Konyv: A Balkan-felsziget es a delszlav orszagok


Konyv: A Balkan-felsziget es a delszlav orszagok

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 152311918
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 16,32

MAGYARÁZAT:Konyv: A Balkan-felsziget es a delszlav orszagok

Nincs megvásárolható példány A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük. Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához. Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal url. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük. A böngészője nem támogatja a JavaScriptet! A weboldal funkciói így nem működnek. Az antikvarium. Tovább válogatok. A Balkán-félsziget némely országai- és tartományainak közgazdasági viszonyai. Keleti Károly. Keleti Károly: A Balkán-félsziget némely országai- és tartományainak közgazdasági viszonyai' összes példány. Keleti Károly az Országos M. Statistikai Hivatal főnöke a M. Tudományos Akadémia r. Értesítőt kérek a kiadóról. A beállítást mentettük, naponta értesítjük a beérkező friss kiadványokról. Előszó Ha a keleti pavillon-nak az diki országos kiállításban az a czélja, hogy bemutassa a magyar közönségnek az említett országok és tartományok nyers ás ipartermelvényeit és fogyasztási czikkeit; Előszó Ha a keleti pavillon-nak az diki országos kiállításban az a czélja, hogy bemutassa a magyar közönségnek az említett országok és tartományok nyers ás ipartermelvényeit és fogyasztási czikkeit; ha az e gyűjteményből majdan alakítandó és tervszerűen s rendszeresen gyarapitandó keleti kereskedelmi muzeum hivatása lesz a kelettel üzleti összeköttetésben álló vagy abba lépendő iparosainkat s kereskedőinket folyton értesiteni az ott szükségelt vagy az onnan szerezhető árúkra nézve: ugy jelen igénytelen munkának feladata bemutatni magát a területet s népét, melyen a magyar iparnak és magyar kereskedésnek mindinkább tért kell foglalni s a melylyel minél élénkebb érintkezésbe lépni saját jól felfogott érdekünk kívánja.

Mindhárom vállalat egy czél felé törekszik. Mind a három azon szükségérzetből foly, hogy a délkeleti tartományokénál fejlettebb iparunkkal hódítsuk meg e tért, melyet nálunknál élelmesebb népek már is felkerestek, eleve is versenyt okozva az általunk kifejtendő kereskedelmi tevékenységnek. Tartalom Előszó Bevezetés konyv: A Balkan-felsziget es a delszlav orszagok I. Szerbia 19 II. Rumánia III. Bulgária IV. Kelet-Rumélia V. Zárszó Felhasznált forrás-művek, kútfők és anyagok Megvásárolható példányok. Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság. Az

Probáld: Földrajz II. Probáld: Regionális földrajz ; A Római Birodalom egykori tartománya, Noricum a korai középkorban a Frank Birodalom, majd a Német-római Császárság része, annak keleti tartománya lett. Ostarrich tartomány a X. Ferenc a soknemzetiségű birodalmat Osztrák Császárság néven egyesítette, majd az es kiegyezés eredményeként létrejött az Osztrák-Magyar Monarchia, amely az I. Ekkor hozták létre Ausztriát, melynek területe az egykori birodalomnak csak a töredéke, államformája köztársaság lett. Jelenleg Ausztria 9 tartományból álló szövetségi állam. Ausztria területének jelentős részét a Keleti-Alpok láncai foglalják el, amely 3 övezetből áll:. A Dunától északra húzódik az Osztrák gránitfennsík, amely a Cseh-masszívum déli része, óidei kristályos kőzetekből gránit, gneisz áll. A hegyek között két nagyobb medence található, a Bécsi- és a Grazi-medence, amelyek a mezőgazdaság legfőbb területei. A szarvasmarhát istállókban és havasi legelőkön is tartják, elsősorban Salzburgban és Tirolban. Az állattenyésztéshez szükséges takarmányokat részben külföldről hozzák be kukorica, szója. A Bécsi-medencében konyv: A Balkan-felsziget es a delszlav orszagok és cukorrépát, a hűvösebb, nedvesebb vidékeken burgonyát és rozsot termesztenek. A behozatal jóval nagyobb a kivitelnél negatív külkereskedelmi mérleg. Behozatal: feketeszén Csehországból, Lengyelországbólkőolaj, földgáz Oroszországbólélelmiszer és timföld Magyarországról. Kivitel: gépek, gyári berendezések, magnezit, kősó, kisebb részben: alapanyagok nyersvas, acél, alumínium, cellulóz, papír és fogyasztási cikkek.

