Konyv: A Kincses-sziget


Konyv: A Kincses-sziget

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 917562081
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 19,71

MAGYARÁZAT:Konyv: A Kincses-sziget

Robert Louis Stevenson talán leghíresebb és legismertebb regénye szinte adja magát a többféle adaptációra. Napjainkban is foglalkoztat a történet gyermeket, felnőttet, rendezőt, nagyszülőt. Olvassák Önök is! Szeretettel ajánljuk figyelmükbe Király György műfordításában. Részlet az e-Könyvből:. Összeszedtük minden erőnket konyv: A Kincses-sziget rohantunk az erdőrészleten keresztül, amely elválasztott bennünket a palánktól. Minden lépésnél közelebb és közelebb hangzottak a kalózok kiáltásai. Hallottuk már a konyv: A Kincses-sziget dobogását, amint futottak konyv: A Kincses-sziget az ágak recsegését, amint keresztültörtettek a sűrű bokrok között. Kezdtem belátni, hogy nem visszük el komoly összetűzés nélkül; megvizsgáltam a puskámon a závárt. Adja át neki a puskáját, mert az övé használhatatlan. Puskát cseréltek, és Trelawney, azon hidegvérűen, amilyen volt a felfordulás kezdete óta, egy pillanatra hátramaradt és megnézte, rendben van-e minden. Ugyanekkor észrevettem, hogy Gray is fegyvertelen, átadtam neki a spádémat. Öröm volt nézni, amint fölkapta és összeráncolva a szemöldökét nagyot suhintott a kardlappal a levegőben. Testének minden mozdulatán visszatükröződött, hogy új emberünk meg fogja szolgálni a bérét. Még negyven lépés és az erdő szélére érkeztünk: előttünk állott a gerendavár. A palánkot körülbelül a déli oldalának a közepén értük el és szinte ugyanabban a percben hét fölkelő - Anderson Jobbal, a csónakmesterrel az élükön - hangos üvöltéssel ott termettek a délnyugati sarkánál. Megálltak, egy pillanatra visszahőkölve; de mielőtt még magukhoz tértek volna, nemcsak nekem és a lovagnak, hanem a két szolgának a gerendavárból is elég ideje volt a tüzelésre.

A négy lövés elég rendetlenül esett, de megtette a maga hatását, az egyik támadó rögtön a fűbe harapott, a többi pedig habozás nélkül hátat fordított és eltűnt a fák között. Újra töltöttünk és a palánk külső oldalán odamentünk megnézni az elesett matrózt. Azon már semmi nem segíthetett - szíven találta a golyó. Már örvendezni kezdtünk a sikerünk fölött, mikor abban a szempillantásban eldördült egy pisztoly a bokrok alatt és egy golyó épen a fülem mellett süvített el, aztán a szegény Redruth Tom megtántorodott és egész hosszában végigesett a földön. Mindketten, a lovag és én, viszonoztuk a lövést, de minthogy csak vaktában célozhattunk, bizonyára csupán a puskaporunkat tékozoltuk vele. Aztán újra töltöttünk és figyelmünket konyv: A Kincses-sziget szegény Tom felé fordítottuk. A kapitány és Gray épen végigtapogatták és én már félszemmel láttam, hogy minden hiába. Azt hiszem, hogy a gyors visszatüzelés még jobban megfutamította a támadókat, mert most minden további zaklatás nélkül átemelhettük a szegény öreg erdészt a palánkon keresztül. A vérző, hörgő embert becipeltük a gerendavárba. Szegény, öreg pajtás, egy zokszó nem hagyta el az ajkát, mintha meglepetést, félelmet vagy megadást nem ismert volna, kezdve a zavargás kitörésétől egészen addig a percig, amikor lefektettük a házban, hogy nyugodtan meghalhasson. Úgy feküdt még az imént, mint egy trójai hős, a pokróca mögött a hajó folyosóján, minden parancsot ellenkezés nélkül, pontosan teljesített, legföljebb dörmögött egyet magában. Jó húsz évvel idősebb volt valamennyiünknél és most a derék, öreg, durcásképű szolgán volt a sor, hogy elköltözzék közülünk. A lovag letérdelt melléje a földre és csókolgatta a kezét, jajveszékelve, mint egy kis gyerek. Néhány percnyi szünet után azt mondotta, hogy talán valaki elmondana egy imádságot.

