Konyv: A Hajnal bolygo robotjai (Robot sorozat 3.)


Konyv: A Hajnal bolygo robotjai (Robot sorozat 3.)

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 768680282
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,25

MAGYARÁZAT:Konyv: A Hajnal bolygo robotjai (Robot sorozat 3.)

A Robotok és Birodalom angolul : Robots and Empire Isaac Asimov tudományos-fantasztikus regényeamely először -ban jelent meg. Magyar fordításban -ban jelent meg a Móra Ferenc Könyvkiadónál. Ez a könyv Asimov Robot sorozatának negyedik regénye, a történet folytatása az AcélbarlangokA mezítelen nap és A Hajnal bolygó robotjai című regényeknek, illetve a Tükörkép című novellának. A regény főhősei R. Daneel Olivaw és R. Giskard, illetve Gladiamindannyian szerepeltek a Asimov A Hajnal bolygó robotjai című krimijében is. A regény cselekménye körülbelül évvel azután játszódik, hogy Elijah Baley segített Dr. Fastolfe ezáltal majd kétszáz évre háttérbe tudta szorítani legfőbb politikai ellenfelét, Dr. Amadirót, és lehetővé vált a Föld számára, hogy telepeseket küldjön újabb bolygók kolonizálására és egy új galaktikus birodalom létrehozására. Elijah Baley, aki rövid életű földlakó volt, már jó éve halott, de egykori szerelme, a Solaria nevű bolygóról származó Gladia még él, hiszen az űrlakók sokkal hosszabb életet élhetnek. Hosszú és eseménytelen házassága már felbomlott, két gyermeke már felnőtt aurorai, akikkel az ottani szokásoknak megfelelően nem tart semmilyen kapcsolatot.

Szülőbolygója, a Solaria pedig elhagyatottá vált — lakói ismeretlen helyre távoztak a bolygóról, hátrahagyva a bolygó felszínén több millió egykori robotjukat. Fastolfe néhány éve szintén meghalt. Halálakor két legfontosabb robotját, Daneelt és Giskardot Gladiára hagyta örökül, ezért azóta ők Gladia házában szolgálnak. Fasfolfe pártja az aurorai politikában halála után fokozatosan meggyengült, és a valódi hatalom egyre inkább Dr. Amadiro kezébe került át. A Fastolfe által uralt kétszáz év alatt azonban a Földről jelentős számú telepes áramlott ki és foglalt el új bolygókat, amelyek közül a legelsőt, a Baleyföld nevű bolygót még Elijah Baley fia, Bentley Konyv: A Hajnal bolygo robotjai (Robot sorozat 3.) kolonizálta. Az űrjárók katonai fölénye megszűnőben van — egy esetleges háborúban már jelentős veszteségekkel kellene számolniuk. Gladia egyhangú mindennapjait két találkozás zavarja meg. Meglátogatja őt egyik távoli leszármazottja, a fiatal Dr. Mandamus, akiről kiderül, hogy Dr. Amadiro egyik legbefolyásosabb bizalmasaként, utódjelöltjeként dolgozik — hasonlóan Dr. Fastolfe lányához, Vasiliához, aki szintén saját apja ellenfeleként dolgozott Dr. Amadiro mellett az eltelt kétszáz év alatt, és szintén Dr. Amadiro utódjának képzeli magát a Robotikai Intézet élén. Dr Mandamus ráveszi Gladiát, hogy fogadjon egy másik látogatót is, egy D. Baley nevű telepest, aki pedig Elijah Baley távoli leszármazottjának bizonyul. Baley meggyőzi Gladiát, hogy tartson vele egykori szülőbolygójára, az elhagyatottnak vélt Solariára.

