Konyv: Horthy Miklos


Konyv: Horthy Miklos

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 451243320
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 6,85

MAGYARÁZAT:Konyv: Horthy Miklos

Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához. Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal url. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük. A böngészője nem támogatja a JavaScriptet! A weboldal funkciói így nem működnek. Az antikvarium. Tovább válogatok. Horthy Miklós. Antal László. Urai Erika. Glatz Ferenc. Sipos Péter. Értesítőt kérek a kiadóról. Értesítőt kérek a sorozatról. A beállítást mentettük, naponta értesítjük a beérkező friss kiadványokról. Fülszöveg Az Európa Könyvkiadó és a História folyóirat közös sorozatában, az Extra Hungariam-ban emlékiratokat adunk közre. Az utolsó négy évtized nyugati emigrációban élő magyar politikusainak, közéleti férfiainak részint már külföldön megjelent, részint még kiadatlan visszaemlékezéseit. E menekültek sorsa a számkivetettségben is összefonódott hazájuk, nemzetük, az itthon maradottak sorsával. Látásmódjuk tágíthatja szemhatárunkat, gondolataik szerves részét alkotják közgondolkozásunknak. Tartalom Előszó az első kiadáshoz 5 Ki a nagyvilágba 9 Újabb szolgálati beosztásaim 34 I. Ferenc József őfelsége szárnysegédje a bécsi konyv: Horthy Miklos 51 Tengeri háború az Adrián. Károly koronázása 81 Az otrantói tengeri ütközet 96 Konyv: Horthy Miklos kinevezésem és a szomorú vég Forradalom Magyarországon Károlyi Mihálytól Kun Béláig Az ellenforradalom. Hadügyminiszteri és fővezéri megbízatásom Magyarország kormányzójává választanak Károly király visszatérési kísérletei - Utunk a szabadba A római jegyzőkönyvek és a Róma-Berlin tengely Utazások és vendégek Ellentétek Hitlerrel A második világháború Magyarország mint nem hadviselő fél A második világháború Magyarország hadba lép Kormányzóhelyettes választása Kivezető utat keresünk Magyarország megszállása Fegyverszünetet kérünk. Elfogatásom Az amerikaiak bevonulása Visszatekintés és a jövő kilátásai Okmányok Magyarország térképe magyarázattal Jegyzetek Sipos Péter Névmutató A.

Bedekovics Erzsébet Horthy Miklós Horthy "Konyv: Horthy Miklos" műveinek az Antikvarium. Megvásárolható példányok. Állapotfotók × Close Emlékirataim. Állapot: Jó. Tovább a kosaramhoz. Európa Könyvkiadó-História folyóirat. Extra Hungariam. A könyv néhány fekete-fehér fotóval illusztrált.

Ezt pedig nem is lehet száz százalékig konyv: Horthy Miklos Horthy-korszakot hivatkozási alapként szolgáló jelenlegi kurzus számlájára írni, hiszen a háború után évtizedekig szóba se jöhetett Horthyról érdemi vitát folytatni, azóta pedig kevesen lépik át a szerepe értékelésekor az országot megosztó politikai törésvonalakat. Ungváry Krisztián persze már többször is megnyilvánult aktuálpolitikai kérdésekben, illetve Horthyról sem most mondott véleményt először, mégis van hírértéke annak, ha könyvben tárgyalja nem is annyira a kormányzó életútját vagy a róla elnevezett korszakot, hanem a konkrét felelősségét a legfontosabb történelmi helyzetekben. A könyvben többször is hivatkozik a másik oldalt képviselő legnevesebb történészre, Szakály Sándorraezért külön jó volt, hogy a Jaffa kiadó le tudta ültetni a könyvbemutató alkalmával egy asztalhoz a két történészt, a járványra tekintettel csak online itt nézhető meg a teljes vita. A vitában nyilván nem lehetett minden vitatott kérdésre kitérni, de azért ad valami pluszt a könyvhöz, ráadásul egyre ritkább manapság, hogy két, ennyire konyv: Horthy Miklos világnézetet és álláspontot képviselő ember le tud ülni egy asztalhoz, konyv: Horthy Miklos ott tulajdonképpen kulturáltan kifejtik a véleményüket.

