Konyv: A lovam es en / Nem csak lanyoknak!


Konyv: A lovam es en / Nem csak lanyoknak!

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 743020724
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 15,46

MAGYARÁZAT:Konyv: A lovam es en / Nem csak lanyoknak!

Az olvasáskutatás különböző területeivel foglalkozó szakirodalom megállapítja, hogy a biológiai nem, illetve a nemi identitás már a gyermekkortól befolyásolja az olvasási szokások alakulását. Az olvasás kvantitatív és kvalitatív mutatói jól láthatóan más "konyv: A lovam es en / Nem csak lanyoknak!" mutatnak a nemek szerinti bontásban. Természetesen számos egyéb tényező is felelős az olvasói attitűdért életkor, szociális helyzet, egyéni tulajdonságok, családi háttér, oktatás stb. A család és az oktatást végző intézmények rendszerint tudatosan veszik figyelembe a gyermek nemét az olvasóvá nevelés során. De talán nem mindig megfelelően. A kvantitatív mutatók tekintetében minden téren a lányok állnak jobban. Az évenként elvégzett kompetenciaméréseken eddig mindig a lányok értek el jobb eredményeket, ben a hatodik évfolyamon 25, a 8. Kitekintésként érdemes megvizsgálni az alsó tagozat végén és a gimnázium elején is a tanulók teljesítményét nemek szerinti bontásban. Reménykedésre ad okot, hogy a 9—10 éves tanulókat felmérő pirls os nemzetközi olvasási-szövegértési vizsgálat eredményei szignifikánsan javultak a es helyzethez viszonyítva, és csökkent a fiúk hátránya a lányokhoz képest. Magyarországon a fiúk átlageredménye szignifikánsan, 12 ponttal javult a es eredményekhez képest, míg a lányoké 3 ponttal, de ez statisztikailag nem szignifikáns. Ezzel ra a ben még viszonylag magas, 14 pontos nemek közti különbség 5 pontra csökkent, és bár statisztikailag ugyan szignifikáns maradt, de az egyik legkisebb a résztvevők között.

Balázsi, Balkányi, Felvégi és Szabó,p. A 15 éves tanulókat felmérő pisa-vizsgálatokban is szignifikánsan jobb eredményt értek el a lányok a szövegértési teszten a fiúknál. Azonban a három mérés, során az eredmények valamennyi vizsgált változó tekintetében változatlanok maradtak, így az átlageredmények, fiúk átlaga, lányok átlaga, nemek közötti különbség 40 pont esetében is. Balázsi, Ostorics és Szalay,p. Mivel a szövegértés az élethosszig tartó tanulás egyik alapfeltétele, fontos, hogy az oktatási rendszer nagyobb hangsúlyt helyezzen a fiúk szövegértési képességének fejlesztésére. A szövegértési képességek zavara, nem csupán az ismeretszerzést gátolja, de az emberi kapcsolatokban is komoly zavarokat okozhat. A pisa és as mérésének elemzései a fiúk és a lányok szövegértési képessége közti különbséget a következő okokra vezeti vissza: a lányok jobban szeretnek olvasni, több időt szánnak az olvasásra, sokféle témájú könyvet forgatnak és nagyobb arányban veszik igénybe az iskolai és a közkönyvtárakat. Az agykutatásokból tudjuk, hogy jól körülhatárolt beszédközpontjuk révén a nők gyorsabban és nagyobb intenzitással sajátítják el a nyelvtant, a központozást és a helyesírást. A lányok nyelvi előnyéből fakad az olvasási előnyük is. Schlemmer,p. Néhány elemzés azt is felveti, hogy az iskolában alkalmazott szövegtípusok és tartalmak jobban megfelelnek a lányok érdeklődésnek, mint a fiúkénak i. Erre a kérdésre keresi a választ a szerző jelen írásban. Nagy Attilap. Szinte teljesen megegyező eredményre jutott Ábrahám Mónikap. A fiúk kevesebbet olvasnak, konyv: A lovam es en / Nem csak lanyoknak! a lányok, az egy fiúra jutó könyvek száma 1,63, míg az egy lányra jutó 2,72 volt. Jelentős az előnye a lányoknak a könyvtárhasználatot illetően is. Ábrahám Mónikap. A lányok erősebb olvasási hajlandóságát a saját könyvek száma is jól mutatja, a fiúk 45 százalékának van nél több könyve, míg a lányok "konyv: A lovam es en / Nem csak lanyoknak!" százalékának.

