Konyv: A harom rablo


Konyv: A harom rablo

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 515168943
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 14,28

MAGYARÁZAT:Konyv: A harom rablo

Pontosság ellenőrzött. Az Egri csillagok Gárdonyi Géza -től előbb folyóirat-folytatásokban megjelent, majd -ben könyvben is kiadott regényeaz egyik legismertebb magyar történelmi regény, amelynek története a valóságos Cselekménye ban indul, és az es hatalmas túlerővel szemben diadalt aratott egri hősök győzelmével zárul. Az író maga e művét legjobb alkotásának tartotta. A mű születése Gárdonyi egri alkotóéveihez kötődik, ben jelent meg könyvalakban. Ez volt egyúttal az író első nagyregénye is. Előzménye Gárdonyi munkásságában nem lelhető fel, hiszen az író csupán a millennium után kezdett érdeklődni a magyar történelem eseményei iránt. Gárdonyi Géza forrásai közt említhető Tinódi Lantos Sebestyén Egervár viadaljáról írt éneke s az ebből készült Eger summája A lantos maga is felbukkan a műben, a 2. Inkább elbeszélés volt az éneke, mint dalolás. Néha végigénekelt egy sort, a másikat csak szóval mondta el, a kobozra hagyva a dallamot. Néha csak az utolsó sor végét fogta énekhangra. A szeme az éneklés alatt maga elé merült, s olybá tűnt fel az előadása, mintha csak magát tudná a teremben, s magának énekelne. De az ő együgyű versei, mint Gábor pap egyszer megjegyezte, ha olvasva darabosak és minden művészet nélkül valók is, az ő ajkán szívet indítóan szépen hangzottak. A szavaknak más értelme kelt az ő ajkán. Ha ő azt mondta: gyász, akkor elsötétült minden a hallgatók szeme előtt. Ha azt mondta: harc, látták az öldöklő dulakodást.

Ha azt mondta: Isten, a fején érezte mindenki az Isten fényességét. A mű tárgya a történelmi eseményekhez kötődik, Buda es elfoglalása és a török A mű lapjain kibontakozik a három részre szakadt Magyarország állapota: a mohácsi csata után a törökök -ben csellel elfoglalják Budát, az ország középső része török fennhatóság alatt áll. A törökök hatalmuk megerősítését és területük kiterjesztését megcélozva nyarán újabb hadjáratot indítanak a még el nem foglalt magyar területek ellen, majd több nagyobb végvár birtokbavétele után három seregük Szolnok alatt egyesült erővel indul annak végvára ellen. A szolnoki vár bevételét követően az óriási haderő [2] Eger vára alá vonul, amely Dobó István várkapitány vezetésével, alig kétezres, maroknyi csapattal küzd meg az egyesült török sereg ellen. A szeptember étől többször megrohamozott, ostrom alá vett védősereg keményen helytáll a támadásoknak, így a törökök súlyos emberveszteségeket szenvednek. Az egyre hidegebb, támadók számára barátságtalanabb időjárás, a járványok és a heves ellenállás egyaránt hozzájárulnak a magyar sikerekhez, s végül a török október 17—án 38 ostromnap után — feladva a további hadakozást — eltakarodik a vár alól. Az iszlám hódítás veszélye miatt az egri diadalnak óriási fontosságot tulajdonított a korabeli európai közvélemény. Az as évek végére lényegében Egernél meg is merevedett az a határvonal, amely a keresztény Európát elválasztotta az iszlám Oszmán Birodalomtólamely azután — kisebb változásokkal — megmaradt egészen a török kiűzéséig.

A történet a török hódoltság idején játszódik, a A cselekmény a két főszereplő, Bornemissza Gergely és Cecey Éva történetét követi gyerekkoruktól az egri várvédők győzelméig. A szerző a művet öt fejezetre osztotta. A Szürkét legeltetik, de előbukkan Jumurdzsák török janicsár később dervismajd bégaki elrabolja a lovat és vele elcsalja a gyerekeket is. Egy rabszállító szekéren viszik őket egy erdőbe, ahonnan éjszaka Gergőék megszöknek a Szürkével, s vele akaratlanul Jumurdzsák hozzákötött lovát is elviszik, nyeregében a török aranyaival. Visszatérnek Vicuskáék házához az elkötött ló nyeregkápájába rejtett sok aranypénzzel, ahol megdicsérik őket. A török csapat megostromolja Keresztesfalvá t, ahol Cecey Péter, Vicuska apja a földesúr, de visszaverik őket. Jumurdzsák életét Gábor pap megkíméli, de elveszi tőle az amulettjét. Mivel anyját a kincs elásása közben a törökök megölik, Gergő — előbb Dobó Istvánhozmajd Gábor paphoz kerül. A fiút a pap hazaviszi a falujába — Kishidára —, amit szinte teljesen elpusztítottak a törökök. Gergő később Szigetvárra kerül enyingi Török Bálinthoz. Gergely egy levélben megkapja Gábor paptól Konyv: A harom rablo amulettgyűrűjét.

