Konyv: A borzalmak kastelya E-KONYV


Konyv: A borzalmak kastelya E-KONYV

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 382614534
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 14,14

MAGYARÁZAT:Konyv: A borzalmak kastelya E-KONYV

Flack, a zseniális gyilkos, akinek lelkén több ártatlan ember élete szárad, őrült is egyben. Ezért kerül a különleges Broadmoore-i fegyházba, ahol a nehéz eseteket, halálra ítélteket és életfogytosokat őrzik haláluk napjáig. Kivétel persze ez alól Mr. Flack, aki zsenialitásával képes ebből a lehetetlen intézményből is megszökni. Edgar Wallace egyik legjobb regénye ezzel a felütéssel indul, s az őrült Flack elindul bosszúhadjáratára. Hogy milyen eredménnyel? Amint útját követjük, letehetetlen cselekményfűzés örvényébe kerülünk, ami magával húz - úgy, ahogy Flack ránt a romlásba és halálba szinte mindenkit maga körül. A kötetet Zigány Árpád lebilincselő magyar fordításában adjuk közre a Kiadó. Részlet az e-Könyvből:. Reedert mindenki úgy ismerte, mint higgadt, nyugodt embert, akinek nincsenek idegei és semmiféle izgalom nem hozhatja ki a sodrából. Simpson felügyelő életében most tapasztalta először, hogy az államügyészség detektívfőnökének nyájas ridegsége mögött szilaj féktelenség lappang. Heves hangon kérdezett valamit Simpsontól, aki erre csodálkozva felelt: - Hát igen, az autó visszajött. A sofőr azt mondotta, hogy parancsot kapott, hogy azonnal térjen vissza Londonba. Azt hittem, hogy ön megváltoztatta a tervét De foglalkoznánk talán inkább ezzel az aranyrablással, Reeder? Reeder olyan szemmel mérte végig Simpsont, hogy ez önkéntelenül összerezzent. Reeder fogcsikorgatva. Simpson most látta konyv: A borzalmak kastelya E-KONYV J.

Reedert a maga őseredeti mivoltában és megszédült tőle. Reeder - és kipróbálom rajta az igazmondásnak azokat az eszközeit, melyek feledésbe mentek az inkvizíció óta! És mielőtt Simpson felelhetett volna, Mr. Reeder már kint volt a szobából és szinte repült a lépcsőkön lefelé. Daver az íróasztalánál ült lunch után és idegesen malmozott az ujjaival, mikor Mr. Reeder kopogtatás nélkül belökte az konyv: A borzalmak kastelya E-KONYV és betoppant a szobába. Daver nem ismerte meg "konyv: A borzalmak kastelya E-KONYV" a detektívet, annyira megváltozott az arca és a modora. Orrán nem fityegett a szemüveg, arcát eltorzította az indulat, a modora nem volt szerény s a hangja se volt nyájas, mint rendesen. Reeder bevágta maga mögött az ajtót, széket rúgott maga elé, Daverrel szemközt és leült. Ha valaki, hát ön csak tudhatja! Hiszen ön küldte Londonba a műszerért! És éppen kérni akartam, hogy tanítson meg Reeder áthajolt az asztalon és megnyomta a villamos csengő gombját. Burtonnak hív; de nekem ő csak Mrs. Daver arca oly vértelen lett, mint a halotté. Tíz évvel öregedett egy szempillantás alatt. Reeder - és még kevesebben tudják, hogy leánya is van. Sötét tűzben égő szemeit fenyegetően függesztette rá Daverre, aki teljesen összezsugorodott a vészes tekintet alatt. Őrjöngő félelemmel, hörögve könyörgött neki Daver: - A mindenható Isten nevében De Mr. Reeder könyörtelenül folytatta: - Mielőtt Flack a fegyházba került, leányára bízta híres bűnügyi lexikonját. Ő volt az egyetlen, akiben bízott; a felesége gyönge rabszolga volt, akit mindig megvetett. Daver, a titkára, egy évvel aztán, hogy Flacket lecsukták, megkaparintotta ezeket a könyveket. Megszervezte saját kis bandáját Flack régi főhadiszállásán, amelyet névlegesen meg is vett. Attól a pillanattól kezdve, amikor ön megtudta, hogy John Flack meg akar szökni Merje mondani, hogy hazudok, és azonnal leütöm, mint a veszett kutyát!