A nem veszélytelen út célja, hogy megtudják, hogyan semmisült meg a telepeseknek az a két kereskedőhajója, amelyek a bolygó felszínére a közelmúltban leszálltak. Mivel konyv: A Hajnal bolygo robotjai (Robot sorozat 3.) bolygó lakói mindannyian ismeretlen helyre távoztak, amikor elhagyták a solariait, ezért Gladia az egyetlen ismert solariai, akinek van helyismerete, ezért úgy vélik, hasznos lehet, ha erre a küldetésre elviszik magukkal. A háttérből természetesen most is Giskard és Daneel irányítják a szálakat. Giskard telepatikus úton kapcsolatba tud lépni a közelében lévő emberekkel és képes olvasni a tudatukban, elsősorban az érzelmeik érzékelésével, valamint az első törvény szabta határok között képes módosítani is az akaratukat. Giskard és Daneel érzékelik a kialakulóban lévő válságot — az űrjárók, élükön Dr. Amadiróval látják, hogy néhány éven belül a telepesek és a Föld katonai fölénybe kerülnek, ezért megpróbálják megragadni az utolsó és egyetlen lehetőséget, hogy visszafordítsák a folyamatot. A részletek azonban Giskard és Daneel számára is ismeretlenek, ezért abban a reményben veszik rá Gladiát a solariai útra, hátha ott többet tudnak meg a válság mibenlétéről. A Solaria bolygón kiderül, hogy a solaria emberek tényleg elmentek a bolygóról, azonban humanoid robotokat hagytak hátra maguk után a bolygó és az ott maradt milliónyi robot őrzésére. Ezeket a humanoid robotokat pedig úgy programozták be, hogy csak a solariai nyelvjárásban beszélő embereket ismerjék fel igazi embernek a robotika három törvénye értelmében, mindenki mást pedig semmisítsenek meg. Ezért a bolygóra leszállva ezek a humanoid robotok rátámadnak Baleyre és Daneelre, és csak Gladia parancsait hajlandóak bizonyos mértékig elfogadni. A többiek elpusztítására vonatkozó parancsuk viszont olyan erős, hogy Gladia sem tudja megállítani őket: Giskard közbeavatkozása menti meg a helyzetet, a robot lefagy, amikor telepatikus képességei segítségével leállítja.

Erről azonban csak Daneel tud, a telepesek azt hiszik, hogy Gladia parancsai tették tönkre a robotot. Baley kapitány hősként állítja konyv: A Hajnal bolygo robotjai (Robot sorozat 3.) Gladiát mind a hajója legénysége, mind pedig Baleyföld lakói előtt. Ezenfelül magukkal viszik a Solaria titkos fegyverét, azt a hordozható méretű nukleáris erősítőt, amivel a solariai robotok az ő hajójukat akarták megsemmisíteni. Baleyföldön hatalmas konyv: A Hajnal bolygo robotjai (Robot sorozat 3.) rendeznek Gladia tiszteletére, ahol rövid beszédet is kell tartania. Gladia most először találkozik egyszerre több ezer emberrel, azonban pacifista beszéde mégis hatalmas sikert arat, ő "konyv: A Hajnal bolygo robotjai (Robot sorozat 3.)" rájön, hogy a telepesek és az űrjárók közötti jobb viszony megteremtése és a béke fenntartása lehet az igazi életcélja hátralevő életére. Mindeközben az is kiderül, hogy a két aurorai hadihajó közül, amelyek Baley hajóját követték a Solariára, az egyik szintén leszállt a bolygó felszínére, azonban ugyanúgy megsemmisült, mint a két korábbi telepeshajó. A solariaiak műve tehát nincs összefüggésben a válság aurorai szálaival. Ezenfelül az Aurora harcias hangvételű üzenetben követeli most már, hogy a telepesek vigyék haza Gladiát az Aurorára. Ezen követelés mögött Daneel azonban más indítékot sejt: szerinte az Aurorán időközben rájöttek valahogy Giskard eddig titokban tartott telepatikus képességére, és ezért valójában a robotot akarják visszakapni és nem Gladiát. Daneelnek ez a sejtése be is igazolódik az Aurorán. Miután Gladia tájékoztatta az Aurora vezetőit a Solarián tapasztaltakról és arról, hogy tovább akar utazni Baley kapitánnyal a Földre, Dr. Amadiro csellel ráveszi őt és két robotját, Daneelt és Giskardot, hogy találkozzanak Dr. Valójában Dr. Vasilia jött rá Giskard titkára. Ennek az az oka, gyermekkorában ő hajtotta végre azokat a módosításokat Giskardon, amelyek eredményeképpen telepatikus képességekre tett szert.

