Konyv: A Julia legszebb tortenetei 20. kotet (Elrendezett hazassagok) - Regi modi, Nezd meg az anyja


Konyv: A Julia legszebb tortenetei 20. kotet (Elrendezett hazassagok) - Regi modi, Nezd meg az anyja

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 474213205
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,37

MAGYARÁZAT:Konyv: A Julia legszebb tortenetei 20. kotet (Elrendezett hazassagok) - Regi modi, Nezd meg az anyja

Hatalmas viták hömpölyögnek a tanya körül. Egyik vitatkozó azt mondja, szeretnünk kell, mert életre való, a másik meg azt mondja, temessük, mert eljárt fölötte az idő. Amióta tanya van, azóta tart a vita, és biztosan eltart addig, ameddig tanya lesz. Ha jól belegondolunk, idétlen a kérdés, mert szeretteinket is temetnünk kell, ha elmennek. Temessünk tehát tisztességgel, ha eljön annak az ideje. Aki azonban siet, aki időnap előtt temet, aki az elevent akarja a föld alá dugni, hajthatja akármilyen szenvedély is, az gyilkol. Megszámlálhatatlanul sok tanulmány íródott eddig a tanyákról tudós igyekezettel és tisztességes felelősséggel. Gyógyító módokat is ajánlanak legtöbbször, gyógyítani pedig a beteget kell. Beteg lenne a tanya? Olvasmányaim zöme szerint nagybeteg volt, és ma is az. Mién nem sikerült ennyi igyekezettel meggyógyítani? Rágódom rajta hosszú idő óta. Talán azért, mert radikális gyógymódok jöttek szóba legtöbbször: meg kell szüntetni a tanyát. A gümőkóros tehénre is azt mondták, le kell vágni, ki kell irtani, akkor majd nem lesz gümőkóros tehenünk. Csakhogy a tanyát nem lehet levágni, mostanáig nem lehetett megszüntetni, nem lehetett fölszámolni. Ebből arra lehet következtetni, lehet ugyan beteg, de makacs. Hamar észre kellett vennem, hogy a parancsoló szó mögött is áldott jó szándék húzódott Nezd meg az anyja szinte mindig. Aki ma akarja megszüntetni a tanyát - aki még mindig meg akarja szüntetni - az is jót akar a benne élőnek. Szándékához szívesen csatlakoznék, módszere azonban megdermeszt, mert hideg ész szülte. Nem a tanyáról, hanem a tanyán élőkről szól ez a könyv, és az emberség parancsához igazodik: szeressük az élőt, ha tudjuk szeretni. Ha gondja van, segítsünk neki. Azoknak a társadalmi bajoknak és visszásságoknak, amelyeket a tanyairodalom a tanyarendszer számlájára ír, legnagyobb része nem a tanyarendszernek a következménye.

Olyan általános jelenségek ezek, amelyek nem egyik vagy másik települési formának, hanem az általános gazdasági-társadalmi helyzetnek a következményei Ezek általános politikai kérdések, tehát csak általános politikai segítség orvosolhatja a tanyán is ezeket a bajokat. Ha mégis tanyapolitika kíván ezeken a bajokon segíteni, az reménytelen eset. Magyar tanyákBudapest, Akkora súlya van ezeknek a mondatoknak, azonnal kérdés ágazik belőlük: ma is igazak? Ma sincsen külön tanyakérdés és külön tanyapolitika? Mert ha igaz, akkor össztüzet is lőhetünk, fölszámolni mégse tudjuk. Hozzánk van nőve gazdasági és társadalmi szövedékkel, nem lehet leoperálni rólunk. Tegyük el ezt a gondolatot későbbre, de ne feledkezzünk meg róla. Amikor előre megfontolt szándékkal kezdtem a tanyák között járni - a hatvanas évek e lején - hazánk minden tizedik embere tanyán élt. A népszámlálás adata ból: 1,2 millió, az összlakosság 12 százaléka. Akár rangsornak is vehettem a tizediket: tizedrangúnak. Tudom, kemény a mondat, bizonyítanom kell. Sajnos, tudom bizonyítani. Tanyán élőből buggyant ki a panasz: "Akkora a mi országunk, ha a térképet nézzük, mint a tenyerem.

