Konyv: A jovo forgatokonyv:ei - diszdoboz


Konyv: A jovo forgatokonyv:ei - diszdoboz

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 991090282
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 14,71

MAGYARÁZAT:Konyv: A jovo forgatokonyv:ei - diszdoboz

Ritkán adódik olyan élmény az olvasó számára, hogy amikor kezébe vesz egy történelmi szakkönyvet, izgalom és kíváncsiság egyszerre töltheti el. Pelles Mártonnak, a Pécsi Tudományegyetem közgazdász doktoranduszának és Zsigmond Gábornak, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgató-helyettesének gondozásában napvilágot látott A fiumei magyar kereskedelmi tengerészet története — [ The Hungarian Maritime Trade History of Fiume — ] című műve hasonló érzéseket kelthet bennünk. Fényes, színes, keménytáblás borítóján a Szent István kereskedelmi gőzhajó látható, és ahogy annak lennie kell — kéne! De nem csupán a címre igaz ez, hiszen maga a szöveg is kétnyelvű, ezáltal a hazai közönségen túl más környező országok olvasói számára szintén új ismeretet jelenthet, s a Föld bármely pontján köztudomásúvá válhat, hogy voltak idők, amikor Magyarország közvetlenül is a világ tengerein kereskedhetett. Fiumén át, az ország saját, tengeri kijáratán keresztül értékesíthette áruit azokban a távoli országokban, ahol a magyar állam és a kereskedelmi, hajózási vállalatok érdekei megkívánták, illetve ahonnan az önálló tengeri árucserével — osztrák közvetítés nélkül — a sós vizeken át váltak exportálhatóvá és importálhatóvá a szükséges nyersanyagok, termékek. A könyv forrásbázisát — több mint tízévnyi feltáró munka eredményeként — levéltári források, statisztikai adatok, korabeli sajtóanyagok, térképek, képeslapok, fényképek és egyéb kiegészítő dokumentumok képezték. A mű tudományos igénnyel készült, ám ismeretterjesztő kiadványként egyaránt megállja a helyét. Az alkotók jól látható módon a képek és a szövegek mennyiségének egyensúlyára törekedtek a könyv kétszáztizenöt oldalán.

Megismerhetjük hogyan zajlott Fiume városának és kikötőjének kiépítése, ipari fejlesztése, valamint azokat az államilag támogatott tengerhajózási társaságokat és szabadhajózási vállalatokat, melyek a tengeri kereskedelmet bonyolították. A kötetből kiderül milyen jelentősége és eredményei voltak a magyar kereskedelmi tengerészetnek. Végezetül, hogy milyen sorsra jutott az első világháború során, majd azt követően a több száz hajóból álló magyar kereskedelmi flotta. Mára a feledés homályába merült a fiumei tengermellék és az egykoron virágzó magyar kereskedelmi tengerészet históriája. A szerzők hosszú idő óta először próbálták mindezt történeti és gazdasági összefüggéseiben életre kelteni a dualizmus időszakát elemezve. Elmondható, hogy nagy szorgalommal és lelkesedéssel végzett munkájuk eredményesnek tekinthető. A kötet kétségkívül hiánypótlónak számít. A kötet első fejezetei 2—5. A bevezetőt követő második fejezetben a Többek között, hogy milyen változások következtek be a dalmát és horvát városokat érintően, milyen jogi és politikai lépéseket tettek egykori uralkodóink a kikötővárosokra vonatkozóan, majd hogyan határozott ban Mária Terézia királynő — arról, hogy a Magyar Királysághoz fog tartozni Fiume, s ismerték el től külön testként corpus separatum. Egy rövid elszakadást követően ben ismét Magyarországhoz került a terület. A kikötőbe egyre több hajó érkezett az as és as évektől.