Gábor pap útközben fel akarja konyv: A harom rablo a török szultántám helyette a nagy pompával utazó janicsár agát röpíti a levegőbe, s maga is sebesülten újból fogságba esik, majd a török táborban meghal. Gergely is fogoly lesz Tulipánnal, az elmagyarosodott törökkel együtt, de Konyv: A harom rablo tevepásztor segítségével megszökik, akinek fényes karriert jósol. Éva udvarhölgy a királyné udvarában. Buda csellel török kézre kerülés Török Bálint fogságba esik. Mekcsey István felkeresi Gergelyt, elmondja, hogy Évát Izabella királyné máshoz akarja feleségül adni. Gergely az utolsó pillanatban megszökteti szerelmét az erdélyi Gyaluról. Jumurdzsák végig a nyomukban van. A szöktetés nem sikerül, Gergelyéknek menekülniük kell. Szárazföldi úton — talján énekesnek álcázva magukat — térnek vissza Magyarországra Veli bég seregével. Jumurdzsák elrabolja Éva és Gergely hatéves fiát, mert vissza akarja szerezni az amulettjét. Gergely királyi főhadnagy közben már elindult Eger felé, Dobó István segítségére. Az ostrom kezdete után kiderül a gyermek elrablása. Gergely egy éjszakai támadást szervez, és rátalál a kémükre, aki fontos információkat közöl velük. Éva Szarvaskőre siet, be akar jutni egy alagúton át az ostromlott egri várba. Hegedűs hadnagy árulást tervez, de amikor a törököket bevezeti a várba, elfogják, később az árulásért fölakasztják. Éva bejut a várba, de eltitkolják férje elől. A döntő ostrom előtt a várban mindenki felkészült a halálra. A katonák, az egri nők hősiessége, Gergely fortélyos haditechnikái azonban megtörik a törökök harci kedvét. Évának konyv: A harom rablo török asszony elhozza a fiát saját gyermekéért cserébe, aki az egyik kirohanás zsákmányával került a várba. A török konyv: A harom rablo eltakarodik Eger alól.

A szerző önállóbban készült fel regénye megírására mint a régebbiekre. Utánaolvasott a kor történetének, kutatásokat végzett a témakörben, foglalkoztatta a keleti, pontosabban a török kultúra, sőt elutazott Isztambulba is a helyszín felméréséhez, hogy azt az ünnepséget megnézze, amit leírt művében. A mű megírása előtt rengeteg jegyzetet készített. Az alkotás végén találhatunk egy török szavak és kifejezések magyarázatát tartalmazó listát. Sem erő, sem fortély meg nem félemlít. Sem pénz, sem ígéret meg nem tántorít. A vár feladásáról sem szót nem ejtek, sem szót nem hallgatok. Magamat élve sem a váron belül, sem a váron kívül meg nem adom. A vár védelmében elejétől végéig alávetem akaratomat a nálamnál feljebb való parancsának. Isten engem úgy segéljen! A műben valóságos történelmi alakok életútjának egy részét követhetjük nyomon. Valós szereplői romantikuseszményi hősökké magasztosulnak. Magatartásukból, személyiségükből a példamutató tetteket emeli ki az író, míg negatív történelmi szerepükről konyv: A harom rablo tesz említést. A regény végén helyet kapott egy lista a várvédő egri hősök névsorával, akik közül Gárdonyi sokat bevett a történetbe. Ugyancsak a kor ismert személyiségei jelennek meg a királyné udvarának leírásában is például Zrínyi MiklósTinódi Lantos SebestyénSzapolyai Jánosvagy a királyné. Nemcsak személyek, de tárgyak is fontos, állandóan visszatérő szerepet játszanak a műben, például Jumurdzsák amulettjea gyűrű. Fölvette és megbámulta. Aztán, hogy rátapintott, eszébe jutott, hogy a török talizmánja az. A kis selyemzacskóban valami keménykedett. Fölhasította a kardjával, hát egy gyűrű fordult ki belőle. A gyűrű köve szokatlanul nagy, négyszögletes fekete kő, vagy sötét gránát vagy obszidián, nem lehetett megismerni a holdvilágnál.