Benne a tanya? Mint a szúnyogcsípés. Csak akkor veszik észre, ha viszket. Odacsapnak, egy darabig még vakaródznak, aztán elmúlik az is. Amikor fölrobbant a szénsavgyár Répcelakon, nem volt patron, nem lehetett szódavizet csinálni. Valahogy összejött a dolog, mert ugyanakkor vécépapirost se lehetett kapni. Apró leányom fejében összekapcsolódott a kettő, és kérdezte: most meg a papírgyár robbant föl? Nevettem rajta, aztán fölhívtam a papírkereskedő nagyvállalat igazgatóját. Magából kikelve magyarázta, hogy nem a kereskedelem a hibás, hanem más. Az a legnagyobb baj - mondta - hogy a tanyai ember leszokott a kukoricacsutkáról, és rákapott a papírra. Nem tudjuk megakadályozni. Hirtelen nem tudtam szóhoz jutni, és nem hittem el, hogy csak tizedrangú ember a tanyai. Alábbvaló papiros alig van, és ezt is fölhánytorgatjuk neki. Hogy merészeli nem kivárni a maga sorát? Neki ott a csutka, minek kényeskedik. Majd ha kedvére eltelt vele a városi ember, legföljebb akkor odaóvakodhat a pulthoz, és kérhet. Az es árvíz után nehezen lehetett téglához jutni.

Sok ház összedőlt, sokat kellett gyorsan építeni. Porciózták máskor is az adagokat a téglagyárak, most egyszerűen széttárták a kezüket: nincsen. Egyik jeles értekezleten a szónok azonnal megtalálta a bajok forrását:. Fölvásárolják a téglát. Nem tudunk mi odafigyelni rá? Kedves elvtársak, nem tűrhetjük tovább! Abban igaza volt, hogy építkeztek a tanyán, pedig tilos volt építeni. Ráadásul téglából. Tilalmakkal bekerítve él a tizedik ember. A "Nezd meg az anyja" talán legnagyobb fordulata a villany. Amikor elkezdték vezetgetni, lépten-nyomon azt lehetett hallani, hogy ezt aztán már nem szabad engedni. Határozott Nezd meg az anyja sürgettek, mert a villany konzerválja a tanyát. Gondoltam egyet, elmentem a villanyszerelő vállalat főnökéhez. Arra számítottam, a vécépapiros és a tégla mellé harmadik példát is találok majd. Igen nagyot tévedtem, tanyaügyben világosabb beszédet addig még nem hallottam:. A tanyainak is. Maga el tudja képzelni a szocializmust villany nélkül? Olvassa el Lenint! Ez az a pont, ahonnan el lehet indulni. Legyen ez a legfőbb szempontunk vizsgálódásaink közben is. Aki eddig tanyákról szólt, méregettem mindig, milyen kötődés vezeti a Nezd meg az anyja. Onnan jött? Ismeri őket? Ahol születtem, ott tanyák nincsenek. A paraszti munkába ugyan hamar belekóstoltam, de a szegődményes gulyásgyerek tapasztalatánál tovább nem jutottam. Nem hiszem, hogy a régi parasztsors nosztalgiája vezetne most is a dűlőutakon, bár a szegénységet, ha rátalálok, a magunkéval vetem össze.

Örökségi ágon tehát nem tudok magyarázatot adni, miért habarodtam bele ebbe a témába. Tanyám sincsen, pedig divat lett, hogy legyen. Többet tudhatnék a szomszédokról, ha volna, jobban beleláthatnék az életükbe is. Az újsütetű tanyásgazdák professzornak érezhetik magukat velem szemben. Van más kapcsolatom, régről való, és gyerekkorom ragaszkodásaként ma is él bennem. Nem tudom már, olvasmányaimban Tömörkény ejtette-e ki először a tanyai nemzetet vagy Móra, de az biztos, hogy nagyon megragadt bennem. Egyik se volt igazi tanyai. Mellettem álltak, amikor a sümegi gimnáziumból nem a pesti, hanem a szegedi egyetemre kértem a fölvételemet. Akkor láttam először tanyát, amikor a fölvételire jöttem. Mit lehet a vonatból látni? Éjszaka volt, mit láthat egy leendő bölcsész? Ami le van írva. Azt, hogy alusznak a tanyák. Hajnal hasadtával már a szegedi körzet tanyáit bámulgattam, milyen lehetett Földhözragadt János birodalma, és létezhet-e olyan nagy idő, amikor a vas járomszög megtanul röpülni, és nincs levegő, se ég, se föld, csak homok van, szálló, röpülő homok, mely elfog mindent, és betemet mindent?