A fiumei kikötő infrastrukturális kiépítése, bővítése, a nagyobb hajók fogadására is alkalmassá tétele a reformkori gazdaság- és közlekedéspolitika egyik vitás kérdésköre volt. Számos országgyűlési konyv: A jovo forgatokonyv:ei - diszdoboz sürgette az anyaországi területek és Fiume közötti közlekedés pl. A forradalmat követően egészen ig Fiume városa közigazgatásilag Zágráb alá lett rendelve. A magyar-horvát kiegyezéssel ban Fiume városa és kerülete ismét a magyar koronához került. A következő fejezet a konyv: A jovo forgatokonyv:ei - diszdoboz utáni időkben a magyar tengerhajózás fejlődését, a kereskedelmi tengerészet hajóállományának növekedését, a technikai és technológiai fejlődést ismerteti. Azt konyv: A jovo forgatokonyv:ei - diszdoboz időszakot, melyben a tengeri szállítási eszközökben gyökeres változást, modernizálódást hozott a gőzgépek megjelenése. Azt a folyamatot, mely során a magyar tengerhajózás fokozatosan átállt a vitorlás hajókról a gőzősökre. A könyv ezen részén képi illusztrációk mutatják be az egykori fiumei kormányzói palotát, a Tengerészeti Hatóság egyes hajóit, a magyar kapitányok valamint révkalauzok egyenruháját, a Tengerészeti Hatóság és a Révhivatal pecsétjét, magyar hajózási zászlókat és lobogókat. A negyedik fejezetben a vasút jelentőségét és kiépülésének történetét olvashatjuk az és közötti években. Az áruszállításban és a kereskedelemben elengedhetetlen volt a gyors és nagy teherbírású szállítási eszköz megléte, mellyel hatékonyan lehetett eljuttatni a Magyarországon megtermelt nyersanyagokat és előállított árukat a tengerpartra, hogy onnan nagy mennyiségben a világ bármely pontján eladható lehessen. Horvátországban a magyar államvasutak egy megtervezett vasúti útvonalat hoztak létre az es és as évekre, s a már meglévő vasútvonalakat államosítottak.

A vasút kiépítése önmagában nem volt elegendő, hiszen a kikötőt magát is konyv: A jovo forgatokonyv:ei - diszdoboz fejlesztéseknek kellett alávetni. A Hajnal Antal által megálmodott kikötő terveit ben törvényileg is elfogadtak. Ekkor kezdődhetett el a hajózáshoz szükséges körülmények — többek között világítótorony, kikötő, illetve a rakpart kiépítése — megteremtése. A kikötő fejlesztésére a magyar állam a Természetesen a kikötőváros fejlődésével a kikötői hajó- és áruforgalom rohamosan növekedett, egyre több vállalkozó és vállalat látott lehetőséget az üzleti tevékenységre, befektetésekre. Az ötödik fejezetből megtudhatjuk hogyan fejlődött a fiumei ipar, miként iparosodott a terület a dualizmuskori Magyarországgal egyetemben, hogyan alakult Fiume népessége és foglalkoztatása. Megismerhetjük Fiume történelmének egyik legjelentősebb vállalkozóját Ossoinack Lajosnak a munkásságát, Fiume jelentősebb gyárait, mint a város első rizshántoló- és keményítőgyárát, kőolaj finomítóját, torpedógyárát, és végül, de nem utolsó sorban, hogy miként alakult ki a modern hajógyártás, mely az első világháború idején képes volt az SMS Szent István csatahajó megépítésére is.