De azt tisztán lehetett látni, hogy valami halványsárga kőből hold van rajta meg körülötte öt apró gyémántcsillag. Korai kiadásai némileg nyelvileg gazdagabbak, s kicsit másfajta szöveget tartalmaznak, mint a későbbiek, a maiak. Ilyen szövegváltozat pl. Dante-kiadás szövege. Létezik továbbá bolgárcseheszperantóésztfinnhollandhorvátlengyellitvánoroszörményrománszlovákszlovénukránvietnámi [6] valamint kínai fordítása is. Ferenc szerző véleménye szerint. Az ban készült kétrészes film kópiáját ban, a Magyar Nemzeti Filmalap Filmarchívum Igazgatóságának digitális restaurálási programjában 4K felbontásban felújították. Tinódi : Eger vár viadaljáról való ének a Cronica lapjain. Vízkelety Béla : Eger ostroma. Dobó István szobra Egerben. Strobl Alajos alkotása Gárdonyi számtalan kiadást megélt regénye az utókor szöveggondozási pontatlanságai és olykor szándékos szövegrontások miatt nem mindig az író szándéka szerinti formában került az olvasók kezébe. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. Ez a közzétett változatellenőrizve : Ez a szócikk Gárdonyi Géza es regényéről szól. Hasonló címmel lásd még: Egri csillagok egyértelműsítő lap. Egri csillagok Az es első kiadás borítója Szerző Gárdonyi Géza Eredeti cím Egri csillagok Ország Magyarország Nyelv magyar Téma magyar történelem Műfaj történelmi regény Kapcsolódó film Egri csillagok Kiadás Kiadás dátuma Média típusa könyv Külső hivatkozások A könyv a MEK-ben Az Egri csillagok Gárdonyi Géza -től előbb konyv: A harom rablo megjelent, majd -ben könyvben is kiadott regényeaz egyik legismertebb konyv: A harom rablo történelmi regény, amelynek története a valóságos Jelenkori ismereteink szerint csupán ötször kisebb mintegy negyvenezres had ostromolta Eger várát, bár a várvédők számát figyelembe véve, az is jelentős túlerő.

Dante-kiadás elektronikus szövege. Már mindjárt az első pár bekezdésben látunk erre példákat.

Nincs megvásárolható példány A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük. Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához. Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal konyv: A harom rablo. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük. A böngészője nem támogatja a JavaScriptet! A weboldal funkciói így nem működnek. Az antikvarium. Tovább válogatok. A három jószívű rabló Vidám meseregény. Thorbjörn Egner. Bálint Endre. Értesítőt kérek a konyv: A harom rablo. A beállítást mentettük, naponta értesítjük a beérkező friss kiadványokról. Fülszöveg Bájos falucska a mesebeli Kardamóm. Lakói mind szeretik egymást, sohasem haragszanak senkire. A legkevésbé mérges természetű a rendbiztos, aki a környék három rablóját és mindig éhes oroszlánját sem bántja soha. Bezzeg annál mérgesebb Zsófi néni, aki a három rablót is ráncbaszedi, amikor elrabolják, hogy takarítson és főzzön rájuk. Csak aztán győzzenek ügyeskedni, hogy "visszarabolják" Kardamómba a szemfüles hölgyet, aki kitűnően érzi magát a rablótanyán! Hogyan javul meg a három rabló, Kaszper, Jeszper, Jónatán, ezt meséli el a mulatságos, fordulatos mesekönyv, melynek vidám képeit a szerző maga rajzolta, és tréfás, könnyen megtanulható dalait is ő maga szerezte.

A nagyon szórakoztató színes mesekönyvet G. Beke Margit fordította magyarra. Tartalom Néhány szó a városról konyv: A harom rablo az öreg Tóbiásról, aki a toronyban lakik 3 A három rabló, Kaszper és Jeszper és Jónatán 10 A hentes haragszik, Basztián rendbiztos szomorú, és a Sziliusz szamara nem akar menni 17 A kis Kamomilla nem mehet el az ünnepre 22 Kardamóm város nagy nyári ünnepe 28 Az a három, aki nem lehetett ott az ünnepen 35 Eltűnt a villamoskocsi 39 Jónatánnak megint van egy jó gondolata 41 Zsófi néni felébred 46 Rablófogás 57 Rémó elárulja a titkot az öreg Tóbiásról 62 A nagy születésnap 67 Tomi izgalmas kalandja 71 A rablók berándulnak a városba 75 A rendőrségen 79 Kaszper, Jeszper és Jónatán a börtönben 83 Szőrenszen fodrászmestert meglepetés éri 88 Az oroszlánnak túlságosan jó étvágya van 95 Tűz van! Tűz van! Ég a torony! Thorbjörn Egner Thorbjörn Egner műveinek az Antikvarium. Megvásárolható példányok. Móra Ferenc Könyvkiadó. A könyvben színes illusztrációk találhatóak. A hentes haragszik, Basztián rendbiztos szomorú, és a Sziliusz szamara nem akar menni.