Vasilia megpróbálja meggyőzni Giskardot, hogy álljon át az ő oldalára, hiszen egykor az ő robotja volt, ezért elsősorban neki tartozik engedelmességgel. Daneel azonban a robotika nulladik törvényére hivatkozva kéri Giskardot, hogy ezt a parancsot ne teljesítse, hiszen ez az emberiség kárára lenne. A hezitáló Giskard végül akkor dönt, amikor Vasilia négy saját robotjának azt a parancsot adja, hogy szereljék szét az ellene érvelő Daneelt. Ennek részben megint Daneel és Giskard van a hátterében, mert ők most már egyértelműen arra a következtetésre jutottak, hogy a válság a Földön fog kirobbanni, az ismeretlen veszély a Földet fenyegeti. Ebben megint igazuk van, mert konyv: A Hajnal bolygo robotjai (Robot sorozat 3.) elmúlt hét évben Dr. Mandamus és Dr. Amadiro titokban humanoid robotokat juttatott el a Föld felszínére, és ott titkos feladattal bízta meg őket. Amadiro és Mandamus is tudják, hogy Giskardék a nyomukban vannak, ezért egy aurorai hadihajó fedélzetén Baley-ék után erednek, majd titokban ők is leszállnak a Földre, hogy felgyorsíthassák tervük végrehajtását, ami egyébként is a befejezéséhez közeledett. Gladiát és Baleyt a Földön is hősnek kijáró tisztelettel fogadják. Gladiának itt is beszédet kell tartani, azonban beszéde közben a nézők közül valaki az emelvényen állók közé lő. A merénylő Amadiro egyik humanoid robotja, a célpont pedig Giskard, akitől Amadiro annyira tartott, hogy a Föld elleni akciójában szereplő egyik robot eredeti feladatát megváltoztatva Giskard megölésére küldte.

Daneel azonban megmenti Giskardot, a tömeg pedig elkapja a merénylőt, akit így Daneel és Gladia kihallgathatnak. Daneel másnap Baley kapitány gondjaira bízzák Gladiát, ők pedig a támaszpont felkutatására indulnak. Mire megérkeznek Amadiro és Mandamus már készen állnak tervük végrehajtására. Humanoid robotjaik segítségével nukleáris erősítőket építtettek az elmúlt években a Föld több pontján. Olyan helyeken, ahol a földkéregben az urán vagy a tórium koncentrációja magasabb. Ezekkel az erősítőkkel visszafordíthatatlan nukleáris reakciót akarnak megindítani, ami majd megnöveli a Föld radioaktív háttérsugárzásátés ezáltal lakhatatlanná teszi a Földet az emberek számára. Amikor a két robot odaér hozzájuk éppen azon vitatkoznak, hogy a beindított reakció milyen gyors lefolyású legyen: Amadiro a gyors sugárzásnövekedést szeretné, ami több milliárd ember halálával járna, Mandamus azonban megelégedne egy lassú folyamattal, ami lehetővé tenné a földlakóknak, hogy a növekvő sugárzás elől kivándoroljanak a telepesek bolygóira, illetve új bolygókat kolonizáljanak. Giskard, annak hallatára, hogy Amadiro több milliárd embert akar megölni, telepatikusan kitörli az agyából az egész tervet, megkockáztatva ezzel, hogy maradandó károsodást okoz Amadiro elméjében. Mandamus azonban azzal érvel, hogy a Föld fokozatos radioaktívvá tétele mind az űrjáróknak, mind pedig a földlakóknak a javára válna hosszú távon, hiszen a földi élet jelenlegi formája zsákutca, ami sehova sem vezet. Giskard ezt az érvelést igaznak fogadja el, ezért megakadályozza Daneelt abban, hogy közbeavatkozzon, amikor Mandamus mégis beindítja a lassú láncreakciót. Ez a cselekedete azonban — tekintettel arra, hogy ő sem biztos benne, hogy helyesen cselekedett — annyira megviseli a pozitronagyáthogy nem képes tovább működni. Robotok és Birodalom. Alább a cselekmény részletei következnek! Itt a vége a cselekmény részletezésének!