Ha ezt Tömörkény leírta, akkor biztosan van. Jó lenne fölvenni egy marék földet, megmorzsolgatni, milyen a futóhomok. Visszaúton a másik oldalt néztem, és első szakmámba ütköző vétket fedeztem föl azonnal. A tanyai ember cövekhez kötve pányván legelteti a marhát. Átláttam rögtön, bölcsesség van benne, de ha nálunk is ez lett volna a szokás, nyolcadik évem nyarán nem kereshettem volna egy mázsa gabonát, egy választási malacot és száz pengőt.

See what's new with book lending at the Internet Archive. Internet Archive logo A line drawing of the Internet Archive headquarters building façade. Search icon An illustration of a magnifying glass. User icon An illustration of a person's head and chest. Sign up Log in. Web icon An illustration of a computer application window Wayback Machine Texts icon An illustration of an open book. Books Video icon An illustration of two cells of a film strip. Video Audio icon An illustration of an audio speaker. Audio Software icon An illustration of a 3. Software Images icon An illustration of two photographs. Images Donate icon An illustration of a heart shape Donate Ellipses icon An illustration of text ellipses. A disszertacio tovabbgondolasahoz az Oktataskutato Intezet Lukdcs Peter vezette oktataspolitikai csoportjatol kaptam elsosorban szellemi osztonzest; Sdska Gezdtol 6s Setenyi Jdnostdl ezenfeliil konkret segitseget is. Koszonet nekik es persze nemcsak nekik, hanem mindazoknak, akik ezekben az evekben koriilvettek es munkara biztattak, s akik kozul a legfontosabbaknak mar nem adhatom a kezebe ezt a konyvet. Budapest, E bevezetoben nem kivanunk vallalkozni arra, hogy megrajzoljuk a Horthy-kor oktatastortenetenek historiogrffiajat.

Egy rovid attekintes vi- szont nem erdektelen. Ez a korszak bele- nyiilik a hatvanas evekbe, sot, egyes kepviseldi meg a hetvenes-nyolcvanas evekben is megjelentettek munkaikat. Nevelestorteneszeink legjobbjai mar a hatvanas evek elejetol kiserlete- ket tettek arra, hogy a politika szolgaldleanya szerepkorebdl kilibaljanak, kozuhlk igen sokan sikerrel. E korszakban - mely tenyleg napjainkba nyulik - harom szemlelet- m6d nyert tert. Tobben visszatertek ahhoz a gondolathoz, hogy az oktatastortenet elso- sorban a pedagdgiai mddszerek, a tanar-gyermek kapcsolat stb. Ez az interpreta- cid ugyan kituno resztnunkakat eredmenyezett, de eppen az altala feltett k6rd6s makroosszefugg6sei elol zaYja el magdt, azaz: milyen anyagi, jogi es politikai feltetelei, koriilmenyei vannak az egyes pedag6giai mddszerek szabad kiprdbalasanak vagy bevezet6senek, a tanar-gyermek kapcsolatnak mennyire resze a szuld-tanar kapcsolat stb. A masik iranyzat az oktatast a pedag6gia es politika alkujakent vazolta fel, mondvan: az oktataspolitika nem egyszeruen a nagypolitikai tendenci- ak szolgai masoldsa, hanem egyfajta mersekld" adaptalasa. Magyaran: a po- litika iltal megadott celokat az oktataspolitika a pedag6gia szurdjen aten- gedve hajtja vegre. Ez a koncepcid azonban egy olyan fajta monolit politi- kai hatalmat es monolit pedagdgiai gondolkodast feltetelezett, ami sosem letezett. A rendeletek, dontesek jelentos reszet nem sikeriilt sem az osztaly- politika, sem a pedagogiai tudomany szamlajara frni, szamos dontesrol csak a legnagyobb eroszakkal lehetett azt auftani, hogy az uralkodo oszta- lyok erdekeit szolgalja, vagy, hogy valamely pedagdgiai eszmebol levezet- hetd.