Most pedig feleljen! Hol van Miss Belman? Volt valami a hangjában, szemének alattomos villogásában, ami fölingerelte Reedert. Fogcsikorgatva nyúlt át az asztal fölött, megfogta a bohóc gallérját, irtózatosan megrázta és úgy maga felé rántotta, hogy Daver feje nagyot koppanva vágódott az asztalra. Ennek a bámulatos akrobatai konyv: A borzalmak kastelya E-KONYV bámulatos eredménye is lett. Daver pár pillanatig úgy feküdt arccal az asztalon, mintha meghalt volna, majd hirtelen kirántotta gallérját Reeder vasmarkából, egyetlen ugrással az ajtónál termett, kirohant rajta és becsapta maga mögött. Mire Reeder fölrúgta írtjából az konyv: A borzalmak kastelya E-KONYV lökött széket és kinyitotta az ajtót, Daver már nem volt sehol. A hallban egyetlen lelket se talált a detektív. Szolga nem volt sehol. Ahogy később megtudta, még aznap reggel elbocsátották az egész cselédséget egyhavi fizetéssel és valamennyit az első vonattal elexpediálták Siltburyből is. Reeder kiszaladt a főkapun át a kertbe, de Daver ott sem volt. Az egyik detektív, aki őrségen volt a kertben, odaszaladt hozzá, de már csak a házban érte utol, amikor Mr. Reeder az emeletre akart fölmenni.

Hozza föl valamennyit a házba. Zárjanak be minden ajtót, hogy senki se mehessen ki és hozzanak feszítővasat is. Házkutatást tartunk, konyv: A borzalmak kastelya E-KONYV, még hogy ha fegyelmit kapok is érte. Brill-ről még semmi hír? Félek, hogy végeztek vele. A fiatal hölgy, reményiem, szerencsésen megérkezett Londonba? Reeder ingerülten rámordult: - A fiatal hölgy? Nos, mit tud róla? Talán önre volt bízva, Gray? Reeder azonnal galléron fogta az őrmestert és bevezette a ház előcsarnokába. Először is, milyen autóba ültette? A márkát Az autó márkáját értem! Reeder - felelte Gray őrmester meglepetve. Reeder az őrmestert. A detektív részletesen leírta az autó külsejét, már amennyire az esti szürkületben, futólag láthatta. Azt leszámítva, hogy az ablakai be voltak szögezve, nem látott rajta semmi különöset, de úgy véli, hogy lebocsátható födelű túraautó volt Ez édeskevés volt és szemernyivel se csökkentette Reeder aggodalmait. Mikor Gray őrmester visszajött az embereivel és bezáratta a főkaput, Mr. Reeder fölvezette őket az első emeletre. A rendőrség már alapos házkutatást végzett aznap reggel, de Daver szobáit egyelőre csak felületesen nézték át. Daver lakása a folyosó legvégén volt és mikor a rendőrök odaértek, be volt zárva. Két percig se tartott, míg kinyitották a háromszobás lakást. A szalonban sok könyv volt, a közepén álló asztalon halomban hevertek a számlák és levelek, de nyoma se volt semmiféle olyan okmánynak, amely elárulta volna, hogy összeköttetésben áll a Flack-bandával.

A hálószoba nagy fényűzéssel volt berendezve, de ebben is hiába kutattak; semmiféle olyan bizonyítékot nem találtak benne, aminőt Mr. Reeder keresett. A lakás a régi kastély egyik sarkát foglalta el és Mr. Reeder már éppen ment belőle kifelé, mikor megfordulva, megakadt a szeme a szoba sarkában álló barna bőrdíványon. Visszament és el akarta húzni a faltól, de nem bírta megmozdítani; nyilván bele volt eresztve a padlóba. Megrúgta az oldalát és a dívány tompán, üresen kongott. Hosszas keresés után Gray megtalálta a dívány rejtett rugóját, s amikor megnyomta, fölnyílt a teteje - hanem a dívány ládája teljesen üres volt. Reeder nem is felelt; egyre növekvő izgalma végképpen elfoglalta. Csak pár perc múlva szólalt meg, szórakozottan: - Nagyon sok furcsa dolog van ebben a házban De a mondat közepén torkán akadt a szó. Vérfagyasztó sikoltás hasított bele a ház néma csöndjébe, s a rémes hangtól mind megdermedve torpantak meg. Ily szörnyen csak az üvölthetett, aki szemtől szemben áll a halállal. A rémes sikoltás abból a szobából hallatszott, ahonnan éppen kijöttek és Mr. Reeder megismerte Daver hangját. Odafönt eró'sen becsaptak egy ajtót - Reeder hármasával ugrálta át a lépcsőket, a detektívek mindenütt a sarkában. Jól emlékezett, hogy Daver lakosztályának az ajtaját félig nyitva hagyta, és most, amíg ő a lépcsőn a félemeletig lement, valaki nemcsak becsapta, hanem be is zárta az ajtót. Bent a szobában halotti csönd volt. A detektívek a küszöb alá tolták a feszítővas görbe végét, aztán hirtelen lenyomták.