Nemsokára rá egyetlen szó nélkül kilehelte a lelkét. Azalatt a kapitány, akin csodálkozva láttam, hogy mennyire meg van dagadva a dereka és a zsebei körül, kezdte kirakni magából a legváltozatosabb tárgyakat - a britt nemzeti zászlót, a bibliát, egy gombolyag konyv: A Kincses-sziget madzagot, tollat, tintát, a hajónaplót és néhány font dohányt. Talált egy karcsú fenyőszálat, amely lehántva feküdt a tisztáson és Hunter segítségével felállította a gerendavár sarkában, ahol a fatörzsek derékszögben keresztezték egymást. Aztán fölmászva a háztetőre, saját kezével ráerősítette és fölhúzta a zászlót. Ez úgy látszik nagy megkönnyebbülést szerzett neki. Visszatért a ház belsejébe és kezdte számba venni a készleteinket, mintha semmi sem történt volna. De félszemmel Tom haláltusáját kísérte; mikor ez véget ért, előkerült egy másik lobogó, melyet tiszteletteljesen a holttestre terített. Kell-e szebb vég? Én nem féltek egy olyan embert, konyv: A Kincses-sziget a kapitánya és ura iránti kötelességét teljesítve esett el. Talán a hittudomány szempontjából nem egészen így van, de a tényt nem lehetett letagadni. Aztán félrevont engem. Livesey, mondotta, hány hét mulva várják önök ide a kísérőhajót? Elmondtam neki, hogy sajnos, nem hetekről, hanem hónapokról van szó; mert ha haza nem érünk augusztus végére, Blandly utánunk küld egy másik hajót, azonban sem előbb, sem konyv: A Kincses-sziget. Ez az én véleményem! De az élelemnek nagyon szűkiben vagyunk, nagyon szűkiben - olyan szűkiben, Livesey doktor, hogy talán jobb is, ha egy szájjal kevesebben vagyunk.

S azzal a holttest felé intett a lobogó alatt. E pillanatban nagy zúgással, süvöltéssel egy ágyúgolyó röpült el magasan a háztető fölött és messze a fák közé hullott. Még egy kísérlet következett, ezúttal jobban céloztak, mert a golyó a palánkon belül csapott le, nagy porfelhőt vert föl, de semmiféle kárt nem okozott. Úgy látszik a lobogó szolgál nekik célpontul. Nem volna okosabb, ha behúznók? Nem, uram, nem én! Mert nemcsak a tengerész törhetetlen büszkeségének tettünk vele eleget, hanem jó fortélynak is bizonyult, mert ellenségeink belátták, hogy rá sem hederítünk az ágyúzásukra. Az egész estén keresztül tartott a lövöldözés. Golyó golyó után röpült el a ház fölött vagy a ház előtt, fölverve a homokot a kerítésen belül; de olyan magasan kellett célozniok, hogy a golyó fáradtan lehullott és a puha fövénybe fúródott. Nem kellett visszapattanástól félnünk és bár az egyik belevágódott a háztetőbe és a deszkapadlót is áttörte, csakhamar megszoktuk ezt a longamétát és annyit se törődtünk vele, mint a konyv: A Kincses-sziget. Az apály is megtette a maga dolgát és lehet, hogy a ladikunk már kinn van a szárazon. Ki jelentkezik önként a sonkák behordására? Gray és Hunter léptek elő elsőknek. Jól fölfegyverkezve kilopózkodtak a palánkon, de minden hiábavalónak bizonyult. A lázadók bátrabbak voltak, mintsem vártuk volna, vagy pedig jobban megbíztak Izrael tüzéri művészetében. Négyen vagy öten azzal voltak elfoglalva, hogy elhordták a készleteinket, keresztülgázolva velük a sekély vízen az egyik csónakig, amely a közelben tartózkodott és egy-egy evezőcsapással küzdött az áramlat sodra ellen. Konyv: A Kincses-sziget a csónak farában ült és rendelkezett, és minden legénynek a kezében egy-egy muskéta volt, amelyek valamely titkos rejtekhelyről kerülhettek elő. A kapitány belefogott a naplóírásba, amely ekként kezdődött: »Smollett Sándor, parancsnok; Livesey Dávid, hajóorvos; Gray Ábrahám, hajóács; Trelawney John, tulajdonos; Hunter John és Joycer Richárd, a tulajdonos szolgái, szárazföldi emberek - ennyien maradtak hűségben a hajó legénységéből - tíz napra való szűkös élelemmel, partraszállottak mai napon és kibontották a britt lobogót a Kincses Sziget gerendavára fölött.