Raadasul ez a fajta erveles azt a veszelyt rejti, hogy idealis tarsada- lomkent azt fogalmazza meg, ahol a kozpont politikai hegemoniaja es az iskola szakmai autondmiaja all egymassal szemben, ellentetben azzal a li- berals modellel, ahol a kozponti pohtikai hatalomnak is van egy politikai ellensulya: az onkormanyzati hatalom; 6s az iskola szakmai autondmiaja- nak is van egy szakmai ellensulya: a standardized, szakert6"i tipusii szakfe- lugyelet, szaktanacsadas illetve vizsgarendszer. Ez azonban megint csak nem magyarazta kelloen a jelensegeket, hiszen pi. A tanftdk inkabb a szelsqjobboldali radikalizmuset, a tanarok viszont a kon- zervativizmuset jelentettek az liri szelsqjobboldali torekvesekkel szemben, de az oktataspolitika belsd vitai szamos esetben meghaladtak azt a merteket, ami a konzervativizmus es a kormahyzat kozotti ellentetekbol kovetkezett volna, mas esetekben viszont - egy pusztan politikai illetve vilagnezeti alapii szamMs szerint — elvarhatd konfliktusok is elmaradtak, pi. A kozvetlen kozelmult a nyolcvanas evek "lij szelei" mintha egy uj ne- velestorteheti szemleletmddot alakitanahak ki.

Az ekkoriban feltunt szer- zok a huszas-harmincas evek ertelmisegpolitikajara, minosegelvere iranyi- tottak a figyelmet, a szocialista, vagy annak hitt ertekrend valsaga, az uj reformkonzervativizmus es az etnikai tudatosodas hazai reneszansza zard- jelbe tettek azokat a szempontokat, amelyek a regebbi tortenetfras m6rle- geh a kozepiskolak es egyetemek magas szihvonalaval ellentetes serpenyo- be keriiltek: a polgari radikalizmustdl vald elzarkdzast, a Mtens vagy ki- mondott antiszemitizmust, az etnocentrikus szemleletet, a forradalom-elle- nesseget, a hagyomanyos noi szerepek preferalasat stb. A humahertelmiseg, az oktatasi szferahan dolgozdk azon mindennapi elmehye, hogy sem a redisztribucid-orientalt, sem a piacbivo politikai cso- portok nem tudjak garantilni az oktatasra, a kultiirara, a tudomanyra fordf- tott koltsegek noveleset, a pedagdgus palya presztizsenek emeleset, a tarca nagyobb befolyasat, az oktatasi felteMek "Nezd meg az anyja," a "tudas es muveltseg becsflletet", szeles ertelmisegi retegeket arra kesztet, hogy a peldakat, a mintakat, az eitekeket a jelenlegi feltelelrendszereken kivul keressek.

Mindezek a folyamatok szeles teret biztositanak elobb egy Klebelsberg- reneszansznak, majd a Horthy-kori iskolapolitika teljes reneszanszanak. Hiszen akkor volt eleg penz, szmvonalasak voltak az iskolak, jdl kerestek a tanarok es tanftdk, a fegyelem, a tekintely peldis volt stb. Mindezek az ervek egyarant jelen vannak a kozvelemehyben, a publicisztikaban es — egy-egy tamilmany erej6ig - a konyv: A Julia legszebb tortenetei 20. kotet (Elrendezett hazassagok) - Regi modi is. E korszakokra bontas ellenere egys6ges jegykent allapfthatjuk meg, hogy — egyebkeht roar a szazadfordul6tol kezdve — az Stvenes eveken at napjainkig a kulonfele fenyegeto koraramlatokkal szemben a nevelestorte- net egyes muveloi — es ennek klasszikusai koztiink elnek — egyfajta eitek- felmutato tevekenyseget vegeztek, sugallva es bemutatva azon nagy neve- lestudosok peldajat, akik korak kormanyaitol es viszonyaitol fiiggetlenedve kepviseltek az "igazi" ertekeket, ertve ezalatt bizonyos klasszicista-huma- nista gondolatkor ertekeit. Ez a fenyegetettseg okozta, hogy mig a vilag mas pontjain a nevelestor- teneszek optikaja es gondolatvilaga meghatarozo hanyadukban egyutt ha- ladt az adott orszag oktataskutatdinak gondolkozasaval, nalunk a neohuma- nizmus maradt az uralkodd szellemiseg.