Ez nem meglepő, hiszen Nagyp. A lányok tizede, a fiúknak viszont ötöde nem tudta megnevezni, mikor kapott legutóbb könyvet ajándékba. Ábrahámp. Egy újabb mozzanattal erősödik a lányok előnyös helyzete az olvasást illetően, ha arra vagyunk kíváncsiak, szoktak-e könyvekről beszélgetni a fiatalok. Nagyp. Így az olvasás közösségi élménnyé válhat, az olvasottak feldolgozását a társak reflexiói is segítik. A fenti adatok alapján az olvasást lányos tevékenységnek tekinthetjük. E helyzet kialakulásában, a fiúk olvasási hátrányában több tényező is szerepet játszhat. Egyes kutatók szerint a szocializáció során sajátítják el ezt a magatartást a gyermekek. Kegyesné,p. A fiúk és a lányok több vonatkozásban is eltérő igényekkel közelednek a könyvekhez. Az iskoláskor kezdetén a mese iránti szeretet a meghatározó a gyerekeknél, később az érdeklődésük egyre inkább a valóságosabb történetek felé fordul. Ebben az időszakban válik el egyre jobban a fiúk és a lányok érdeklődése. A társadalom közvetett módon irányítja ezt a folyamatot. Az ajándékkönyvek esetében látható volt, hogy eltérő jellegű könyveket kapnak a fiatalok. Vannak tehát tipikusan lányos és fiús olvasmányok? A nemi szerep meghatározza azt is, hogy milyen olvasmányokat választanak maguknak a fiúk és a lányok? A legkedvesebb olvasmányok és a kedvenc hősök rangsorainak elemzésével keressük a választ erre a kérdésre, mivel ezek az olvasói ízlésről árulkodnak. Az es és es országos vizsgálatok során regisztrált kedvenc olvasmányok elemzése az ízlésszerkezet stabilitását rögzíti.

Az ismeretközlő, a tudományos, fantasztikus irodalom, a kalandregény inkább fiúkhoz áll közel, míg a klasszikus felnőtt irodalom, a mesék, az új gyermekirodalom, a versek, a lányregények inkább a lány olvasókhoz. Nagy,p. Vélhetően ez a Harry Potternek és a hasonló könyveknek köszönhető. Nagy Attila ban végzett vizsgálata során szerzők szerint is csoportosította a kedvenc könyveket. Így sokkal látványosabb a különbség a fiú és a lány kedvenc listák között. A lányoknál a következő a sorrend: 1. Wilson, 2. Sachar, 3. Cabot, 4. Brezina, 5. Kästner, 6. Shan, 7. Konyv: A lovam es en / Nem csak lanyoknak!, D. Milne, 9— Szabó Magda, Janikovszky Éva, 11— Fekete István, Montgomery. A fiúk rangsora: 1. Fekete István, 2. Defoe, 4—6. Twain, Verne, Shan, 7—8. Tolkien, Salvatore, 9. Exupéry, A szlovákiai Dunaszerdahelyen, Somorján és Nagymegyeren végzett es felmérés során a fiúk a Tüskevár, a Téli berek, a Harry Potter-könyvek és a Gyűrők ura mellett szakkönyveket; elektrotechnikai könyveket, a Tudod-e-sorozat könyveit, az állatokról szóló enciklopédiákat, a halászatról, vadászatról és a sportról szóló könyveket említették. A lányoknál Meg Cabot lányregényei elsősorban A neveletlen hercegnő naplójavalamint Thomas Brezina ifjúsági könyvei főként A fúk kizárva-sorozat népszerűek. Mindkét nem közül sokan a kedvenc olvasmányaik közé sorolták A Pál utcai fiúk, az Egri csillagok, a Légy jó mindhalálig és az Árvácska című könyveket. A fenti kedvenc listák és korábbi olvasásszociológiai, -pszichológiai kutatások alapján megállapíthatjuk, hogy a fiúk jobban kedvelik a humoros, kalandos, fantasztikus, erősen cselekményes történeteket.

A fiúk racionális olvasók. Ezzel szemben a lányok számára fontos a könyv érzelmi vonulata is, éppen ezért forgatják szívesen az érzelmes, romantikus könyveket, az adott életkor érzéseit kifejező könyveket, és általában a női írókat részesítik előnyben. Az olvasásszociológiai kutatások arra is rákérdeznek, hogy mely irodalmi hősökre szeretnének hasonlítani a fiatalok. Bár a modellkövetés az élő személyekkel folytatott közvetlen kapcsolat eredményeként a leggyakoribb, az olvasmányok hősei is szolgálhatnak példaképül, igaz, kétségkívül rejtettebb formában. Ha összevetjük az —as országos adatokat a ban, illetve ben elvégzett szűkebb körű vizsgálatok adataival, jól látszik, hogy a nemek szerint bontott listák karakteresen eltérnek egymástól. Szembetűnő a különbség a konyv: A lovam es en / Nem csak lanyoknak! szerint bontott listák között, ahogy azt az 1. A fiúk egy esetben sem választottak női hősöket, míg a lányok a férfihősök mellett egyre inkább a nők tetteit is követendőnek tartják. A fiúk ugyanis élesen elutasítják, hogy lányos történetekkel azonosuljanak, mert az nem elég fiús, a lányok viszont elfogadják, hogy fiús történetekkel foglalkozzanak, mert ez emelkedést jelent számukra a rejtett presztízsben.