A cégünktől vásárolt e-könyv ek et a WK-fiók felhasználói felületről fiok. Minderről bővebben az alábbi útmutató 3. A Wolters Kluwer Hungary Kft. A titkosítás során egy egyedi kódrendszer segítségével a szövegben számtalan helyre helyezzük el a vonatkozott adatok egy részét, mely általunk bármikor visszakereshető, az olvasást nem zavarja, és nem lehet eltávolítani. Az e-könyv fájlok használata ezentúl semmilyen technikai korlátozásba nem ütközik. Az e-könyvekről szóló Általános Felhasználási Feltételekben leírtak szerint másolható, archiválható. Letöltésükhöz, megnyitásukhoz mindössze a korábbiakban vagy a vásárlás során beszerzett WK-fiók azonosítóra van szükség. Minden e-könyvünkben több helyre, látható és nem látható módon elhelyezzük az alábbi jogi nyilatkozatot, melyet a vásárlás során Ön elfogad:. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában elfogadom, hogy a kiadványt kizárólag a saját céljaimra vagyok jogosult használni, a kiadványt nem vagyok jogosult többszörözni, terjeszteni, átdolgozni, bármely harmadik személy számára hozzáférhetővé tenni, illetőleg bármely egyéb módon felhasználni. Kötelezem magam arra, hogy konyv: A borzalmak kastelya E-KONYV szerzők személyhez fűződő jogait tiszteletben tartom. A tőlünk vásárolt e-könyvek elérhetősége korlátlan mind időben, mind az újbóli letöltések számában. A következőképpen érhetőek el az e-könyv fájlok:. A WK-fiókból az e-könyvek időben is letöltésszámot tekintve is korlátozásmentesen hozzáférhetőek, azonban a letöltéshez minden esetben be kell jelentkezni a WK-fiókba fiok.

E-könyveink asztali vagy hordozható számítógépen, e-ink kijelzős e-könyvolvasó eszközökön Amazon Kindle vagy egyéb típusú készülékmobiltelefonokon és táblagépeken egyaránt használhatók. Microsoft Windows, Macintosh vagy Konyv: A borzalmak kastelya E-KONYV operációs rendszerrel rendelkező számítógépén az e-könyveket a letöltés után egy egyszerű fájlmegnyitási művelettel azonnal olvasni tudja, amennyiben rendelkezik előzőleg telepített e-könyvolvasó szoftverrel lásd 4. Ha nincs ilyen számítógépén, előtte mindenképpen telepítenie kell egyet. A letöltött e-könyvet számítógépéről a készülékhez kapott USB kábelen keresztül tudja átmásolni. Az Amazon Kindle csak a mobi formátumot támogatja. Egyes készülékek wi-fi hálózaton vagy közvetlenül e-mailen keresztül is tudnak fájlokat fogadni. Erről a típusú átvitelről bővebb információt az adott készülék használati utasításában talál. Az e-könyvek asztali számítógépen, mobiltelefonon vagy a táblagépen történő olvasásához számtalan, az internetről vagy az adott eszköz alkalmazásáruházából ingyenesen letölhető e-könyv-olvasó alkalmazás áll rendelkezésre. Amennyiben olyan problémával szembesül, amelynek megoldását a dokumentációban nem találja meg, illetve bármilyen egyéb kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal. Szállítás és fizetés Rólunk Kapcsolat Értékesítési képviselők Hírlevél. Összes találat megtekintése. Kreditpontos képzések Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése ÁH szakterületen A munkahelyi adatkezelések jogszerűségének kurrens kérdései - 1 ügyvédi kredit A Jogtár® felépítése és működése - 4 ügyvédi kredit. Magyar Munkajogi Konferencia A munkahelyi adatkezelések jogszerűségének kurrens kérdései kreditpontért Vámjogi aktualitások felvételről Élő, online Jogtár® - bemutató Praxys képzés OptiJUS oktatás Kreditpontos képzések Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése ÁH szakterületen A munkahelyi adatkezelések jogszerűségének kurrens kérdései - 1 ügyvédi kredit A Jogtár® felépítése és működése - 4 ügyvédi kredit Újdonságok Akciók Szakértői megoldások Szállítás és fizetés Rólunk Kapcsolat Értékesítési képviselők Hírlevél.

