Konyv: A Lo - Ero, szenvedely, szepseg, tokely


Konyv: A Lo - Ero, szenvedely, szepseg, tokely

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 264508865
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,25

MAGYARÁZAT:Konyv: A Lo - Ero, szenvedely, szepseg, tokely

A lovak tokely legtökéletesebben megalkotott teremtményei. Ez a könyv egyedülálló tulajdonságiak előtt tiszteleg száznál is több, szemet gyönyörködtető fotóval, amelyek lenyűgöző részletességgel ábrázolják kecses mozgásukat, küllemük pompáját és finom, lelkületük rezdüléseit. A szerző végigvezeti az olvasót ló és ember különleges kapcsolatának történetén, sorra veszi a lovak általános tulajdonságait és az egyes fajtákat egymástól megkülönböztető jegyeket. Megismerkedhetünk a ménes életével és azokkal a kötelékekkel, amelyek meghatározzák a lovak helyét, szerepét a ménesben. Felfedezhetjük azokat az élettani és anatómiai sajátosságokat, amelyek a lovat a szabad vágtától a lovasa hordásáig számos képességgel felruházzák. Bepillantást nyerhetünk a lovak színezetének és mintázatának szédítő gazdagságába. Végigkövethetjük szepseg az első tétova lépésektől a felnőttkorig. A világ számos lófajtáját felvonultató, művészi képanyag méltó illusztrációja ennek a minden korosztály számára ajánlható, elegáns könyvnek. Részletes keresés. Bor, delikát. Egészség, életmód. Expressz Ajándékkártya. Folyóiratok, magazinok. Gazdaság, üzlet. Gyermek- és ifjúsági könyvek. Hobbi, otthon, szabadidő. Idegen nyelvű könyvek. Informatika, számítástechnika. Játék, ajándék. Műszaki könyvek. Napjaink, bulvár politika. Naptárak, kalendáriumok. Nyelvkönyvek, szótárak. Sport, természetjárás. Akciós könyveink árkategória szerint. Akciós könyveink engedmény szerint. Hírlevél feliratkozás És értesülj mindenről elsőkézből. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot ide kattintva olvashatja el. A hírlevélre önszántamból iratkozom fel.

Raktári kód:. Eredeti megnevezés:. Méret [mm]:. Tömeg [g]:. Erő - Szenvedély - Szépség - Tökély. Elaine Walker. Móra Könyvkiadó, TOP Lovassport. Vér Imre. Lovasturizmus és lovastáborok. A kategória további termékei. Charlotte Dujardin. A lány a táncoló lovon. Léonard Liesens. Lovas balesetek - Félezer baj szepseg és megelőzése. Strandkönyvek könyvakció online akciós szabályzat. Jutalomkönyv szemed fényének könyvakció online akciós szabályzat. Bajnokokról a bajnokság alatt akció online akciós szabályzat. Készítette: Overflow.

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Louise L. Copyright © Louise L. Minden jog fenntartva. A könyv - a kiadó írásos jóváhagyása nélkül - sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető, szenvedely formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját. Borítót készítette El Greco Kft. Nyomta Alföldi Nyomda Rt. Szeretettel ajánlom könyvemet mindazoknak, akik látogatták műhelyeimet és kurzusaimat, műhelyeim tanárainak, a Hay House munkatársainak, gyógyító programjaink kitartásukban fölülmúlhatallan betegeinek, valamennyi rendkívüli embernek, akik az évek során levélben fordultak hozzám, s nem utolsó sorban Linda Carwin Tomchinnak, akinek segítsége és közreműködése nélkül nem jöhetett volna létre ez a könyv. Létetek által gazdagodott a lelkem. Ismeretek valóságos tárháza ez a könyv. Ne hidd, ked­ ves olvasóm, hogy valamennyit egy csapásra el kell sajátítanod.

Egyes elgondolások megnyerik majd a tet­ szésedet. Kezdd ezekkel a munkát. Ha valamely állítá­ sommal nem értesz egyet, egyszerűen lépj tovább. Ha csak egyetlen jó gondolatot találsz könyvemben, s azt életed megjobbítására fordítod, munkám már nem volt hiábavaló. Olvasás közben számtalan olyan kifejezéssel fogsz ta­ lálkozni, mint erő, intelligencia, határtalan elme, maga­ sabbrendű erő, Isten, egyetemes erő, belső bölcsesség és hasonlók. Azért használok ennyiféle terminust, hogy rá­ mutassak, szabadon illethetjük bármilyen névvel azt az Erőt, amely a Világegyetemet irányítja, s bennünk is je­ lenvaló. Ha bármely elnevezés zavar téged, helyettesítsd olyannal, amely közel áll hozzád. Régebben még át is húztam azokat a szavakat vagy neveket, amelyek nem tetszettek egy könyvben, és föléjük szepseg azt a szót, amelyet vonzóbbnak találtam. Bátran kövesd a példá­ mat. Azt is észre fogod venni, hogy két szót a megszokottól eltérően használok. A rendellenességet rend-ellenességnek írom, utalva mindarra, ami nincs összhangban az egyénnel vagy környezetével. Az AIDS-et pedig kisbe­ tűkkel, aids-nek szedettem, hogy ne legyen a szó fenye­ gető, végzetes; ez volt célom szenvedely rend-ellenesség esetében.