Az ertelmisegi funkciokat illetoen — anelkul, hogy ezt barki akarta volna — munkamegosztas jott letre. Az oktataskutatok, iskolapszichologusok stb. A tortenelem eszkoznek valo hasznalata a kozeleti allasfoglalashoz, jel- legzetes eszkoze volt a magyar ertelmisegnek, kulonosen az elmiilt evtize- dekben. A fuggetlensegi illiiziok feladisa a gazdasagi novekedesert es pol- garosodasert cser6be: ez volt az iizenete a dualizmus korarol szolo gazda- sagtorteneti rmlvek nagy reszenek a hatvanas-hetvenes evek magyar ertel- misege szamara, s a ketfrontos hare eszkoze egyfel61 a dogmatizmus, mas- felol a fuggetlenseg- es pluralizmus-centrikus ellenzeki gondolkodis ellen. Ugyanugy hasznalja a demokratikus ellenzek a felvilagosodas eszmetorte- netet az ancien regime-mel azonosftott partallami hatalomgyakorMs es a demokratikus szfnekben tetszelgo" populizmus ellen. A fenti tudomanytorteneti folyamat termeke az az igen vegyes szrnvo- nalii nevelestorteneti szakirodalom, mely a korrol fellelhetd. Koztiik igen szihvonalas reszelemzesek, alapos adatfeltarasok, s6t az egeszet atlat6 kon- cepciozus vazlatok is vannak. A teljesseg igenye n£lkul megemlithetjiik, hogy az iskolatfpusok torte- netenek tenyanyagarol, alapveto osszefiiggeseik egy reszerol mar igen so- kat tudunk. Laddnyi Andor a felsofoku oktatast elemezte, Joboru Magda a kozepiskola alapveto" korvonalait kiserelte meg ertelmezni, Simon Gyula a polgarirol irt monografiat, Sdrkdzi Istvdn a nepiskolazasrol irt konyvet.

Adataikat felhasznaltuk minden olyan elemzes reszletnel, mely az adott is- kolati'pussal kapcsolatos. Ezek ujrae- lemzesehez vagy ujraertekelesehez — e kdnyv mddszertanatdl eltero — eszmetorteneti ill. A pedagogiai aramlatok mint az egyes erdekcsoportok ideologiaja vannak jelen az elemzesben. A melyebb elemzeshez valdszinuleg hauseri es kuhni szakertelemre es elmelyultsegre volna szukseg. A szerzo nem vallalja a feladatot, hogy megfrja a "nevelestudomanyok taYsadalomtortenetet". Tobb elen - rLitunk fel egy-egy - tobb iskolatipust atfogd - jelensegrol is, fegyelmezesi kerdesekrol Simon Gyulaigazgatasrdl Mezei Gyularnilitarizmusrdl Dikdn Konyv: A Julia legszebb tortenetei 20. kotet (Elrendezett hazassagok) - Regi modi tortenelem tankonyvek- rdl Unger Mdtydsa tehetsegvedelemrol Zibolen Endre. A korabeli, igen kiter- jedt oktatasflgyi szakirodalom Konyv: A Julia legszebb tortenetei 20. kotet (Elrendezett hazassagok) - Regi modi nem kellett foglalkoznunk, ezt gyakorlatilag elvegezte Jdki Ldszlo kitund bibliogrdfiaja, melyet igen sokat forgattunk. A korabeli dontestortenetnek, erdekviszony tortenetnek a feltarasat te- kintjuk a dolgozat legfontosabb ujdonsaganak, es a csoportkonfliktusos modell torteneti hasznllhatdsaganak bemutatasat. Mindebbol az Nezd meg az anyja kSvetke- zik, mirol nem szdl a dolgozat. A dolgozat a rokontudomanyok modszereit es fogalomkincsei hasznal- ja, a politologi£6t, a szocioldgiaet, statisztikaet. A hagyomanyos, deskrip- tiv torteneszi lei'ras termeszetes resze a munkanak.