A szülők elfogadják, ha a lányok fiús szerepet kapnak a játékban, de nem nézik jó szemmel, ha a fiúk lányos szerepeket vállalnak a játékban. Feltételezhetően az irodalomórai kínálat aránytalansága is szerepet játszik abban, hogy a lányok több férfihőst neveznek meg, mint nőt. A fiúk érzékelhetően kissé konzervatívabbak, erősebben kötődnek a tantervben foglaltakhoz, mint a lányok. Ez persze abból is fakad, hogy kevesebbet olvasnak. Ábrahám,p. A szerző hat felső tagozatos irodalom tankönyvcsalád tankönyvi, olvasókönyvi, illetve szöveggyűjteményben található olvasmányát elemezte a nemek szerinti differenciálás szempontjából. Az elemzett tankönyvcsaládokban megjelenő olvasmányokat fiús és lányos jellegű szövegekre osztotta. Természetesen nem lehet minden szöveget egyértelműen fiús vagy lányos jellegű szövegként meghatározni. Ezért a szövegek három csoportra lettek osztva: inkább a fiúk érdeklődésére számot tartó, inkább a lányok érdeklődéséhez közel álló és nem besorolható szövegek. Például a Harry Potter-sorozat a fiúk és a lányok körében egyaránt népszerű. A besorolás a fent ismertetett kutatások eredményei alapján történt, ennek ellenére nem nélkülöz némi szubjektivitást. A cél egy tendencia megrajzolása volt. Tóth Krisztina—Valaczka András: Irodalmi ikerkönyvek 5. Olvasmányok fiúknak. Olvasmányok lányoknak.

Nemzeti Tankönyvkiadó. Tóth Krisztina—Valaczka András: Irodalmi ikerkönyvek 7.

Ez a könyv segít, hogy még jobban megismerd a lovakat, és igazi társa lehess négylábú barátodnak. Megmutatja, hogy miből látszik, ha vidám, vagy ha szomorú a lovad, és megtanít arra is, hogyan gondoskodj róla. Megismerheted a lovak természetét, így jobban megérted a viselkedésüket. Felfedezheted, milyen életmód illik legjobban a lovadhoz. Tanácsokat, ötleteket kapsz ahhoz, hogyan mélyítheted el a barátságotokat. A lovad és te olyan külön világot alkottok, ahol semmi sem számít, csak ti ketten. Minden lovas erről álmodik. Ez a könyv segíthet abban, hogy az álmod valóra váljon! Légy igazi barátja a lovadnak, és tanuld meg, mire van szükséges: - takarmány - ápolás - szállás - ideális munkakörülmények…. Légy igazi barátja a lovadnak, és tanuld meg, mire van szükséges: - takarmány - ápolás - szállás - ideális munkakörülmények… Táltos tanár úr tanácsaival és néhány tuti tippel. Hűségprogrammal elérhető ár: Ft. Elérhetőség: Nincs készleten. Szilaj - Lucky és barátai. Rejtvényes világunk Damara Strong. Micsoda család! Lawrence Schimel. Meseország mindenkié. A sirály a király? Bosnyák Viktória. Blanka Lipinska Ft. Borsa Brown Ft. Fábián Janka Ft. Richard Osman Ft. Bridget Konyv: A lovam es en / Nem csak lanyoknak! Ft. Bosnyák Viktória Ft. Esther Perel Ft. Andy Weir Ft. Jasper DeWitt Ft. Agatha Christie Ft. Kelényi Angelika Ft. Julia Quinn Ft. Quentin Tarantino Ft. Margaret Atwood Ft. Jennifer L. Armentrout Ft. Hoppán Eszter Abigail Dean Ft. Malka Adler Ft. Baráth Viktória Ft. Budai Lotti Ft. Vi Keeland Ft. Karády Anna Ft. Sienna Cole Ft. Iratkozz fel a BOOK24 hírlevélre és értesülj elsőként újdonságainkról, akcióinkról!

Feliratkozom a hírlevélre és elfogadom a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót. Vásároljon Book