Az elgondolás eredetileg Stephan Pieters tiszteletes úrtól származik. Mi a Hay House-ban lelkesen támogat­ juk ezt a nézetet, és örülnénk, ha olvasóink is így tenné­ nek. Ez a könyv az Éld az életed című munkám bővített konyv: A Lo - Ero. A fenti könyv megírása óta eltelt évek során számos új ismerettel, elképzeléssel gyarapodtam. Most szeretném megosztani ezeket mindazokkal, akik az elmúlt években további információkért fordultak hoz­ zám levélben. Tárja hát fel e könyv előtted, milyen erős vagy valójában! Nem "tokely" gyógyító. Nem gyógyítok meg senkit. Ma­ gamat egyetlen lépésnek tekintem az önmegismerés kanyargó ösvényén. Megtanítom az embereket arra, hogy szeressék önmagukat, ezáltal teret nyitok számuk­ ra, melynek mélységében feltárul előttük lényük mér­ hetetlen csodája. Ez minden, amit teszek. Olyan ember vagyok, aki támogat másokat. Hozzásegítem őket, hogy átvegyék az irányítást az életük felett. Segítek nekik fel­ fedezni saját hatalmukat, belső bölcsességüket és erejü­ ket. Segítek nekik elgörgetni az útból az akadályokat, le­ dönteni a korlátokat, hogy képessé váljanak szeretni magukat, az adott körülményeiktől függetlenül. Ez nem jelenti azt, hogy már soha többé nem lesznek problé­ máik, viszont egyáltalán nem mindegy, miként reagál­ ják le őket. Az egyéni tanácsadással, szerte az országban és a vi­ lágon szervezett terápiás foglalkozások és intenzív tan­ folyamok százainak vezetésével töltött évek tapasztala­ taiból arra a következtetésre jutottam, hogy csupán egyetlen dolog létezik, amely orvosolja valamennyi prob­ lémát, ez pedig nem más, mint önmagunk szeretete.

Amikor az emberek nap mint nap e szeretet erősítésén munkálkodnak, hihetetlen fordulatot vesz az életük. Jobban érzik magukat. Elnyerik az állást, amely után áhítoznak. Hozzájutnak "konyv: A Lo - Ero" pénzhez, amelyre szükségük van. Meglévő kapcsolataik tökéletesednek, vagy meg­ szűnnek a nyomasztó kapcsolatok, és a helyüket újak. A képlet nagyon egyszerű: szeressük önma­ gunkat. Sokan bíráltak azért, hogy a szepseg leegy­ szerűsítem a dolgokat, s én mégis úgy látom, hogy min­ dig az egyszerű dolgok a legmélyebbek. A minap ezzel fordult hozzám valaki: "A legcsodála­ tosabb ajándékot adta nekem - megajándékozott saját magammal. Nem vagyunk tisztában érzelmeinkkel, nem tudjuk, mit szepseg. Az élet önmagunk felfedezésére irányuló utazás. Számom­ ra a tisztánlátás annyit tesz, mint befelé fordulni, és tudni, szepseg és mik vagyunk valójában, tudni, hogy képe­ sek vagyunk a kiteljesedésre, csak szeretettel gondját kell viselnünk önmagunknak. Nem önzés szeretni ön­ magunkat! Ez hozza el a megtisztulást, amely által eléggé szerethetjük önmagunkat ahhoz, hogy ember­ társainkat is szerethessük. Ténylegesen orvosolhatjuk Földünk problémáit, ha tetteinket bensőnkből táplál­ kozó szeretet és öröm vezérli. Az Erőt, amely e hihetetlen Univerzumot létrehozta, gyakran szeretetnek konyv: A Lo - Ero. Isten maga a szeretet. Nem egyszer hallhattuk e kijelentést: A szeretet viszi előre a világot. A szeretet az a kötőerő, amely az egész Univerzumot összetartja. Számomra a szeretet mélységes megbecsülés. Amikor szepseg szeretetéről beszélek, azt értem ez alatt, hogy mélységesen becsüljük azt, akik vagyunk.