Reszben a szemleletbol is kovetkezik ti. A mddszertani kiserlet — a modern oktatasi rendszerre kidolgozott cso- portkonfliktusos modell alkalmazasa egy olyan rendszerre, ahol az eddigi tortehetfras szerint az ertekvitak illetve a szokasszeruseg dominalt — talan magyarazza, ha nem is menti modszertani hianyossagat is, azt, bogy elem- zesenek szitajan kihullanak a nem erdekmotivalt viselkedesek, mas esetek- ben a tobbfelekeppen interpretalhatd jelensegeket kisse egyoldaluan ma- gyarazza, az erdekek kvazi-erdekek, fel nem ismert erdekek motivacid- csoportja fel A tartalmi lijdonsagok osszefoglalasat, illetve a csoport- konfliktusos modell buktatoinak szambavetelet a befejezesre kfvanom han'tani. Az oktataspolitika nem "mutatja be 6nmag£t", ahogy egyes torteneszek velik, 1 hanem vallatora kell azt fogni a tarsadalom mine! Az alrendszert kutatd tortenesz nem kerulheti meg, hogy szembe ne nezzen a tarsadalom korabeli tortehetehek egeszevel, s a kulon- bozo alrendszereket, s az egesz jelleget bemutatd-elemzo" szaktorteneszi ve- lemenyekkel. Mint a magyar tortenelem soran mindig, korunkban is a magyar politi- kai elet alakulaia, sSt a magyar ideologiai elet alakulasa is nemzetkozi, Nezd meg az anyja laggazdasagi erok altal meghatarozott. Elemzesem - jelzett modszertani hianyossaga kovetkezte"ben - mindezt persze csak egy vonatkozasban ragadja meg: a nacionalizmus elsosorban mint a kereszteny kozepr6tegek legitimacios ide- ologiaja, a totalitarizmus mint a hivatalnoki hatalom kiterjedese, a moder- nizacitf, a korszerusodes mint hivatalnokiva torzult folyamat, tirsadalmi autonomia csokkenes, orsegvaltas, a populizmus mint az objektfv felemel- ked£si folyamat vezerlopoziciojdert folytatott kuzdelem jelenik meg.

Az elemz6s siilypontjaul valasztott iddszak - amelynek pontos hatirait termeszetesen nem lehet megMzni, hiszen bizonyos tendenciak j rival ko- rabban elkezdddnek — a "political harmincas evek", az az iddszak, amely a bethleni rendszer valridi bukasaval - nem a Bethlen Istvdn, hanem a Kdrolyi Gyula vezette kormany tavozasaval - kezdodik. A viliggazdasagi valsagbdl levonandd tanulsagokkal szembene'zni nem tudo politikus csoportot felvaltri Gdmbos-csoport vissza kivanta szoritaoi a nagybirtok hatalmat, megingatvan a rendszer feudalis jegyeit is, meg haia- rozottabban a nagytdkeet, kiiktatva a liberalis jegyeket. Modern tomegpar- tot kfvantak szervezni, hatekonyabb kozigazgatast, amely a tobbpartrend- szer ingatag legitimacidjat biztosabbra cserelheti es a torvenyhozast kiiklat- hatja. A kormany 6sszet6teleben bizonyos kompromisszum tukrozodott, de a VKM-et most is, mint a korabbiakban a miniszterelnokhoz szemdlyileg is legkozelebb alld politikus, Homan Baiint kapta. A valsag oldasara szolgald 95 pontos programcsomagnak — ami a kozi- gazgatas totalitarius aialakftasat, uj erdekkepviseleti rendszert, szocialpoli- tikat igert - egyik igen fontos eleme volt "az egyseges magyar vilagnezet" kialakftasa, amelyrdl a kesobbiekben meg sok szo lesz. A gazdasagszabalyozd intezkedesek kozott a kotott devizagaMalkodas, a nemet 6s olasz kulgazdasagi kapcsolatok fokozasa emlftendd. Az oktatas alrendszereben, mint majd latni fegjuk, a kSzszallitasi szabalyzat politikai jegyei es a totalitarius intezkedesek meg inkabb eldtunnek.