Egyesült Államok. Robot-sorozat Elijah Baley series. A Hajnal bolygó robotjai. A csillagok, akár a por. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó. ISBN Robot sorozat Alapítvány—Birodalom—Robot regényciklus. Az űr áramlatai.

Goodreads helps you keep track of books you want to read. Want to Read saving…. Want to Read Currently Reading Read. Other editions. Enlarge cover. Error rating book. Refresh and try again. Open Preview See a Problem? Details if other :. Thanks for telling us about the problem. Return to Book Page. Preview — A Hajnal bolygó robotjai by Isaac Asimov. A Hajnal bolygó robotjai Robot, chronological order 5 by Isaac Asimov. Gábor Hajdú Translator. Baley nyomozó a Földről érkezett a Hajnal bolygóra, hogy kiderítse egy rejtélyes gyilkosság okait, és bebizonyítsa dr. Fastolfe ártatlanságát. Kinek állhatott érdekében, hogy megsemmisítse? Egyáltalán ki tehette, ha a gyanúsított is azt hiszi, rajta kívül senkinek sem lett volna erre módja, s mi több, Baley nyomozó a Földről érkezett a Hajnal bolygóra, hogy kiderítse egy rejtélyes gyilkosság okait, és bebizonyítsa dr. Egyáltalán ki tehette, ha a gyanúsított is azt hiszi, rajta kívül senkinek sem lett volna erre módja, s mi több, tehetsége. Az ember formájú robot meggyilkolása mögött olyan hatalmi harc áll, amely nemcsak Baley nyomozó karrierjét, de a túlnépesedett Föld sorsát is meghatározhatja.

Ennek eldöntése új reményt adhat a Földnek, de ez okozhatja végzetét is. Végül a bűnügyi történetek szabályainak megfelelően Fastolfe tisztázódik a vád alól, és remélhetőleg a Föld is megmenekül a katasztrófától. Az Asimov-sorozat harmadik darabja ez a könyv, amelyben az izgalmas bűnügy mellett egy furcsa szerelem történetével is megismerkedhet az olvasó. Get A Copy. Paperbackpages. More Details Original Title. Robot, chronological order 5Robot 3Foundation Universemore. Elijah BaleyR. Giskard Reventlov. Other Editions Friend Reviews. To see what your friends thought of this book, please sign up. To ask other readers questions about A Hajnal bolygó "konyv: A Hajnal bolygo robotjai (Robot sorozat 3.)"please sign up. Do I need to have read all the previous books of the "Robot" series to enjoy this book? See all 4 questions about A Hajnal bolygó robotjai…. Lists with This Book. This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list ». Community Reviews. Showing Average rating 4.