Szakályt sokan csak a botrányt kavaró kijelentéseiről ismerik, illetve az Orbán-kormány által létrehozott Veritas Történetkutató Intézet vezetőjeként, de ebben a vitában egy-két odaszúró megjegyzéstől eltekintve abszolút szakmai alapon maradt a beszélgetés, noha egyik álláspont sem változott. A végén meg is egyeztek a felek abban, hogy nem lehet fekete vagy fehér a Horthy-kép, Szakály pedig még azt is mondta, ajánlja mindenkinek a könyvet, mert ez alapján mindenki eldöntheti, mit gondol Horthyról. Maga a könyv — a teljes címe: Horthy Miklós — A kormányzó és felelőssége — nem túl hosszú, Ungváry hangsúlyozottan csak a vitás ügyeket érinti, amelyeknél fel szokott merülni Horthy vélt vagy valós felelőssége. A vita és a könyv alapján lássuk, mit mondanak Horthy politikai és személyi felelősségéről a felek. Ungváry ezzel több pontban "konyv: Horthy Miklos" vitába száll. Szerinte először is Horthy felbujtóként is felelős volt a hatalomra kerülését kísérő fehérterrorért, melynek elkövetői közül többeket később kegyelemben részesített. Egyébiránt a rendteremtést alapvetően tartotta. S ez persze vérrel is járt. Ami pedig a konszolidációt illeti, Ungváry amellett, hogy elismeri a politika sikereit nem olyan mértékben, mint Szakálymegkérdőjelezi Horthy Miklós személyes szerepét ebben, mivel Bethlen kinevezésében például szerinte ugyanannyi mozgástere volt, mint most Áder Jánosnak : kinevezte a legtöbb parlamenti mandátumot nyert párt vezetőjét bár ebben volt némi vita Ungváry és Szakály között. A könyv szerint Horthy javára írható, hogy Bethlen mellé állva támogatta, hogy Gömbös Gyula konyv: Horthy Miklos radikális fajvédő követői kiszoruljanak a kormánypártból, de érdemi befolyása az ország ügyeire nem nagyon volt, sőt, kifejezetten passzív maradt, és csak a világgazdasági válság hatására folyt bele újra jobban az államügyekbe.

Horthy befolyásolható ember volt — érvel Ungváry —, pláne egy "konyv: Horthy Miklos" által, és inkább történelmi szerencse, hogy Bethlen befolyása alá került, nem pedig egy bölcsen mérlegelő államférfi döntésének eredménye. Horthy kormányzósága alatt Magyarország külpolitikai céljait nyíltan a trianoni békeszerződés revíziója irányította, és ez a politika átmenetileg sikeresnek is bizonyult, hiszen a bécsi döntések révén a magyarlakta területek többsége visszakerült Magyarországhoz. Míg Szakály szerint ez csak a tengelyhatalmak segítségével valósulhatott meg, és emiatt gyakorlatilag kényszerpályán mozgott az ország, Ungváry a könyvben amellett érvel, hogy Horthy nem viselkedett felelős államférfiként, amikor Hitler és Mussolini sorsához kötötte a revízió ügyét. Ez Ungváry konyv: Horthy Miklos abban nyilvánult meg, hogy. A kormányzó egyéb megvalósíthatatlan vágyálmokat is kergetett: Fiume kikötőjére is igényt formált, "konyv: Horthy Miklos" addigra már olasz ellenőrzés alatt állt, azaz pont egy szövetséges országgal lett volna képes konfliktusba kerülni egy magyar lakossággal nem is nagyon rendelkező város miatt. A kormányzó igazi bűne Ungváry szerint a hadbalépés volt, mellyel végleg elkötelezte magát a németek mellett, még annak ellenére is, hogy Horthy világosabb pillanataiban tisztában volt vele, hogy Hitler hosszú távon nem nyerhet.

