiTyimosenko marsall nyugativalamint Bugyonnij délnyugati frontját. A kezdetekben a németek mindhárom hadseregcsoportja jól haladt előre, emiatt a szovjetek a Sztálin-vonalhoz húzódtak vissza. Magyarország az Az Észak Hadseregcsoport eközben tovább haladt Leningrád felé, és augusztus én a város külső védelmi gyűrűjét is megközelítette. A Közép Hadseregcsoport augusztus végén elfoglalta Szmolenszketígy egy éket képezett az északi és a déli csoport között, ami a németek számára szükség volt a déliek felzárkózására, ezért Kijev bevételére a Közép Hadseregcsoportból páncélos egységeket csoportosítottak át a Dél Hadseregcsoportba. Kijev elestének másnapján Hitler kijelentette, hogy megindítják az utolsó rohamot a szovjet főváros, Moszkva ellen. Sorban foglalta el a német Közép Hadseregcsoport a környező szovjet városokat. Október én elesett Kalugaés két nappal később már 80 km-re voltak a fővárostól. Szeptember én megkezdődött Leningrád ostroma. A leningrádiak felkészültek az ostromra: tankcsapdákat, védvonalakat építettek ki. Az ott lakók kénytelenek voltak mindent megenni az életben maradáshoz. Lovakat, kutyákat, macskákat, és még a halottakból is fogyasztottak az éhhalál elkerülése miatt. Decemberben a szovjet hadsereg elfoglalta a Tyihvin vasúti csomópontot, melynek köszönhetően lerövidült a szállítás és nem utolsósorban rajta keresztül félmillió polgárt tudtak evakuálni.

Leningrád nap után, November én még elfoglalták Klin városát, de pár hét múlva beköszöntött a kíméletlen orosz tél, és a hőmérséklet "konyv: A Masodik Vilaghaboru tortenete" —36 °C alá esett, amire nem készült fel a német hadsereg. A Vörös Hadsereg Az elsőnél Leningrád, a másodiknál Szmolenszk, míg a harmadiknál Harkov felszabadítása volt a cél. Ezekkel a harcászati műveletekkel azonban stratégiai hibát vétettek. A félszigeten egyedül Szevasztopol tartott ki több hónapig, de végül július elején befejeződött a város ostroma. Ennek következtében a németek mindenhol visszaverték a támadásokat, és jelentős számú szovjet hadifoglyot ejtettek. A németek a szovjet támadásokat visszaverve, Augusztus végére a Kaukázus legmagasabb csúcsát, az Elbruszt is elfoglalták a német hegyivadászok. Azonban itt el is akadt a németek előrenyomulása. Paulus A szovjetek nyolc nappal később megkezdték az ellentámadást, [79] [80] és november én bekerítették a német erőket Uránusz hadművelet. Hitler, miután értesült arról, hogy Paulus seregét bekerítették, Hoth páncélosait Sztálingrádhoz vezényelte, de a szovjet záron nem tudták átverekedni magukat Wintersturm hadművelet. A sztálingrádi és az azt kiegészítő kisebb szovjet ellentámadások következtében a németek visszavonni kényszerültek a Kaukázusba korábban betört csapataikat is, majd az erős szovjet támadások következtében február én Rosztovot is ki kellett üríteniük.

Február án a várost védő német páncélos hadtest kénytelen volt visszavonulni, és a szovjetek visszafoglalták Harkovot. Belgorodnál azonban leállt a támadás, és mindkét fél védekező állásba rendezkedett be. Miután márciusában a keleti fronton megszűnt a küzdelem, Hitler áprilisban utasítást adott a Kurszk melletti orosz kiszögellés megtámadására. Július 5-én észak felől a 9. Július ig komoly sikereket értek el, de ekkorra kifulladt az offenzívájuk. Ezt kihasználva a szovjetek ellentámadást indítottak, [87] és a németek belátták, hogy megbukott a hadművelet. A konyv: A Masodik Vilaghaboru tortenete győzelem után a rendelkezésre álló hadműveleti tartalékok bevetésével a szovjetek mind a kiszögelléstől délre, mind attól északra általános offenzívába kezdtek. Belgorod elfoglalása után Harkov, majd Kijev felé törhettek előre. Eközben augusztus 7-én megkezdődött a harc Szmolenszk városáért. Októberben a város környékét is visszafoglalták, így már egészen Fehéroroszországig jutottak.

A kiadvány konyv: A Masodik Vilaghaboru tortenete - Németország és Európa - A kultikus népvezér - krónikája - Egyetlen cél jegyében - A kontinens óriása - Egy ember - egy korszak - Csata a La Plata folyónál - krónikája - Szarvashiba - mindkét oldalon - A menekülés - "A férfi, az egyetlen férfi, akire most szükségünk van" - Vadászpilóták - Az angliai csata - Egyenjogúak - A megalázott Franciaország - krónikája - Résnyire nyílt kapuk - A Bismarck pusztulása - Túlerőben - A Barbarossa-hadművelet - német szemmel - Pearl Harbour: Japán totális félsikere - krónikája konyv: A Masodik Vilaghaboru tortenete Hitler Amerika ellen - Tobruk - Túlélni az ostromot - A Stukák mítosza - Fordulat a Csendes-óceánon. Részletes keresés. Bor, delikát. Egészség, életmód. Expressz Ajándékkártya. Folyóiratok, magazinok. Gazdaság, üzlet. Gyermek- és ifjúsági könyvek. Hobbi, otthon, szabadidő. Idegen nyelvű könyvek. Informatika, számítástechnika. Játék, ajándék. Műszaki könyvek. Napjaink, bulvár politika. Naptárak, kalendáriumok. Nyelvkönyvek, szótárak. Sport, természetjárás. Akciós könyveink árkategória szerint. Akciós könyveink engedmény szerint. Hírlevél feliratkozás És értesülj mindenről elsőkézből. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot ide kattintva olvashatja el.

A hírlevélre önszántamból iratkozom fel. Raktári kód:. Méret [mm]:. Tömeg [g]:. A második világháború története I. DVD melléklettel. A villámháborútól Moszkváig. Kossuth Kiadó Zrt. Elfogyott, jelenleg nem rendelhető. TOP Folyóiratok, magazinok. Harry Potter magazin. A kategória további termékei. Mediterrán konyha. Top Bookazine: A világűr. Strandkönyvek könyvakció online akciós szabályzat. Jutalomkönyv szemed fényének könyvakció online akciós szabályzat. Bajnokokról a bajnokság alatt akció online akciós szabályzat. Készítette: Overflow.