Elektronikus könyv vásárlási és letöltési útmutató. Kedves Vásárlóink! Tájékoztató az konyv: A borzalmak kastelya E-KONYV elérhetőségéről és a rendelkezésre állási időről A tőlünk vásárolt e-könyvek elérhetősége korlátlan mind időben, mind az újbóli letöltések számában. A következőképpen érhetőek el az e-könyv fájlok: E-könyv közvetlen elérése: A vásárlás után az e-könyvek a központi felhasználói fiókból, a WK-fiókból tölthetőek le: fiok. Elérés a köszönő oldalról: A vásárlás befejezésének lezárultával megjelenő oldalon egy közvetlen hivatkozást talál a megrendelő az e-könyvek letöltéséhez. Az epub és mobi formátumok használatba vételéről bővebb információ a 3. Bővebben a választható formátumokról E-könyveinket a következő formátumokban tudja letöleni a WK-fiókból: ePub: nemzetközi szabvány e-könyv formátum, melyet az Amazon Kindle típusú eszközökön kívül szinte minden e-könyvolvasó eszköz, mobiltelefonokra és táblagépekre letölthető e-könyvolvasó applikáció és a különböző operációs rendszereket futtató asztali és hordozható számítógép támogat. Bővebben a formátumról a használatához itt tájékozódhat. Konyv: A borzalmak kastelya E-KONYV epub formátum olvasásához az útmutató 4. E-könyvek olvasása különféle eszközökön E-könyveink asztali vagy hordozható számítógépen, e-ink kijelzős e-könyvolvasó eszközökön Amazon Kindle vagy egyéb típusú készülékmobiltelefonokon és táblagépeken egyaránt használhatók. E-könyvek olvasása hagyományos számítógépes környezetben Microsoft Windows, Macintosh vagy Linux operációs rendszerrel rendelkező számítógépén az e-könyveket a letöltés után egy egyszerű fájlmegnyitási művelettel azonnal olvasni konyv: A borzalmak kastelya E-KONYV, amennyiben rendelkezik előzőleg telepített e-könyvolvasó szoftverrel lásd 4. E-könyvek olvasása Amazon Kindle és egyéb e-ink kijelzős e-könyvolvasó készülékeken A letöltött e-könyvet számítógépéről a készülékhez kapott USB kábelen keresztül tudja átmásolni.

E-könyvek olvasásához javasolt ingyenes szoftverek és alkalmazások asztali számítógépre, okostelefonra vagy táblagépre Az e-könyvek asztali számítógépen, mobiltelefonon vagy a táblagépen történő olvasásához számtalan, az internetről vagy az adott eszköz alkalmazásáruházából ingyenesen letölhető e-könyv-olvasó alkalmazás áll rendelkezésre. Az epub formátumú e-könyveink Windows és Machintosh operációs rendszerrel rendelkező számítógépeken történő olvasásához az alábbi szoftvert ajánljuk: Adobe Digital Editions Android operációs rendszerrel rendelkező eszközökön mobiltelefon és táblagépszintén az epub formátum használatát és az alábbi alkalmazások beszerzését javasoljuk: Adobe Digital EditionsFBReaderPocketBook reader Apple márkájú mobilkészülékeken is jól használható ez epub formátum. Ezek a mobilok és táblagépek rendelkeznek előre telepített e-könyv-olvasó applikációval, az iBooksal, de ingyenesen letölthetők még az alábbi alkalmazások is: Adobe Digital EditionsMarvin 5. Hová fordulhatok problémával technikai kérdéssel? E-mail címünk: info-hu wolterskluwer.