Rating details. More filters. Sort order. Start your review of A Hajnal bolygó robotjai Konyv: A Hajnal bolygo robotjai (Robot sorozat 3.), 3. Jul 01, Ahmad Sharabiani rated it it was amazing · review of another edition Shelves: konyv: A Hajnal bolygo robotjai (Robot sorozat 3.)robotsfictionmysterysciencenovels20th-centuryrussian-born-americanfantasydetective. It is the third novel in Asimov's Robot series. Detective Elijah Baley of Earth is training with his son and others to overcome their socially ingrained agoraphobia when he is told that the Spacer world of Aurora has requested him to investigate a crime: the destruction of the mind of R. Jander Panell, a humaniform robot identical to R. Daneel Olivaw, with a mental block. The robot's inventor, Han Fastolfe, has admitted that he is the only person with the skill to have done this, but denies having done it. Fastolfe is also a prominent member of the Auroran political faction that favors Earth; wherefore, it is politically expedient that he be exonerated. En route to Aurora, Baley again is partnered with R. Daneel Olivaw, and introduced to R. Giskard Reventlov, a robot of an earlier model. View 2 comments. Feb 16, Baba rated it liked it · review of another edition Shelves: scifiasimov-verse. First published as late in Asimov's career asyet a shocking good whodunnit, that also gives more insight to the Earth - Konyv: A Hajnal bolygo robotjai (Robot sorozat 3.) reality and how their treatment and attitudes to robots define them. What pushes this book to another level is it's almost brazen working to prelude mankind's next steps and the Foundation Trilogy and wider series! Dec 26, Apatt rated it really liked it · review of another edition. I can say, however, that the sight of you seems to make my thoughts flow more easily, and the gravitational pull on my body seems to assault my senses with lesser insistence. Daneel Olivaw, how I have missed you.

It has been decades since I read anything by Isaac Asimov. When I started reading sci-fi in my teens Asimov was the go-to author for new readers. This later robot novel from is a belated sequel to The Caves of Steel and The Naked Suntwo beloved whodunit robot novels from the 50s. So once again ace detective Elijah Baley of that dreadful plebeian planet called Earth is called upon solve a seemingly impossible murder on another planet human occupied. Also back is the excellent R. I remember seeing this Chris Foss cover when the book was first published on paperback. Brilliant art but nothing to do with the book! As with the aforementioned Elijah Baley books the good doctor used a crime fiction template for this novel. I think the style here is more reminiscent of P. James than Agatha Christiewith a slower pace and a lot of dialogue. He did not disappoint here with his depiction of a future human colony planet. Even the toilets are interesting, I can just imagine some very relaxing time there. As a slothful potato couch, I would love to live in Aurora where tons of robots are at the beg and call of everybody. For a start, this book is very dialogue heavy. There are pages and pages of just two characters discussing robotics, politics, and whatnot from all possible angles. Baley just grinds and grinds away at the suspects hoping they will let slip something that will incriminate them like some kind of futuristic Columbo. These grilling sessions are not actually awful, they are quite well written but they do seem to be interminable after a while. I am surprised the suspects do not simply confess to everything just to shut him up. Another thing that surprised me is the discussion of sex and even the inclusion of a mildly erotic scene. This is not a complaint konyv: A Hajnal bolygo robotjai (Robot sorozat 3.), it is just very different from the Asimov of my teen years. This is a much more adult book than Asimov's Golden Age classics. There are even some philosophical passages like "Are there Laws of Humanics as there are Laws of Robotics?

How many Laws of Humanics might there be and how can they be expressed mathematically? The robots actually speak to each other verbally rather than communicating via wi-fi or something similar. Navigation is also done by preloaded maps rather than some kind of GPS. The robots even drive vehicles rather than having AI built into them for completely hand-free driving. This is not a criticism of Asimov however, he was a scientist, not a fortune teller. Nowadays sci-fi authors tend to portray robots or AI as speaking exactly like people normally do. A tenuous link to the Foundation series is also introduced through the initial development of psychohistory. If you ever wondered why there are no robots in The Foundation Trilogy the answer is given here. In spite of my quibbles with some of the pacing, I really enjoyed this book and coming back to Asimov after all these years. Now I feel an urge to reread the original Foundation Trilogy plus the subsequent Foundation volumes from the 80s. Also a reread of the old Elijah Baley novels and robot short stories. Daneel Olivaw on the cover of The Naked Sun View all 17 comments. Feb 06, Merphy Napier rated it really liked it · review of another edition Shelves: adultclassicsfour-starsscience-fiction.