A kötet második nagyobb részében az állami támogatásban részesülő tengerhajózási vállalatokat ismerhetjük meg, valamint az olyan gazdasági társaságokat, melyek szabadhajózási vállalatként kerültek bejegyzésre. A kettő között az alapvető különbség, hogy az állami cégekkel az állam időről-időre törvénybe foglalt szerződéseket kötött, melyek kimondták, hogy az adott társaságnak az állami támogatás fejében mely kikötők között kell rendszeres hajóforgalmat fenntartaniuk. A hatodik fejezet az államilag támogatott tengerhajózás történetét dolgozza fel, s Fiume szerepét a magyar külkereskedelemben. Megismerhetjük belőle a kikötő áruforgalmát a dualizmus idejéről. Górcső alá kerül a kezdetektől jelentős Osztrák -Magyar Lloyd Tengerhajózási Részvénytársaság, valamint az egykoron létező legnagyobb magyar gőzhajózási vállalat, az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság. A fejezetből kiderül többek között az is, hogy mekkora volt a Lloyd társaság fumei áruforgalma — között, valamint, hogy milyen hajókból állt az Adria Rt. A kötet bemutatja a liverpooli Cunard Line és a fiumei Adria Rt. A hetedik fejezet a szabadhajózási vállalatok "konyv: A jovo forgatokonyv:ei - diszdoboz" dolgozza fel. A szabadhajózási vállalatokat személyekhez kötve, és méretük szerint elkülönítve ismerhetjük meg. Ismét előkerül Ossoinack Lajos neve, akinek a közreműködésével alakult vállalatokat tárgyalja az első alfejezet. Ilyen társaság volt az Oriente Magyar Hajózási Rt. Copaitich Zsigmond nevét szintén említésre méltatták a szerzők, akit egyaránt a nevesebb fiumei vállalatalapítók közé sorolhatunk. A nevéhez köthető a Copaitich Zsigmond és Társai Rt. Voltak olyan egészen kis vállalkozások, melyek mindössze egy-két hajóval működtek. Három példán át kerülnek szemléltetésre az olyan társaságok jellemzői, melyek csekély számú hajó segítségével végeztek áru- és személyszállítást: ilyen volt az Indeficienter gőzös, a Kostrena gőzös, a Mariska benzinmotoros vitorlás.

Külön alfejezetet kapott az Atlantica Tengerhajózási Rt. A könyv harmadik nagyobb része az értékelésé, valamint a lezárásé. A nyolcadik fejezet a magyar kereskedelmi tengerészet jelentőségét és eredményeit mutatja be. Érdekes eredményként említhetjük, hogy volt idő, mikor Fiume Európa tizedik legforgalmasabb kikötője volt, s népessége meglehetősen nagy növekedésen ment keresztül. A fiumei lakosok száma ben tizennyolcezer fő volt, míg re megközelítette az ötvenezret. A kikötőváros és a tengerészet fejlődését több ponton is igyekeznek érzékeltetni a szerzők. Híres építészek Pl. Hauszmann Alajos, Freund Vilmos, Petz Samu tervezik a tengerészethez és a kereskedelemhez köthető épületeket. Egyre több vendég fordult meg a fiumei vendéglátó-ipari helyeken. Az oktatási körülmények fokozatosan javultak és a század végén megalapították a fiumei Tengerészeti Akadémiát is. A Monarchia egyik híressé vált hajógyára a század forduló után épült ki. Virágzott az adriai halászat és a tengeri sportok kedvelőinek is számos versenylehetőség kínálkozott. A szerzők több adatot is ismertetnek a kereskedelmi flotta összetételének, technikai fejlettségének vizsgálata során. Számításaik szerint a rendelkezésre álló közötti adatok alapján Magyarország a A kilencedik fejezet a kereskedelmi vállalatok és hajóik sorsát ismerteti a világháborúban és azt követően.