Csehország területe: 79 ezer km 2 Szlovákia területe: 49 ezer km 2 Csehország lakossága: 10,4 millió fő Szlovákia lakossága: 5,3 millió fő. Rövid fennállásának a Keleti Frankok támadása vetett véget. Az új állam területén a két államalkotó nemzeten cseh és szlovák kívül jelentős számú német főleg Csehország területén és magyar főleg a Felvidék déli részén nemzetiség is élt. A Jozef Tiso vezette szlovák nacionalisták Hitler segítségével Másnap Hitler bevonult Prágába, megszállta Csehországot. Csehország nagyobbik része a Cseh-medencében, kisebbik része a Morva medencében helyezkedik el, a két medencét a variszkuszi eredetű Cseh-Morva-dombság választja el egymástól. A Cseh medencét variszkuszi röghegységek határolják: a Szudéták, az Érchegység, a Cseh-erdő és a Sumava. A Morva-medencét délkeletről a Kárpátok láncai zárják le. Szlovákia legnagyobb részén az Északnyugati-Kárpátok vonulatai húzódnak. Északról dél felé haladva a következő vonulatok különíthetők el:. A Kárpátoktól délre húzódik a variszkuszi eredetű Szlovák-érchegység. Szlovákia délnyugati részén a Duna mentén terül el a Szlovák-alföld és itt található a Duna legnagyobb szigete a Csallóköz is. A román vlach nép a Balkán-félsziget romanizált trák őslakosságának leszármazottja, de a történelem folyamán jelentős szláv hatás is érte. Első államaikat a XIV. A XIX. A két világháború között nemzetiségellenes politikát folytatott, ami leginkább az erdélyi magyarokat és németeket érintette súlyosan. Románia is a szovjet érdekszférába tartozott, így itt is szocialista államrendszert hoztak létre. Az egykori Jugoszlávia területén sokféle nép élt együtt, változatos történelmi múlttal rendelkeznek.

A szlovénoknak nem sikerült önálló államot alapítaniuk, a Frank, a Német-római, majd a Habsburg Birodalom területén éltek, így további fejlődésük eltért a többi délszláv népétől. A horvátok a X. Bosznia története a XII. Vak Béla királyunk Ráma néven csatolta a területet Magyarországhoz. A szerbek a XII. A macedón nép nem azonos a Kr. A macedónok nem hoztak létre önálló államot, Bizánc, majd Szerbia fennhatósága alatt éltek. A török uralom csak a XIX. Az es rendszerváltás során Szerbiában a Slobodan Milosevic vezette reformkommunisták, Horvátországban és Szlovéniában pedig a demokratikus erők jutottak hatalomra. A régóta feszülő politikai, nemzetiségi, nyelvi, vallási, kulturális ellentétek vezettek az közötti véres háborúhoz, amelynek eredményeként önálló államok jöttek létre: Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Kis-Jugoszlávia Szerbia és Crna Gora és Macedónia. A történelmi múlt a gazdasági fejlettségben is megmutatkozik. A Dinári-hegység mészkőből felépülő három övezete Külső- Középső- Belső-övezet a tengerparttal párhuzamosan húzódik Szlovénia déli részétől Horvátországon és Bosznia-Hercegovinán keresztül Crna Konyv: A Balkan-felsziget es a delszlav orszagok. A mészkőhegység területén változatos karsztjelenségek figyelhetők meg, amelyek a nevüket is a szlovéniai Karszt-hegységről kapták. Szlovénia északi részén még az Alpok vonulatai húzódnak, pl. Horvátország északi részén konyv: A Balkan-felsziget es a delszlav orszagok Dráva és a Száva folyó között óidei röghegységek találhatók pl. Szerbia keleti részén húzódik a Szerb-érchegység, amely már a Balkanidák része. A Vajdaság területén a Bácskai-lösztábla található, amely a mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő fontosságú terület. A Dalmát tengerpartot számtalan sziget, sok öböl és félsziget tagolja. Szlovénia mezőgazdaságát a hűvös, csapadékos éghajlatnak megfelelően az állattenyésztés túlsúlya jellemzi, ezen belül a tejelő szarvasmarhatartás emelhető ki. Horvátországban a tengerparton a mediterrán éghajlat lehetőséget nyújt olajfa, szőlő, füge, helyenként citrusfélék termesztésére.

Bosznia-Hercegovinában a hegyvidéki juhtartás jellemző, a növénytermesztés a kisebb medencére korlátozódik. Szerbia mezőgazdaságilag legfontosabb területe a Vajdaság. A bácskai jó minőségű feketeföldön kukoricát, búzát, napraforgót, cukorrépát termesztenek, de a sertés- és szarvasmarha-tenyésztés is jelentős. A Szerémség borairól nevezetes. Crna Gorában a hegyvidéken kecskét és juhot tenyésztenek. Macedóniában a völgyekben, medencékben dohányt, gyapotot, korai zöldségféléket termesztenek, a hegyi réteken juhot tartanak.