A kormanyzd hatalmahak kiterjesztese, a Kisgazdaparttal kotdtt komp- romiszum, a Zilahy-Kozma fele Uj Szellemi Front letrehozasa, a szemely- cserek a legfontosabb tarcak elen, a reformnemzedek eloterbe keriilese k6- szitettek eld azt a folyamatot, amely Bethlen Istvan kiszorftasaban tetdzd- dott az evtized kozepen. A hatalom legfelso regidiban az s valasztasoktol kezdve folya- matos ingadozas kezdodott, egyreszt a kritikatlan tengelybaratsag vagy kri- tikusabb tengelybaratsag jobb nyugati kapcsolatok osztdvonal menten ez az evtized v6gere gyakorlatilag az "olasz- vagy nemetbaratsag preferencia- ja" alternatfvajara szukiilt ; masreszt a totalitarius ill. PL a konzervativnak egyaltalan nem nevezhetd belugyminiszter fellep a kozigazgatasi apparatus hatalmat veszelyeztetd tomegpartszervezes ellen. A mindenkori kormany mesodik emberenek szamfto kultuszminiszter szemelyeben bekovetkezett csere — H6man helyett Teleki — jelezte: az inga visszalendulese a gomfoo- si jobbratolddis utan elerte a koztisztviseloi 16t es ideol6gia szempontjabol talan legfontosabb szf6r£t. H6man - kiszorulva a kormanyzat centrumabol — hamarosan a mar onallo szervezodest kfvand jobboldal vezeregyenis6ge lesz. Visszaterese a Teleki-kormahyba immar az uj helyzet jele volt. A po- litikai hannincas evek, a jobboldal es a konzervativizmus egyensulyan fele- pulo politika ban veget ert. A k6t vilaghaboru kozotti magyar tarsadalom es politikai 61et tortenete- nek egyik legkevesbe' feltart fejezete az alrendszereken beluli konfliktusok tortenete, az enlekervenyesites mddja. A legfeldolgozottabb - bar csak igen egyenetlen szinttf 6s hangsulyaiban a legtobb esetben hamisnak tfino interpretaciokkal rendelkezunk — a szakszervezeti mozgalom tortenete.

Ez azonban a legkevesbe sem tekintheto tipikusnak. Az alkalmazottak s a kis- tulajdonosi r6tegek — epp a "konyv: A Julia legszebb tortenetei 20. kotet (Elrendezett hazassagok) - Regi modi" alapveto, strukturalis termeszeW erSviszonyai miatt - dltalaban nem az alkalmaz6k - illetve az alkalmazo- kent viselkedo allamgepezet — elleneben, hanem azzal szorosan egyuttmu- kodve, abba integralodva, illetve azt — illetve az abban dolgozd szemelye- ket - korulfonva ervenyesftettek akaratukat. A hatvanas evek elejen a koztisztviselok harcairdl megjelent uttoro mo- nografia is ezt bizonyitja a hiiszas evek elso felere vonatkozoan, akarcsak a kes6bbi tortenetszocioldgiai kutatasok. Arra valo tekintettel, hogy kozel sem ei. Az oktatasugyi erdekszervezet fogalma tehat az elso pillantasnal szerzett kepnel lenyegesen bonyolultabb- nak tunik. Meg kell vizsgalni az oktatas korul "lobbyzd" erdekcsoportokat is, hi- szen a veluk vald szovetseg egy-egy tanarcsoport szamara meghatarozd le- hetett. Ezek az erdekcsoportok gyakran tanarokat, tanaregyesuleteket ker- tek fel, hogy oktatisugyi erdekeiket megfeleld szakmai kontosbe oltoz- tessek. A tarsadalommal kapcsolatban egyebkent azokat a tortendszi szakvele- meiryeket fogadjuk el, amelyek a Hortby-korszak uralkod6 osztalyat a ko- vetkezd harom, viszonylag jdl elkulonulo csoport koalicidjakent hatarozzalc meg nem fontossagi sorrendben : a a nagytoke es erdekkore azaz a penz, az ipar, a kereskedelem urai, a tulajdonosok es az igazgatdk legfelso kore ; b a nagybirtokosok es erdekkorfik; c a vezeto allamhivatalnoki csoport, azaz a niiniszteriumok felso buro- kraciaja, a megyek es a fovaros vezetoi, a kormanypart urai stb.