A háború idején a kereskedelmi hajókat a lehetőségeknek megfelelően számtalan módon igyekeztek igénybe venni és különféle feladatokra alkalmazni a hadihajók mellett. Használhatták őket utánpótlás, illetve katonai egységek szállítására, de a hadműveletekben ott lehettek kórházhajókként, vagy akár lakóhajókként egyaránt. A háború alatt több kereskedelmi hajó is eltűnt, odaveszett, vagy konyv: A jovo forgatokonyv:ei - diszdoboz az ellenség kezére. Az első világháborút követően sok-sok magyar kereskedelmi hajó került a győztesek kezébe, Fiume városa pedig Olaszországé lett. Pelles Márton közgazdász és Zsigmond Gábor történész könyve Fiume történelmét, fejlődését, virágzását és hanyatlását részletes, alapos munkával elemzi. A szerzők a saját közgazdasági és történészi tudásukra alapozva átfogó képet adnak a mára sokak által elfeledett magyar tengerparti város dualizmuskori tengerészetéről, ipartörténetéről és mindarról a gazdasági teljesítményről, mely a magyar állam és a helyi üzletemberek munkája révén jöhetett létre. A könyv gazdagon illusztrált, számos ábra, grafikon, táblázat segít eligazodni a gazdasági számítások nyomán kirajzolódó eredményeken. Zárásként még elmondjuk, hogy a könyv a napjainkban újonnan felvirágzó Fiume-kutatások egyik első jelentős lépéseként értékelhető. Utasok a Stefánia gőzös fedélzetén Pelles-Zsigmond, Az novemberétől tavaszáig tartó időszakot Csehszlovákiában a nemzeti diktatúra időszakának nevezhetjük. Kétnyelvű magyar, angolreprezentatív kivitelű könyv, amely áttekinti a történelmi magyar tengerparti kapcsolatokat, követi a magyar trikolórt a világ tengerein, bemutatja a vasút- és kikötőfejlesztéseket, a fiumei ipar fejlesztését.

Részletesen szól az államilag támogatott tengerhajózás történetéről, a szabad hajózási vállalatok történetéről, ismerteti a magyar kereskedelmi tengerészet hajóit, kiemelkedő személyiségeit, elemzi kereskedelmi tengerészetünk jelentőségét és eredményeit, valamint bemutatja a magyar hajóflotta sorsát az I. Nem csak a hajózás története, hanem a magyar történelem iránt érdeklődőknek, továbbá a hasznos és szép ajándékkönyvet keresőknek is ajánlott. Adriai-tenger angol nyelvű hajózás illusztrált kereskedelem kétnyelvű magyar nyelvű tengerészet történelem. Volt konzulensem Zs. Hiánypótló könyv, rengeteg fényképpel, hivatkozással, ábrákkal, irodalomjegyzékkel — és mindemellett informativ és olvasmányos. Kossuth a fiumei vasút építését támogató írásában, a Hetilap Pro tagság Üzenet a Molynak meta. Pelles Márton · Zsigmond Gábor. Konyv: A fiumei magyar kereskedelmi tengereszet tortenete - A törvényhozó és a végrehajtó főhatalmat a. Weblaptól a portálig — történelem az interneten.

Scolar Kiadó Kft. Lerepül a hülye fejetek Hartay Csaba. Katja Seide Danielle Graf. Apu azért iszik, mert te sírsz! Julia Quinn Ft. Bartos Erika Ft. David Attenborough Ft. Robert Galbraith Ft. Mo Xiang Tong Xiu Ft. Romy Hausmann Ft. Matthew McConaughey Ft. Yuval Noah Harari Ft. James Patterson J. Barker Ft. Stephen King Ft. Leiner Konyv: A jovo forgatokonyv:ei - diszdoboz Ft. Richard Osman Ft. Shea Ernshaw Ft. Marilyn Miller Ft. Kim John Payne Ft. Patricia Gibney Ft. Laila Shukri Ft. Bridget Collins Ft. Bauer Barbara Ft. Kate Hewitt Ft. Maja Lunde Ft. Mezei Elmira Ft. Roy Jakobsen Ft. Noll Andrea Nandu Ft. Mary Shelley Ft. Csak aukciók. Környék km. Keresés Keresés mentése Részletes keresés. Pontos keresés. Profi eladók termékei. Csak Vatera és TeszVesz termékek. Eladó neve. A het. Eladó: djrazan Eladó: Ronniszakkonyv Készlet erejéig. Eladó: sudekineger Eladó: szentimreantik Sobor Antal: Heten a hídon. Eladó: regikonyvek Leslie L. Eladó: filmpontzene Top10 keresés 1. Gyermek jelmez 2. Lego 4. Légpuska 5. Matchbox 7. Herendi 8. Réz 9. Mikor küldjön e-mailt? Értesítés vége:. Mégsem Mentés. Dyer angol es magyar nyelvu meditacios CD-jevel!