Őt is elvakították azonban a Wehrmacht kezdeti sikerei, és amikor Németország megtámadta a Szovjetuniót, rövid hezitálás után Magyarország is csatlakozott. Szakály szerint viszont nem Horthy döntött, a hadiállapot beálltát pedig a Bárdossy-kormány mondta ki, miután senki sem cáfolta, hogy szovjet gépek bombázták Kassát. Ráadásul akkor, ben olyan volt a közhangulat Magyarországon, hogy a közvélemény egyértelműen a hadbalépést támogatta volna, ha ezt szabják feltételként a revízióval "konyv: Horthy Miklos" területek megőrzéséhez. Márpedig a románok és a szlovákok addigra már hadviselő felek voltak, ezért fennállt a veszély, hogy az akkor biztos győztesnek tűnő németek egy semleges Magyarországgal szemben az ő követeléseiket támogatták volna. Azaz újra csak a sokszor emlegetett kényszerpálya, miközben Ungváry szerint Horthy előtt más, visszafogottabb lehetőségek is álltak, nem volt szükségszerű a hadbalépés lásd a finnek példáját, akik ig nem kötöttek formális szövetséget a németekkel, és Amerikával se kerültek hadiállapotbamelyre az sem mentség, hogy a kormányban és a hadseregben is akkor németbarát túlsúly uralkodott.

Az pedig, hogy nem sokkal később Horthy menesztette Werth Henrik vezérkari főnököt, majd Bárdossyt és németbarát minisztereit is, azt mutatta Ungváry szerint, hogy a kormányzó utólag belátta, hibát követett el, amikor rájuk hallgatott. Ebben a kérdésben van a legkevesebb vita a két történész között, ezért ez szóba se került a beszélgetésen. Ungváry és Szakály is úgy gondolja, Horthynak személyes felelőssége volt abban, hogy az októberében elbaltázott kiugrási kísérlet rosszul volt előkészítve, a kormányzó egymásnak ellentmondó utasításokat adott, és több olyan katonatisztje is cserbenhagyta, akit pedig ő nevezett ki korábban. Horthy hozzáállását jelzi Ungváry szerint az alábbi sztori is, amikor a testőrség parancsnoka, Lázár Károly azzal szembesíti a kormányzót, hogy több tábornoka is hazudott neki:. Horthy hirtelen szembefordult Lázárral, és megbotránkozva csak annyit felelt: »Tábornokok? A Legfelsőbb Hadúrnak? Az nem lehet! Ungváry szerint érthetetlen, Horthy miért engedélyezte, hogy fia, ifj.

Horthy Miklós állítólagos jugoszláv küldöttekkel tárgyaljon, amikor nyilvánvaló volt, hogy a szovjetekkel kell megegyezni, nem Titóvalmellesleg az egész akció a németek trükkje volt. Onnantól kezdve pedig, hogy a kormányzó fia a németek kezére került, a kiugrás sorsa megpecsételődött. Ungváry szerint Horthy antiszemitizmusa kezdettől fogva egyértelmű volt, mégis észrevehető volt egy lassú fejlődés a kormányzóban, aki a húszas évek elején még szélsőjobboldali politikusokkal kokettált, és semmi kifogása nem volt a numerus clausus ellen, ám a harmincas évek második felére már eljutott oda, hogy jobban idegenkedett a nyilasoktól, mint a zsidóktól igaz, ennek személyes okai is voltak. Később még az első zsidótörvényt is helyénvalónak érezte, és csak később, a második zsidótörvényről mondta, hogy embertelennek tartja, noha nyilvánosan nem szólalt fel ellene, mint ahogy a vétójogával sem élt, pedig akkor még nem is lehetett Ungváry szerint közvetlen német nyomásról beszélni. Itt Szakály és Ungváry között Horthy megszállás alatt betöltött szerepéről bontakozott ki vita: Szakály konyv: Horthy Miklos azt az álláspontot képviselte, miszerint a kormányzó egészen júniusáig nem tudott a Magyarországról deportált zsidók további sorsáról, akkor viszont lépett és leállította a további deportálásokat. Ungváry szerint viszont Horthynak már jóval korábban tudnia kellett, mik a nácik szándékai a zsidósággal, több esetet is leír, amikor informális vagy egyéb úton ez a tudomására kellett, hogy jusson. Abban is vita van a két történész között, hogy mekkora volt Horthy mozgástere, és hogy hogyan viszonyul a háborút túlélő zsidók aránya a többi megszállt európai országhoz képest: Szakály szerint Magyarországon maradt meg a legnagyobb számban a zsidóság, Ungváry konyv: Horthy Miklos Franciaországot és Romániát mondta, itt mindenki más számokra hivatkozott.