Hiány­ talanul fogadjuk el lényünk eltérő összetevőit - sajátos vonásainkat, zavarodottságunkat, a dolgokat, amelye­ ket talán nem a legtökéletesebben hajtottuk végre, és persze a legnagyszerűbb tulajdonságainkat is. Szeretet­ tel fogadjuk el lényünk egészét. Feltétel nélkül. Sajnos közülünk tokely mindaddig nem szeretjük magunkat, amíg le nem fogytunk, el nem nyertük az ál­ lást, a magasabb fizetést, egy férfi tokely vagy bármi mást. Gyakran feltételekhez kötjük a szeretetünket. Szerethetjük önmagunkat olyannak, amilyenek vagyunk, itt és most! Bolygónk egészét szintén a szeretet hiánya emészti. Földünkön kialakult egy aids-nek nevezett rend-ellenesség, s naponta mind több ember haldoklik. Ez a testi kihívás lehetőséget biztosít arra, hogy legyőzzük az aka­ dályokat, fölülemelkedjünk erkölcsi normáinkon, a val­ lási szenvedely a politikai nézetkülönbségeken, és megnyíljunk egymás előtt. Minél többen vagyunk képesek erre, an­ nál gyorsabban találjuk meg a választ kérdéseinkre.

Jelentős egyéni és világméretű átalakulás zajlik nap­ jainkban. Hiszem, hogy mi valamennyien, akik ma élünk, magunk akartunk itt lenni, részesévé válni e válto­ zásoknak, véghez vinni konyv: A Lo - Ero változást, és szeretettelibbé, békésebbé formálni a földi létet. Ments meg engem. Kérlek, viseld gondomat. Mi magunk vagyunk az Erő, amelyet oly régóta keresünk. Sorsunk egyedüli irányítói mi vagyunk. Ha nem vagy kész szeretni önmagadat ma, nem fo­ god szeretni önmagadat holnap sem, mert bármilyen kifogást találsz is ma, holnap szepseg fogsz hivatkoz­ ni. Tán még húsz év múltán is ezzel fogod mentegetni magad, s előfordul, hogy egész életed e kifogás jegyé­ ben telik majd el. Ez az a nap, amikor teljes odaadással szeretheted magadat, elvárásaidat félretéve. Szeretnék segédkezni olyan világ megteremtésében, ahol biztonsággal szerethetjük egymást, ahol nyíltan vállalhatjuk önmagunkat, ahol szeretnek és elfogadnak bennünket embertársaink, anélkül, hogy ítélkeznének felettünk, bírálnának, vagy ránk kényszerítenék előíté­ leteiket. Ki-ki söpörjön a maga portáján. A szeretet ott­ hon kezdődik. Mindaddig képtelenek vagyunk bárkit is szeretni ott kint, amíg a szeretet nem belülről fakad. Az önszeretet a legfőbb ajándék, amelyet önmagunknak adhatunk, hiszen ha szeretjük azt, aki vagyunk, nem fogjuk bántani magun­ kat, s nem fogunk bántani másokat. Ha mindenki meg­ békélne önmagával, nem lenne háború, gengszteriz­ mus, nem lennének terroristák és hajléktalanok.

Nem lenne rend-ellenesség, aids, rák, nyomor, nem lenne éhezés. Szóval én ezt tekintem a világbéke feltételének: teremtsük meg belső békénket. Vezéreljen a béke, a megértés, a részvét, a megbocsátás, de mindenekelőtt a szeretet. Módunkban áll létrehívni e változásokat. A szeretet olyan valami, amit választhatunk, miként a haragot, a gyűlöletet vagy a szomorúságot választjuk. Választhatjuk a szeretetet. Ez minden esetben belső vá­ lasztás. Határozzuk hát el most, hogy a szeretetet vá­ lasztjuk. Ez a leghatékonyabb gyógyír, amelyet csak vá­ laszthatunk. E könyv eszméi, amelyek részét képezték előadása­ imnak az elmúlt öt év során, újabb lépést jelentenek az önmegismerés útján - alkalmat arra, hogy ki-ki valami­ vel többet tudjon meg önmagáról, és megértse a lehető­ séget, amely születés adta joga. Megadatott számodra a lehetőség, hogy jobban szeresd önmagadat, s ezáltal ré­ szévé válj a szeretet végtelen univerzumának. A szeretet a szívünkben kezdődik, s először mindig önmagunk fe­ lé kell irányulnia. Járulj hát hozzá szereteteddel boly­ gónk gyógyulásához! Louise L. Hay