A harmincas evek elejen a nevezett harom erobol az utolsd, a kozhiva- talnoki Csoport tor elore, szocialis olajcseppekhez es pozfcidmorzsakhoz juttatva tarsadalmi szovetsegeseit: a kereszteny kozeposztalyhoz mar nem tartozd, de a tarsadalom kozepsd harmadiba sorolhatd csoportokat, azaz az altiszti es iparosretegeket, a gazdagparasztsagot is. A kozhivatalnoksagon belfil elkovetkezo eltolddas — reszben generaci- 6s okokbdl is - kirepitette a Tisza Istvan-kori gardat es azokat tolta eldter- be, akik a fronton, a feherterror hdnapjaiban, a kereszteny kurzus eveiben formaltak ki politikai nezeteiket, s akik a bethleni konszolidacidt szeme- lyes es kollektfv kudarcukkent eltek meg. Ezeknek a retegeknek az eldre- nyomulasa es fokozatos hatalom£tv6tele a harmincas evek politika- es tar- sadalomtortenetenek alapveto, kozos tartalma, fuggetlemll a kormanypoli- tika ingadozasaitdl. Tekintettel azonban arra, hogy a masik ket uralkodd reteg nem veszi'ti el sem gazdasagi sem politikai reszeseddset a hatalomban, a kozhivatalnok- rdteg totalis hatalomgyakorlasardl nem beszelhetunk. A totalitarizmus sza- mos egyeb ismdrve, pi. Ha teljesen 6lutasitjuk azonban a rendszer fasiszta tartalmarol szdl6 kezdeti allapotukban sajnos az ideologiai dogmatizmus eszkoztara"ban megjelent erveket, nem tudjuk megmagyarazni a nyilas hatalomatvetel konnyuseg6t, a magyar karhatalom egyuttmukodesi keszseg6t, a tarsadalmi ellenallas szinte teljes hianyal a deportalasok kapcsah, vagy a tarsadalom igen szeles retegeinek a nyilas propagandaval szembeni felvertezetlenseget.

Ez utobbi kerdesek kozvetlenul vezetnek a "keresztehy-nemzeti ideologia gyaV' hiszen a gazdasagi-tarsadalini fejlodes e szakaszaban a Horthy-kori iskola sokkal inkabb az, mint vaiamifajta "tudasgyar" felelossegehez, amit akkor is fel kell vetni, ha annak idejeh az elso kerdesek Faragdek cikkei ban olyan dogmatikusra is sikeriiltek, hogy ezt az aspektust azd- ta sem vizsgalhatta senki, aki a dogmatizmus vadjatol komolyan tartott. A rendszer liberalizmusat, konzervativizmusal vagy fasizmusat szferan- kent is erdemes megvizsgalni. Ameiy szferaban a nagytSke dominans, ott a kormahyzati rendszer is liberalisabb ilyen egeszen az os fordula- tig az iparigazgatas nagyresze, a kereskedelmi igazgatas pedig ig ; ahol a nagybirtokosok, arisztokratak dominalnak, ott az liri Magyarorszag konzervatfv ertekrendje ervenyesiil FM, KuM ; ahol a kozhivatalnoki be- folyas dominans elsosorban a HM, BM es VKMaz a szfera pedig jobbra nyitott. Ez azoo kozismert torteneti tenyek ellenere is allfthato, hogy Keresztes-Fischernek mi volt a viszonya a nyilasokhoz, hogy Homan tole- ralta a zsido muveszeket, hogy Nagybaczoni emberseges rendeleteket adott ki a munkaszolgalatosokr Ezek tudniillik eseti kerdesek. A kozponti kerdes, hogy maguk a szer- vezetek, a tarcak mindennapi tevekenysegukben, rendeleteikben, eseti don- teseik atlagaban, a kozigazgatas 6s szakigazgatas racionalizalasa soran tota- litarius lepeseket tesznek-e es milyen mertelcben.

Elfelejtett jelszó. Belépés folyamatban Részletes keresés kategória. A mezők bármelyike illeszkedjen.