A könyv mindenesetre arra a következtetésre jut, hogy nem igaz, miszerint Horthynak ne lett volna még a megszállás után is mozgástere arra, hogy szembe menjen a németek igényeivel, amit az is bizonyít, hogy a deportálások júliusi leállítása sem vont maga után semmilyen retorziót. Ha Horthy korábban lép, nem csak konyv: Horthy Miklos budapesti zsidóságot lehetett volna megmenteni:. A könyvben a történész a legfontosabb feladatának Horthy döntéshelyzeteinek minél pontosabb rekonstruálását nevezi, mivel szerinte ezt a feladatot az eddigi feldolgozások nem végezték el azzal az alapossággal, amit ma már a rendelkezésre álló szakirodalom lehetővé tesz. Ezeket összegezve Ungváry Krisztián, aki a könyv végén arra jut, hogy Horthynak nemcsak az antiszemitizmusa konyv: Horthy Miklos a deportálások idején tanúsított magatartása mutatják emberi és politikusi alkalmatlanságát, hanem kormányzói működésének más elemei is. A Szakály Sándorral folytatott vitája is illusztrálta, hogy ezek a kérdések még sokáig megosztják majd az utókor Horthy-képét, de talán közelebb visz hozzá, hogy az olvasók végiggondolják, milyen döntéseket hozott Horthy, és hogy mennyire igaz a kényszerpálya elmélete. És nem utolsósorban az is jó kérdés, hősnek nevezhető-e valaki, ha tulajdonképpen folyamatosan csak azt tette, amit a környezete megengedett a számára. A könyv nyomtatott formában május án jelenik meg. Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, a Ha bővebben olvasnál az okokról, itt találsz válaszokat.

Engedélyezi, hogy a Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban. HU Keresés. Isten tudja Rangadó Roboraptor Sokszínű vidék. Legolvasottabb Megjelentek a rendeletek: ezek a szabályok érvényesek 5,5 millió beoltott után Blikk: Jennifer Lopez lehet a meglepetésfellépő a Mészáros-Várkonyi esküvőn Csütörtöktől bárki visszavonhatja nyugdíjigényét Gyurcsány Ferenc alaposan kiosztotta az őt is megbüntető Kövér Lászlót. Belépés Szeretnék még több funkciót a Támogatás Hirdetésmentesség Szeretnék előfizetni a Sportre. Mentett cikkek. Sötét mód. Sport24 előfizetés. Horthy Miklós: Politikailag és emberileg is alkalmatlan vagy kényszerpályás hős? Inkei Bence Nem követem Szerzőim. Ungváry Krisztián könyvben tárgyalja Horthy Miklós felelősségét a magyar konyv: Horthy Miklos sorsfordító eseményeiben, és le is ült róla vitázni legfőbb szakmai ellenlábasával, Szakály Sándorral. A könyv és a vita ismertetése. Horthy Miklósról könyvet írni ban nyilvánvalóan több történészi munkánál: aki a kormányzó történelmi szerepéről, pláne felelősségéről ír, az automatikusan a politikai térbe is belép egyúttal, függetlenül attól, szeretné ezt vagy sem.

Megjelentek a rendeletek: ezek a szabályok érvényesek 5,5 millió beoltott után. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatáról szóló kormányrendelet szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben. Blikk: Jennifer Lopez lehet a meglepetésfellépő a Mészáros-Várkonyi esküvőn. Sokan kifizették már JLo fellépti díját az elmúlt években: főként milliárdosok. Gyurcsány Ferenc alaposan kiosztotta az őt is megbüntető Kövér Lászlót. Csütörtöktől bárki visszavonhatja nyugdíjigényét. Hiszen korábban sokan azt mondták, hogy inkább dolgoztak volna még, ha tudják, hogy csak akkora összeget kapnak. A cikkhez ide kattintva szólhatsz hozzá. Friss Népszerű Összes. Rózsa Krisztián pszichológussal beszélgettünk elfogadásról, örökbefogadásról és az orosz mintára magvalósított homofób pedofiltörvényről. Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon! Nem kérem Engedélyezem.