Redruth Tamás, a tulajdonos szolgája és szárazföldi, elesett a lázadók golyójától találva; Hawkins James, hajósinas A szárazföld felőli oldalon valami hívószó harsant föl. Halló, Hunter, maga az? Odarohantam az ajtóhoz, abban a pillanatban, amikor Hawkins Jim épen "konyv: A Kincses-sziget" egészen keresztülmászott a palánkon. A GLS Alcor MYTH. PocketBook Touch Lux 3. KOBO Aura 2nd edition. Energy Sistem. Büszkén konyv: A Kincses-sziget minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja! Új jelszó kérése. A kosár üres. Komlos, Joseph Jr. Termék részletek. Részlet az e-Könyvből: Összeszedtük minden erőnket és rohantunk az erdőrészleten keresztül, amely elválasztott bennünket a palánktól. Cikkszám Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztató t. PocketBook Touch Lux 3 "e-könyv olvasás sötétben, éjjel" 37 Ft 3. Icarus readers Energy Sistem. Vásárlási feltételek. Népszerű Szerzőink. Publikáljon nálunk!

Kosár mentése Kosár ürítése Pénztár. Az Ön böngészőprogramjában nincsenek engedélyezve a JavaScript-ek! Így az oldalunk fő funkcióit nem tudja használni! Főoldal Könyv Gyermek és ifjúsági Ifjúsági irodalom Kötelező olvasmányok. Robert Louis Stevenson angol író már gyermekkorában konyv: A Kincses-sziget történetekkel szórakoztatta magát betegágyán. Később Shakespeare-t és Dumas-t követve az irodalom felé fordult. Betegsége miatt sokat utazott, így jutott el ben a svájci Davosba, ahol fia kedvéért megírta A Kincses szigetet. Jim Hawkins és John Silver alakján keresztül Jim Hawkins és John Silver alakján keresztül beleláthatunk a kalózélet rejtelmeibe, hogyan folyik a kincs utáni hajsza: kibontakozik a cselekményben és fordulatokban gazdag történet. Az utazás során tanúi leszünk a természet erőivel, egymással valamint önmagunkkal való küzdelemnek. A világirodalom legizgalmasabb kalózregénye ihlette meg a Fekete vitorlák című sorozat készítőit is. Budapest, XI. Budapest, XIX. Budapest, VIII. Ellenőrizze a készletet az Önhöz közeli üzleteinkben, kattintson az engedélyezéshez. Szállítás: munkanap Akár ingyen szállítással. A termék megvásárlásával kapható: pont. Válassza az Önhöz legközelebb eső átvételi pontot, és vegye át rendelését szállítási díj nélkül, akár egy nap alatt! Budapest, II. Budapest, VII. Budapest, XIII. Budapest, X. Budapest, XV. Budapest, XXII. Libri Budaörs Könyvesbolt. Libri Debrecen Fórum Könyvesbolt. Libri Győr Könyvesbolt. Libri Győr Plaza Könyvesbolt. Libri Miskolc Plaza Könyvesbolt. Libri Nagykanizsa Könyvesbolt. Libri Nyír Plaza Könyvesbolt. Libri Pécs Plaza Könyvesbolt. Libri Salgótarján Könyvesbolt. Libri Szeged Árkád könyvesbolt. Konyv: A Kincses-sziget Szolnok Plaza Könyvesbolt. Libri Tatabánya Könyvesbolt. Libri Veszprém Könyvesbolt. Nincs értékelés. Ezek is érdekelhetik Kapcsolódó termékek. Még több a szerzőtől Kategória bestsellerei Kiadói konyv: A Kincses-sziget. Jekyll és Mr. Klasszikusok kicsiknek - A kincses sziget Robert Louis Stevenson.

Törzsvásárlóként: pont. A Kincses-sziget Robert Louis Stevenson. Olvass velünk! Teljes lista. A sirály a király? Bosnyák Viktória. Rumini Berg Judit. Micsoda család! Lawrence Schimel. Nyár a szigeten Csukás István. Misi Mókus kalandjai Tersánszky Józsi Jenő. A médiahack művészete Györfi András. Trója III. Fehér Bence. A Pendragon-legenda Szerb Antal. Vanek úr Párizsban Rejtő Jenő. Kőrössy Albert Kálmán Baldavári Eszter. Hoffmann meséi Acsai Roland. Kívánságlistához adom. Események